Altum-Aktualitātes-Apstiprināta atbalsta programma vidēja un ilgtermiņa eksporta kredīta garantiju sniegšanai uzņēmējiem

Apstiprināta atbalsta programma vidēja un ilgtermiņa eksporta kredīta garantiju sniegšanai uzņēmējiem

ALTUM

30. May, 2017

Ministru kabineta 30. maija sēdē apstiprināta jauna atbalsta programma vidēja un ilgtermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanai saimnieciskās darbības veicējiem. Atbalsta programmas kopējais finansējums – 5 miljoni eiro. Garantijas uzņēmējiem sniegs ALTUM.

 

Arvils Ašeradens, Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs:

“Eksports ir būtisks tautsaimniecības izaugsmes faktors. Preču eksporta pieauguma tempi šā gada 1. ceturksnī ir iepriecinoši, kas bija par 10,1% lielāks nekā pirms gada. Pozitīvi, ka pieaug eksporta apjomi augstas pievienotās vērtības sektoros,” norāda “Kopš 2010. gada ar valsts palīdzību ir garantēts eksports uz trešajām valstīm vairāk nekā 140 milj. EUR apmērā un šo atbalstu saņēmuši 62 uzņēmēji ~250 darījumiem – vidēji 24 milj. EUR gadā. Eksporta kredītu garantiju plašāka pieejamība sniegs nozīmīgu ieguldījumu Latvijas eksportētāju konkurētspējas un eksporta apjomu pieauguma veicināšanā.”

Programma nosaka vidēja un ilgtermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas nosacījumus komersantiem un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām.

Eksporta kredītu garantija sedz garantijas saņēmēja radušos zaudējumus, ja pircējs nav veicis samaksu par preci vai pakalpojumu saskaņā ar noslēgto eksporta līgumu un ja to pamatā ir komerciālais vai politiskais risks.


Vidēja un ilgtermiņa garantijas apmērs viena saimnieciskās darbības veicēja eksporta kredīta darījumiem ar vienu pircēju noteikts ne vairāk kā 5 miljoni eiro. Vidēja un ilgtermiņa EKG sedz:

  • līdz 95% no ražošanas perioda un eksporta kredīta riska zaudējumiem, ja iestājies komerciālais risks;
  • līdz 100%, ja iestājies politiskais risks.

 

Detalizēti ar apstiprinātajiem noteikumiem “Vidēja un ilgtermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas saimnieciskās darbības veicējiem noteikumi” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Saistītie raksti