Altum-Aktualitātes-Attīstības finanšu institūcijā ALTUM ievēlēts jauns valdes loceklis

Attīstības finanšu institūcijā ALTUM ievēlēts jauns valdes loceklis

ALTUM

07. Jul, 2017

 “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” padome apstiprinājusi jaunu valdes locekli, Aleksandru Bimbiruli, kurš amata pienākumus sāks pildīt šodien, 7. jūlijā.

 

Amata kandidāts tika izvēlēts atklātā konkursā, un pretendentus vērtēja ar ALTUM padomes lēmumu izveidota nominācijas komisija – Ekonomikas, Zemkopības, Finanšu ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Komercbanku asociācijas un Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes pārstāvji, kā arī neatkarīgais eksperts no Valsts kases.

 

Konkursa pretendentiem izvirzītās prasības bija akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, tiesību zinātnēs, finanšu vai biznesa vadībā, vismaz 3 gadu profesionālā darba pieredze vidējas, lielas vai īpaši lielas komercsabiedrības, organizācijas vai iestādes vadošā amatā, pieredze kredītiestādes vai finanšu institūcijas vadībā uzskatot par priekšrocību, zināšanas un pieredze finanšu resursu pārvaldīšanā un administrēšanā, zināšanas un pieredze par valsts atbalsta programmu finanšu instrumentu izstrādi un ieviešanu, risku vadību, risku analīzi un risku izvērtēšanu, organizācijas saimnieciskās darbības jautājumiem, izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību, zināšanas par valsts pārvaldes darbības principiem un valsts deleģēto uzdevumu īstenošanu, teicamas latviešu valodas zināšanas, labas svešvalodu zināšanas, stratēģiska domāšana, vadības prasmes, labas saskarsmes un sadarbības prasmes, nevainojama reputācija, atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām un Attīstības finanšu institūcijas likuma 7. panta prasībām.

 

Kopumā uz ALTUM valdes locekļa amatu tika saņemti 27 pieteikumi. Visus kandidātus kompetentā komisija vērtēja divās kārtās. Konkursa pirmajā kārtā komisija pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām izskatīja kandidātu iesniegtos pieteikumus un pārbaudīja, vai ir iesniegti sludinājumā minētie dokumenti un apliecinājumi. Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, komisija vērtēja kandidātu atbilstību noteiktajām prasībām. Pēc konkursa pirmās kārtas, komisija pieņēma lēmumu uz nākamo vērtēšanas kārtu virzīt 5 atbilstošākos kandidātus.

 

Savukārt otrajā kārtā – klātienes intervijās – komisija vērtēja kandidātu zināšanu un kompetenču atbilstību ALTUM valdes locekļa amatam izvirzītajiem kritērijiem – profesionālās prasmes kapitālsabiedrības darbības jomās, risku vadības jautājumos, zināšanas par valsts pārvaldes darbības principiem un valsts deleģēto uzdevumu īstenošanu, stratēģiskās plānošanas prasme, vadības prasmes, angļu valodas zināšanas.

 

Izvērtējot pretendentus, nominācijas komisija 2017. gada 3. jūlija sēdē nolēma ieteikt ALTUM padomei valdes locekļa amatā apstiprināt kandidātu Aleksandru Bimbiruli, kurš kopumā abās atlases kārtās ieguva komisijas augstāko vērtējumu.

 

A.Bimbiruļa iepriekšējā darba pieredze ir saistīta ar finanšu nozari, tajā skaitā strādājot “Attīstības finanšu institūcijā ALTUM”, “SEB banka”, “Unilīzings” vadošos amatos, kā arī valsts pārvaldē. A.Bimbirulim ir maģistra grāds tiesību zinātnēs Latvijas Universitātē un Biznesa augstskolā “Turība”.

 

Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings), kā arī realizējot citas valsts deleģētas funkcijas. 2017. gada jūnijā ALTUM saņēma starptautiskās kredītreitingu kompānijas Moody’s ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 valsts kapitālsabiedrībai, kas apliecina ALTUM stabilo finanšu situāciju.

Saistītie raksti