Altum-Aktualitātes-Audzis pieprasījums pēc aizdevumiem biznesa sākšanai

Audzis pieprasījums pēc aizdevumiem biznesa sākšanai

ALTUM

15. Sep, 2021

Šā gada pirmajā pusgadā ALTUM apstiprināto aizdevumu skaits biznesa uzsācējiem pieaudzis par 43 %, salīdzinot ar līdzīgu laika periodu pirms pandēmijas – 2019. gadā. 2021. gada pirmajā pusgadā ALTUM apstiprinājis aizdevumus par kopējo summu 7,43 miljoni eiro.

 

Populārākās nozares, kurās izsniegti aizdevumi uzņēmējdarbības uzsākšanai: lauksaimniecība (37%), pakalpojumi (32%) un ražošana (20%).

 

 

Jēkabs Krieviņš, ALTUM valdes loceklis:

 

“Salīdzinot ar laiku pirms pandēmijas, ievērojami augusi arī biznesa pieteikumu kvalitāte. Arvien retāk saņemam “ātro ideju” pieteikumus, bet novērojam to, ka biznesa uzsācēji kļūst radošāki ideju izstrādē, ilgāk un rūpīgāk izlolo savu ideju, paši meklē papildu finansējumu, un tikai tad piesakās ALTUM aizdevumam. Ik gadus ALTUM biznesa uzsācējiem izsniedz aptuveni septiņus, astoņus miljonus eiro biznesa uzsākšanai. Lai arī šogad pieprasījums pēc biznesa uzsākšanas ir ievērojami audzis, jāuzsver, ka ALTUM iespējas palīdzēt biznesa uzsācējiem ir daudzkārt lielākas.”

 

Biznesa uzsācēji iesniedz pārdomātākus un rūpīgāk izstrādātus biznesa plānus, piesardzīgāk analizē biznesa riskus un sastāda rezerves plānus. Novērojama arī profesionālāka biznesa uzsākšana, sasniedzot biznesa plānā minētos mērķus. Par iesniegto pieteikumu kvalitāti liecina arī apstiprināto un atteikto aizdevumu proporcija. 2019. gada pirmajā pusgadā apstiprināti 84 % no iesniegtajiem aizdevumu pieteikumiem, bet 2021. gada pirmajā pusgadā apstiprināti jau 88 % no iesniegtajiem pieteikumiem.

 

 

Jēkabs Krieviņš:

 

“ALTUM dati rāda, ka gan pieprasījums pēc finansējuma, gan ALTUM izsniegto aizdevumu skaits 2021. gadā ir audzis straujāk nekā jaundibināto uzņēmumu skaits valstī. Finansējuma pieprasījuma kāpumam varētu būt dažādi iemesli. Pirmkārt, ALTUM šogad finansējis vairākus biznesa uzsācējus, kas uzsākuši uzņēmējdarbību pēc darbavietas zaudēšanas. Otrkārt, tradicionāli biznesa uzsākšanu finansēt palīdz ģimene un draugi, bet šī finansējuma avoti krīzes laikā, iespējams, mazinājušies. Treškārt, iespējams, tieši pandēmijas laiks daudziem ir bijis pamudinājums realizēt sen lolotu biznesa ideju.”

 

ALTUM biznesa uzsācēju aizdevumu analīze rāda, ka salīdzinoši biežāk “vidējais” biznesa uzsācējs ir vīrietis 30-40 gadu vecumā, kurš pārvērš savu interesantu hobiju biznesa idejā vai pārceļas no dzīves Rīgā uz citu pilsētu, uzsākot tur uzņēmējdarbību. Visbiežāk biznesa idejas īstenošana tiek uzsākta, strādājot algotā pamatdarbā. Tomēr starp citiem biznesa uzsākšanas iemesliem ir bez darba palikušas personas, kas izmanto savas amata prasmes, lai uzsāktu paši savu biznesu. Piemēram: šuvēji, galdnieki un citi amatnieki, tomēr šajos gadījumos aizdevuma summas ir salīdzinoši nelielas. Vēl daļa jau ilgāku laiku ir veikuši saimniecisko darbību, bet to līdz šim nav reģistrējuši, un tad izmanto ALTUM aizdevumu, lai savu uzņēmējdarbību sakārtotu un attīstītu.