Altum-Aktualitātes-“Balsts” subsīdiju mājokļa iegādei saņēmušas pirmās simts daudzbērnu ģimenes

“Balsts” subsīdiju mājokļa iegādei saņēmušas pirmās simts daudzbērnu ģimenes

ALTUM

04. Feb, 2021

Subsīdiju “Balsts” mājokļa iegādei Attīstības finanšu institūcijā ALTUM saņēmušas pirmās simts daudzbērnu ģimenes. Simtā subsīdija piešķirta mājokļa iegādei Valmierā ģimenei, kurā ir trīs bērni un tiek gaidīts ceturtais. 

 

Ģimenes izvēlētā mājokļa vērtība ir 31 tūkstotis eiro, no tiem 10 tūkstošus eiro sedza “Balsts” subsīdija, 1000 eiro bija ģimenes līdzdalība Swedbank piešķirtajam hipotekārajam aizdevumam, savukārt bankas aizdevums, piesaistot subsīdiju, bija 20 tūkstoši eiro.

 

Līdz 2. februārim piešķirto subsīdiju kopējā summa ir 829 tūkstoši eiro, savukārt bankas šīm daudzbērnu ģimenēm aizdevumos piešķīrušas 7,6 miljonus eiro.

 

Subsīdijas saņēmēji ir visā Latvijā, sākot no Maļinovas pagasta Daugavpils novadā līdz pat Ugāles pagastam Ventspils novadā. No kopējā subsīdiju skaita 45 % subsīdiju piešķirtas ārpus Rīgas un Pierīgas reģionā, 13 % piešķirti Kurzemē,  Zemgalē – 9 %, Vidzemē – 8 %, bet Latgalē – 3 % no kopējā subsīdiju skaita. Rīgā un Pierīgā mājokļa iegādei piešķirti 67 % subsīdiju jeb 67 subsīdijas.

 

Līdz šim no ģimenēm, kas saņēmušas “Balsts” subsīdiju, 88 % ir ģimenes ar trīs bērniem, bet 12 % – ģimenes ar četriem vai pieciem bērniem. Ģimenēs, kuras izmantojušas subsīdiju mājokļa iegādei, kopā ir 304 bērni un vēl 9 ir gaidāmi. 8 % gadījumu ģimenes izmantojušas iespēju pieteikties vēl bērna gaidību laikā (proti, ģimenē  jau ir divi bērni un ir iestājušies grūtniecība). Vidējā aizdevuma summa ir 76 tūkstoši eiro.

 

Lai padarītu mājokli pieejamāku daudzbērnu ģimenēm, Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi subsīdiju programmu “Balsts”. Subsīdija ir vienreizējs dāvinājums, un tās apjoms ir atkarīgs no bērnu skaita: 8000 eiro, ja ģimenē ir trīs bērni (vai divi un tiek gaidīts trešais) vai 10 000 eiro, ja ģimenē ir četri bērni vai vairāk (vai trīs un tiek gaidīts ceturtais). Subsīdiju palielina par 2000 eiro, ja iecerētais mājoklis ir gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēka. Subsīdija tiek piešķirta tikai kopā ar bankas hipotekāro aizdevumu mājokļa iegādei vai būvniecībai, un tā pilnībā vai daļēji aizstāj pirmo iemaksu.

 

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs: “Ir gandarījums, ka šajos izaicinošajos apstākļos ir izdevies dzīvē ieviest pieprasītu papildu atbalstu daudzbērnu ģimenēm. Līdz šim šādas iespējas nebija. Ar subsīdijas “Balsts” palīdzību tiek sasniegtas daudzbērnu mājsaimniecības, kurām ir nepieciešams risināt mājokļa jautājumu. Pieprasījums pēc atbalsta instrumentiem mājokļu jautājumu risināšanā rāda uz nepieciešamību pievērst daudz lielāku vērību tieši šo jautājumu sakārtošanai un strādāt gan pie esošo programmu uzlabojumiem, gan pie jauniem, papildinošiem instrumentiem. Gribu uzsvērt, ka, sniedzot atbalstu mājokļu iegādei un sakārtošanai gan caur jau sekmīgi darbojošos garantiju programmu, gan ar subsīdiju “Balsts”, tiek veicināts pieprasījums arī būvniecības sektoram, stimulēts kreditēšanas tirgus, veicināta tautsaimniecības attīstība kopumā.”

 

ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš: “Garantiju programma ģimenēm ar bērniem un jaunajiem speciālistiem, kuru īstenojam jau piecus gadus, ir labs piemērs tam, kā ar valsts atbalstu sekmēt finansējuma ieplūšanu ekonomikā. Ar garantijām esam nodrošinājuši piekļuvi mājoklim vairāk nekā 14 tūkstošiem ģimeņu, no valsts puses atvēlot aptuveni 30 miljonus eiro. Tas veicinājis banku mājokļu kredītu pieejamību 1,1 miljarda eiro apjomā, kas nozīmē, ka katrs valsts eiro tirgū piesaistījis papildus 36 eiro. Pagājušajā gadā aptuveni puse no visiem komercbanku izsniegtajiem mājokļu kredītiem ir piešķirti ar ALTUM iesaisti. Arī interese par “Balsts” subsīdiju programmas pirmajos mēnešos ir liela un mēs turpinām efektīvo sadarbību ar bankām, nodrošinot lēmuma pieņemšanu divu līdz trīs darba dienu laikā.”

 

Uz subsīdiju var pretendēt viens no bērnu vecākiem. Ministru kabineta noteiktumi nosaka, ka subsīdiju var saņemt, ja izvēlētā nekustamā īpašuma vērtība nav lielāka par 250 tūkstošiem eiro, un ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir līdz 17 000 eiro gadā pirms nodokļu nomaksas. Tāpat saņēmējam jābūt Latvijas nodokļu rezidentam vismaz pēdējos 12 mēnešus, kura īpašumā nav cits mājoklis.  Subsīdija nevar būt lielāka kā 50 % apmērā no kopējā darījuma vai būvprojekta apjoma.

 

Programmas “Balsts” partneru lokā ietilpst tādas bankas kā Swedbank, SEB banka, Luminor, Citadele banka un PrivatBank.

Saistītie raksti