Altum-Aktualitātes-Apstiprināta garantiju atbalsta programma lieliem eksportējošiem komersantiem

Apstiprināta garantiju atbalsta programma lieliem eksportējošiem komersantiem

ALTUM

15. Jul, 2020

Ministru kabineta 14. jūlija sēdē apstiprināta jauna atbalsta programma uzņēmējiem –  valsts garantijas lielajiem komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība. Programmas kopējais finansējums – 40 miljoni eiro. Garantijas piešķirs akciju sabiedrība ”Attīstības finanšu institūcija Altum“. MK noteikumi stāsies spēkā un atbalsts uzņēmējiem būs pieejams pēc atbalsta programmas saskaņošanas ar Eiropas Komisiju.

 

Līdz šim komersantiem pieejami tādi finanšu instrumenti kā apgrozāmo līdzekļu aizdevumi, individuālās garantijas, portfeļgarantijas un īstermiņa eksporta kredītgarantijas. Tomēr šo esošo programmu ietvaros pieejamais finansējums ir ierobežots nosacījumos un apjomā (piemēram, individuālo garantiju maksimālais apmērs ir 5 miljoni eiro, maksimālais garantijas apmērs ir 50%, atbalsts tiek sniegts esošiem investīciju un līzinga darījumiem, kā arī jauniem vai esošiem apgrozāmiem līdzekļiem).

 

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Altum izstrādājusi garantiju programmu lielajiem komersantiem ar mērķi atbalstīt dzīvotspējīgus komersantus nodrošināt nepārtrauktu saimniecisko darbību, saglabāt un palielināt eksporta apjomus, kuriem ir radusies finansējuma nepieciešamība Covid-19 ietekmē, kā arī lai veicinātu kredītiestādes sniegt finansējumu gan investīciju, gan apgrozāmo līdzekļu veidā lielajiem komersantiem, tādējādi stabilizējot Latvijas ekonomisko aktivitāti, veicinot stratēģisku, nobriedušu un inovatīvu investīciju projektu “neiesaldēšanu” un tautsaimniecības izaugsmes potenciāla saglabāšanu.

 

Garantijas būs pieejamas komersantiem, kuru plānotais eksporta apjoms turpmākajos divos gados ir vismaz 50% no apgrozījuma, un:

– ja iepriekšējos divos noslēgtajos finanšu gados eksports tiem ir bijis vismaz 30% no apgrozījuma,

– ja aizņēmējs pārceļ darbību uz Latviju no valsts ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas,

– vai ja aizņēmējs uzsāk jaunu saimniecisko darbību Latvijā.

 

Garantijas tiks sniegtas jauniem un esošiem kredītiestādes finanšu pakalpojumiem – aizdevums investīciju veikšanai un apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, t. sk. kredītlimitiem (kredītlīnijām un overdraftiem), finanšu līzingam, finanšu līzinga limitiem.

 

Garantija segs līdz 90 % no neatmaksātās finansējuma pamatsummas jauniem finanšu pakalpojumiem un no atliktās pamatsummas par esošiem finanšu pakalpojumiem.

 

Garantijas komersantiem tiks sniegtas līdz 8 gadiem. Esošiem finanšu pakalpojumiem Altum garantiju līdz maksimālajam termiņiem varēs piesaistīt, ja kredītiestāde atlikusi pamatsummas maksājumu vismaz par 12 mēnešiem.

 

Finanšu pakalpojuma summa, ko segs garantija, nevarēs pārsniegt 25 % no komersanta 2019. gada kopējā apgrozījuma. Jauniem finanšu pakalpojumiem minimālā garantija būs 1,5 miljoni eiro, maksimālā garantija komersantam un tā saistītai personu grupai varēs būt 15 miljoni eiro. Savukārt atliktai pamatsummai minimālais finanšu pakalpojuma atlikums varēs būt 10 miljoni eiro, savukārt maksimālā garantija komersantam un tā saistītai personu grupai varēs būt 15 miljoni eiro.

 

Plānots, ka programmas ietvaros kopumā tiks atbalstīti aptuveni 25 komersanti, piesaistot  banku finanšu pakalpojumus indikatīvi 450 miljonu eiro apmērā.

 

Detalizēti ar MK noteikumiem “Noteikumi par garantijām lielajiem komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Saistītie raksti