Altum-Aktualitātes-ALTUM pārvaldītais Zemes fonds iegādājies simto īpašumu

ALTUM pārvaldītais Zemes fonds iegādājies simto īpašumu

ALTUM

17. Oct, 2016

Šā gada 17.oktobrī Attīstības finanšu institūcijas ALTUM pārvaldītais Latvijas zemes fonds noslēdzis simto lauksaimniecības zemes iegādes darījuma līgumu.

 

Simtais darījums noslēgts par lauksaimniecībā izmatojamās zemes iegādi Ludzas novada Rundēnu pagastā 20 ha platībā. Kopš 2015.gada 1.jūlija no zemju īpašniekiem par kopumā 4,2 miljoniem eiro iegādāti 1855 hektāri zemes ar mērķi to saglabāt un atgriezt lauksaimnieciskajā ražošanā.


Īpašumi ir iegādāti visos Latvijas reģionos, un lielākās zemes platības ir Zemgalē – 35 īpašumi ar kopējo platību 851 hektāri.  Vidzemē iegādāts 441 hektārs (25 īpašumi), Rīgas reģionā 206 hektāri (17 īpašumi), Kurzemē 205 hektāri (11 īpašumi), savukārt Latgalē Zemes fonds nopircis 152 hektārus lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kopumā 12 īpašumus.

 

ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš:

 

“Zemes fonda darbības aktivitāte turpina pārsniegt sākotnēji prognozēto gan īpašumu iegādes piedāvājumā, gan fonda īpašumā esošo zemju nomas pieprasījumā. Prognozējam, ka līdz 2016.gada beigām Zemes fonda darījumu kopējais apjoms pietuvosies 5 miljoniem eiro. Zemes fonds darbojas veiksmīgi, turklāt ALTUM nemitīgi pilnveido tā piedāvātos pakalpojumus. Piemēram, lai Zemes fondā ieviestu reversās nomas pakalpojumu, jau esam iniciējuši nepieciešamās izmaiņas likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”.  Reversā noma lauksaimniekiem, kuriem nepieciešams stabilizēt naudas plūsmu, dos iespēju pārdot savu īpašumu fondam un, nomājot to no Zemes fonda, turpināt lietot ražošanai.”

Saistītie raksti