Altum-Aktualitātes-ALTUM portfeļgarantijas izsniegs Luminor, Swedbank un UniCredit Leasing

ALTUM portfeļgarantijas izsniegs Luminor, Swedbank un UniCredit Leasing

ALTUM

14. Jun, 2018

ALTUM atklātā atlasē izraudzījusies kredītiestādes, kuras ieviesīs jaunu valsts atbalsta finanšu instrumentu uzņēmumu atbalstam – portfeļgarantijas. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas Luminor Bank, Swedbank un UniCredit Leasing.

 

Portfeļgarantiju programmas ietvaros Luminor Bank, Swedbank un UniCredit Leasing uzņēmumu kredītiem un izsniegtajam finansējumam, kas ir apjomā līdz 250 tūkstošiem eiro, ALTUM vārdā varēs piešķirt garantiju un attiecīgi aizdevumam piemēros zemāku procentu likmi.Plānots, ka aizdevumus par kopējo summu 50 miljoni eiro ar samazinātu procentu likmi tuvāko divu gadu laikā saņems aptuveni 250 mazie un vidējie uzņēmumi. Līgumi  par portfeļgarantiju programmas ieviešanu tiks slēgti tuvākajā laikā. Kredītiestādes aizdevumus ar ALTUM portfeļgarantijām sāks piešķirt orientējoši šā gada 3. ceturksnī.

 

 

ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš:

 

“Portfeļgarantijas būs Latvijā jauns valsts atbalsta finanšu instruments, kas palīdzēs MVU segmenta uzņēmumiem saņemt kredītiestāžu finansējumu ar zemāku procentu likmi. Nav mazsvarīgi, ka tādā veidā tiks samazināts arī garantijas izsniegšanas laiks un nepieciešamo dokumentu apjoms. Raugoties uz citu Eiropas valstu pieredzi, šādam sadarbības veidam ar bankām uzņēmumu finansēšanā redzam lielu potenciālu. Pēdējos gados palielinās ALTUM finansējums garantijām, veicinot kreditēšanas pieaugumu bankās. Tas atspoguļojas arī mūsu finanšu instrumentu portfelī, garantiju īpatsvaram pieaugot pār aizdevumiem. Plānojam, ka arī turpmāk proporcija par labu finanšu instrumentiem, kas tiek īstenoti ar banku starpniecību, mūsu portfelī turpinās palielināties.”

 

Finanšu pakalpojumi, kurus kredītiestādes var iekļaut ALTUM garantiju portfelī, ir apgrozāmie līdzekļi, tai skaitā kredītlīnijas, investīciju aizdevumi un finanšu līzings. Atšķirībā no individuālajām kredītu garantijām, portfeļgarantiju gadījumā banka kreditēšanas darījumam, kas atbilst programmas nosacījumiem, automātiski varēs piešķirt valsts garantiju. Kreditētājam ar katru individuālo darījumu nebūs jāvēršas ALTUM.

 

Atlasi kredītiestādēm mazo un vidējo uzņēmumu portfeļgarantiju ieviešanai bankās ALTUM izsludināja šā gada 9. februārī.

Saistītie raksti