Altum-Aktualitātes-ALTUM pārvaldītā fondu fonda finanšu instrumenti 2014 - 2020

ALTUM pārvaldītā fondu fonda finanšu instrumenti 2014 - 2020

ALTUM

05. Sep, 2016

ALTUM pārvaldībā ir izveidots fondu fonds, kura ietvaros uzņēmējiem būs pieejams atbalsts 2014. – 2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā.  Atbalsts uzņēmējiem tiek sniegts finanšu instrumentu veidā dzīvotspējīgu projektu īstenošanai.

 

ALTUM izveidotā fondu fondā kopējais ERAF finansējums būs 126 miljoni eiro, savukārt ALTUM tajā ieguldīs 32 miljonus eiro. Papildus tam programmu īstenošanas rezultātā tiks piesaistīti arī privātie līdzekļi, kas ļaus palielināt kopējo uzņēmējiem pieejamo finansējumu līdz 376 miljoniem eiro.

 

Finansējuma piešķiršana notiek gan tiešā veidā, ar ALTUM aizdevumu programmām, gan netiešā – caur riska kapitāla fondiem un bankām.

 

ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš:

 

“Fondu fonda izveidošanai ir virkne ieguvumu. Pirmkārt, tā ir iespēja elastīgāk un efektīvāk izmantot kopējo finansējumu, operatīvāk reaģējot uz tirgus vajadzībām. Piemēram, ja kāds no finanšu instrumentiem tirgū būs īpaši pieprasīts, savukārt kāds cits mazāk pieprasīts, varēsim operatīvāk pārdalīt sākotnējo finansējumu par labu pirmajam.

 

Otrkārt, fondu fonda izveide ļaus nodrošināt programmu ilgtspējību, atmaksātās investīcijas atkārtoti novirzot MVU finansēšanai. Fondu fonds arī piesaistīs privātā sektora finansējumu uzņēmumu finansēšanai, un fondu fonda ieviestie finanšu instrumenti nodrošinās atbalstu samērīgi un ar vismazāko kropļojošo ietekmi uz konkurenci.

 

Valsts noteiktie prioritārie ALTUM fondu fonda darbības virzieni ir vērsti uz jaunu uzņēmumu izveidi, uz uzņēmējdarbības agrīno posmu – sagatavošanās, sākuma un attīstības stadijām, uz uzņēmējdarbības pamatdarbību nostiprināšanu, jaunu tirgu apguvi vai jaunu attīstības projektu īstenošanu. Šie ir virzieni, kuros uzņēmumiem ir tradicionāli grūtāk saņemt finansējumu.

 

Šobrīd jau uzsāktas jaunās mikro aizdevumu un starta aizdevumu programmas, kā arī paralēlo jeb mezanīna aizdevumu programma, kas ļauj uzņēmumiem papildus banku aizdevumiem saņemt arī ALTUM finansējumu, lai īstenotu apjomīgus investīciju projektus. Uzsākta arī jaunā kredītu garantiju programma, kuras ietvaros uzņēmumiem pieejams atbalsts investīciju un apgrozāmo līdzekļu, kā arī finanšu līzinga, faktoringa un bankas garantiju un kredītvēstuļu saņemšanai Latvijas bankās un to līzinga un faktoringa sabiedrībās.

 

Riska kapitāla jomā, pēc tam, kad publiskā iepirkuma rezultātā ALTUM būs izvēlējies privātos fondu pārvaldniekus, orientējoši nākamā gada 3. ceturksnī savu darbību uzsāks arī akcelerācijas fondi, kas atbalstu sniegs agrīnās stadijas uzņēmumiem gan ar ieguldījumiem, gan arī ar apmācībām, ekspertu un mentoru iesaisti, lai veicinātu šo uzņēmumu produktu komercializāciju un sagatavošanu ieiešanai tirgū. Drīz pēc tiem savu darbību uzsāks arī sēklas, sākuma un izaugsmes kapitāla fondi, kas veiks kapitāla un kvazikapitāla ieguldījumus dažādu stadiju Latvijas uzņēmumos. Tāpat paredzēts ieviest biznesa eņģeļu kopinvestīciju fondu.”

Saistītie raksti