Altum-Aktualitātes-Daudzdzīvokļu māju energoerfektivitātes programmai pievienojas ESKO kompānija “RenEsco”

Daudzdzīvokļu māju energoerfektivitātes programmai pievienojas ESKO kompānija “RenEsco”

ALTUM

05. Feb, 2019

ALTUM un uzņēmums RenEsco aizvadītajā nedēļā parakstīja sadarbības līgumu par SIA RecEsco dalību ALTUM īstenotajā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā.

 

RenEsco ir energoservisa kompānija (ESKO) jeb energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs, kas specializējas daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas projektu īstenošanā. Līdz ar līguma noslēgšanu uzņēmuma īstenotie daudzdzīvokļu māju atjaunošanas projekti, tāpat kā individuālas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, varēs pretendēt uz ALTUM grantu, kas ir līdz 50% no attiecināmajām projekta izmaksām.

 

SIA RenEsco iepriekšējā fondu plānošanas periodā kopumā renovējusi 16 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Uzņēmums veic visus ar ēkas atjaunošanas projektu saistītos procesus, vada un uzrauga ēkas atjaunošanas procesu no idejas par atjaunošanu līdz darbu pabeigšanai, kā arī turpina uzturēt noteikto energoefektivitātes un iekštelpu komforta līmeni ēkās, atbilstoši noslēgtajam energoefektivitātes pakalpojumu līgumam.

 

Līgumu 30.janvārī parakstīja ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš un RenEsco valdes priekšsēdētājs Claudio Rochas.

 

Lai uzlabotu daudzdzīvokļu māju tehnisko stāvokli un energoefektivitāti, kopš 2016. gada Latvijā darbojas daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma, kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija un ievieš ALTUM. ALTUM sniedz daudzpusīgu atbalstu šajā programmā: piešķir grantus, aizdevumu garantijas, aizdevumus projekta realizācijai, kā arī bezmaksas konsultācijas pirms un projekta gaitā.

 

Programmai līdz 2022. gadam no Eiropas Reģionālās attīstības fonda pieejami 156 miljoni eiro, savukārt, piesaistot banku finansējumu, māju renovācijai pieejamais finansējums sasniedz pat 300 miljonus eiro. Līdz pat 50% no izmaksām, kas tiks tērētas māju energoefektivitātes uzlabošanas darbiem, iedzīvotāju vietā tiks segtas no ES līdzekļiem. Pārējās izmaksas iespējams saņemt kā bankas aizdevumu, turklāt dzīvokļu īpašniekiem nav jāieķīlā savi dzīvokļi.

Saistītie raksti