Altum-Aktualitātes-Atbalstam daudzdzīvokļu ēku renovācijai būs pieejami 166 miljoni eiro

Atbalstam daudzdzīvokļu ēku renovācijai būs pieejami 166 miljoni eiro

ALTUM

15. Mar, 2016

Ministru kabineta šā gada 15. marta sēdē apstiprināta jauna atbalsta programma energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Atbalstam daudzdzīvokļu ēku renovācijai laika periodā no 2016. līdz 2023. gadam būs pieejami 166 470 588 euro.

 

Atbalstu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem sniegs ALTUM. Projektu pieņemšanu programmā plānots uzsākt 2016. gada jūlijā, taču jau no šā gada aprīļa vidus ALTUM uzsāks konsultāciju sniegšanu par projektu sagatavošanu.

 

Atbalsts energoefektivitātes pasākumu īstenošanai būs pieejams vairākos veidos – kā grants (dāvinājums); garantijas; tiešais ALTUM aizdevums; kā arī tehniskās konsultācijas projektu sagatavošanai un veiksmīgai īstenošanai.

 

Granta apmērs tiks noteikts, balstoties gan uz projekta finansēšanas avotu, gan plānoto energoefektivitātes līmeni pēc projekta īstenošanas. Ja projekta īstenošanai tiks piesaistīts komercbankas vai cita privātā investora finansējums, granta apmērs būs 36-50% apmērā no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām. Savukārt gadījumos, kad komercbanka projekta īstenošanai aizdevumu neizsniegs, būs iespēja saņemt Altum aizdevumu ar procentu likmi (2 %+EURIBOR) apmērā, bet ar samazinātu granta apmēru (25-35% apmērā).

 

Papildu informācija Ekonomikas ministrijas mājas lapā.

 

Sagatavoja Ekonomikas ministrija

Saistītie raksti