Altum-Aktualitātes-ALTUM revidēts Konsolidētais un atsevišķais finanšu pārskats par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī

ALTUM revidēts Konsolidētais un atsevišķais finanšu pārskats par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī

ALTUM

01. Apr, 2019

Saskaņā ar revidēto pārskatu, 2018. gadā AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerns (turpmāk tekstā – Altum Koncerns) ir strādājis ar 4.092 miljoni eiro peļņu. Koncerna mātes sabiedrība AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) ir strādājusi ar 4.462 miljoni eiro lielu peļņu.

 

 

Reinis Bērziņš, Altum valdes priekšsēdētājs:

 

“Altum pagājušā gada sekmīgā darbība ir rādītājs pakāpeniskai Latvijas uzņēmēju un iedzīvotāju ekonomiskajai izaugsmei, kuru atbalstām ar finansējumu, izpratni un servisu. Labs finanšu rezultāts sasniegts pateicoties augošajiem darbības apjomiem un izmaksu efektīvai darbībai.

 

Turpinot iesākto, šogad savā darbībā būsim arvien efektīvāki, gan optimizējot programmu vadības izmaksas, gan padarot efektīvāku klientu pieteikumu izvērtēšanas procesu, kā arī  fokusējoties uz ilgtspēju finansējuma piesaistē finanšu instrumentiem.

 

Šogad martā kredītreitingu aģentūra Moody’s pārapstiprināja Altum ilgtermiņa kredītreitingu augstajā Baa1 līmenī kā arī paaugstināja bāzes kredītnovērtējumu uz baa3. Tas liecina par Altum izaugsmi, realizējot īpašo lomu finanšu pakalpojumu nozarē. Vienlaikus šāds reitings palīdz mums efektīvi strādāt ar investoriem un piesaistīt resursus finanšu tirgos ilgtspējīgu tautsaimniecībai svarīgu uzņēmējdarbības projektu finansēšanai.”

 

Lai izlīdzinātu atšķirības starp konsolidētajiem un atsevišķajiem (Sabiedrības) finanšu pārskatiem, 2018. gadā ir vienādoti finanšu uzskaites principi ieguldījumiem riska kapitāla fondos.

 

Jau 2018.gada 2. ceturksnī garantiju portfeļa apjoms pārsniedzis aizdevumu portfeli, izpildot Altum Stratēģijas laika posmam 2016 – 2018 mērķi – būtiski palielināt darbības apjomus, akcentējot netiešos finanšu instrumentus (garantijas).

 

Revidēts Konsolidētais un atsevišķais finanšu pārskats par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī

Saistītie raksti