Altum-Aktualitātes-AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerna nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 12 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 31.decembrī

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerna nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 12 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 31.decembrī

ALTUM

26. Feb, 2021

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerna (turpmāk tekstā – Altum Koncerns) bruto portfelis 2020. gada 31.decembrī ir 804 milj. eiro, ko veido 26,578 līgumi, tai skaitā:

 

  • garantiju portfelis 360 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 19,265;
  • aizdevumu portfelis 302 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 6,323;
  • ieguldījumi riska kapitāla fondos 73 milj. eiro, kopējais fondu finansēto projektu skaits 268;
  • Zemes fonds 68 milj. eiro, kopējais darījumu skaits 722.

 

No gada sākuma Altum Koncerna portfelis pieauga par 30.2% (186 milj. EUR) pēc apjoma un par 18.5% (4,141 projektiem) pēc projektu skaita.

 

Saskaņā ar nerevidēto starpposmu saīsināto pārskatu datiem, 2020. gada 12 mēnešos Altum Koncerns ir strādājis ar 5.5 miljoni eiro peļņu.

 

 

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

 

“Aizvadītā gada 12 mēneši ALTUM darbībā bija zīmīgi ar vairākiem būtiskiem notikumiem. ALTUM finanšu instrumentu portfelis pirmo reizi pārsniedzis 800 miljonu eiro slieksni. Tas panākts mērķtiecīgi attīstot esošos un ieviešot jaunus risinājumus tirgus nepilnību risināšanai, tai skaitā likviditātes atbalsta instrumentus uzņēmumiem Covid-19 ietekmes pārvarēšanai, kur pieprasījuma pīķi piedzīvotājām pandēmijas pirmajos mēnešos. Otrkārt, neraugoties uz vīrusa pandēmiju, novērojām lielu pieprasījumu pēc ALTUM ikdienas finanšu instrumentiem. Pagājušajā gadā auguši apjomi gan MVU izaugsmes aizdevumu un lauksaimniecības zemes iegādes aizdevumu instrumentos, gan programmā mazajiem aizdevumiem lauku teritorijās, kur piešķirtā finansējuma apjoms salīdzinot ar 2019.gadu audzis par vairāk nekā 80%. Īpaši izceļams arī Zemes fonds, kura darbības apjoms aizvadītajos 12 mēnešos audzis par 72% salīdzinot ar gadu iepriekš. Treškārt, esam sākuši virkni jaunu iniciatīvu. Starp tām pieminama gan ALTUM iesaiste “Trīs jūru iniciatīvas investīciju fondā”, kas ir jauns papildu finanšu instruments kāda reģiona infrastruktūras projektu finansēšanai. Izceļama arī ALTUM Kapitāla fonda izveide, kas ir īpašs, kopā ar privāto sektoru izveidots instruments lielajiem komersantiem, kas Covid-19 ietekmes rezultātā ir gatavi pielāgot savu līdzšinējo darbību, mainot biznesa modeli, pielāgojot produktu izstrādi, ieviešot jaunas tehnoloģijas, izejot jaunos eksporta tirgos. 2020.gads ALTUM bijis straujas izaugsmes gads, un esam gatavi arī 2021.gadā turpināt pildīt savu finansēšanas tirgus papildinošo lomu, atbalstot gan tos, kam nepieciešams īstermiņa atbalsts, gan tos, kas plāno jēgpilnas ilgtermiņa investīcijas, bet banku finansējumam kādu iemeslu dēļ nekvalificējas. Sasniegtais finanšu rezultāts ir mazāks nekā prognozēts pirms vīrusa pandēmijas, taču vienlaikus tas ir atbilstošs esošajai situācijai. Ņemot vērā krīzes apstākļus, izvērtējot uzņēmumu kredītspēju, daļai klientu piemērots labvēlības periods aizdevumu atmaksai. Ievērojot starptautiskos finanšu pārskatu standartus, tas rezultējies piesardzīgā uzkrājumu veidošanas politikā gan šai iniciatīvai, gan uzkrājumiem jaunajiem darījumiem, kas attiecīgi atspoguļojas aptuveni divkāršā peļņas apjoma samazinājumā.”

Saistītie raksti