Altum-Aktualitātes-Drīzumā tiks izsludināts iepirkums riska kapitāla fondu pārvaldnieku atlasei investīciju veikšanai uzņēmumu attīstībā

Drīzumā tiks izsludināts iepirkums riska kapitāla fondu pārvaldnieku atlasei investīciju veikšanai uzņēmumu attīstībā

ALTUM

30. May, 2017

Šā gada 30. maija sēdē Ministru kabinets atbalstīja ALTUM sagatavoto dokumentāciju, lai jau tdržiumā izsludinātu publisko iepirkumu riska kapitāla fondu pārvaldnieku atlasei, kuri sēklas, sākuma un izaugsmes kapitāla fondu ietvaros veiks ieguldījumus inovatīvos uzņēmumos.

 

Arvils Ašeradens, Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs:

 

“Lai veicinātu jaunu un strauji augošu uzņēmumu attīstību, kas rada augstas pievienotās vērtības darbavietas, valstij ir būtiski nodrošināt finansējuma pieejamību. Īpaši svarīgi tas ir tiem uzņēmumiem, kuri augstāku darījumu risku, nepietiekama nodrošinājuma, pašu kapitāla vai uzņēmuma darbības rādītāju dēļ to nevar saņemt no komercbankām un privātajiem investoriem. Ar šīs atbalsta programmas palīdzību finanšu tirgū tiks ieviesti jauni riska kapitāla fondi, sniedzot papildu risinājumus uzņēmējdarbības izveides un attīstības finansēšanai”.

 

Juris Vaskāns, ALTUM valdes loceklis:

 

“Uz zināšanām balstītas inovācijas ir mūsdienīgas ekonomikas dzinējspēks. Jaunie sēklas, sākuma un izaugsmes kapitāla fondi ir nākamais loģiskais atbalsta etaps pēc akcelerācijas fondiem perspektīvām, inovatīvām augsta riska idejām. Akcelerācijas posma būtība ir palīdzēt šīm idejām atsperties, savukārt sēklas, sākuma un izaugsmes kapitāls sniegs atbalstu inovatīvu produktu tālākai attīstībai un ieviešamai tirgū. Iepirkumā tiks atlasīti divi fondu pārvaldnieki sēklas un sākuma kapitāla fondiem, kā arī divi izaugsmes fondu pārvaldnieki. Būtiski, ka atlasītajiem fondu pārvaldniekiem papildus publiskajam finansējumam, kas paredzēts 60 miljonu eiro apmērā, būs jāpiesaista arī privāto finansētāju līdzekļi, kopumā 28 miljoni eiro. Privāto investoru iesaistīšanās jaunajos fondos ir lielisks paraugs tam, kā valsts un privātais sektors var sadarboties uzņēmējdarbības veicināšanā, turklāt privātā finansējuma piesaiste kalpos kā projektu dzīvotspējas pārbaude.  Plānojam, ka jaunajos fondos investīciju atbalstu saņems aptuveni 80 inovatīvi projekti.”


Ņemot vērā, ka fondu pārvaldnieku atlase noritēs publiskās iepirkumu procedūras ietvaros, kā arī nepieciešamību pārvaldniekiem piesaistīt privāto finansējumu, tiek plānots, ka līgumi ar fondu pārvaldniekiem tiks noslēgti šā gada augustā. Pēc līgumu parakstīšanas pārvaldnieki varēs uzsākt privātā finansējuma piesaisti, kurai sekos investīciju periods.Sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem ir novirzīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 60 miljoni eiro, no kura 30 miljoni eiro ir paredzēti sēklas un sākuma kapitāla fondiem un 30 miljoni eiro – izaugsmes kapitāla fondiem. Lai apgūtu publiskos resursus 60 miljonu eiro apjomā, fondu pārvaldnieki publiskajiem resursiem piesaistīs arī privāto ieguldītāju līdzfinansējumu, kopumā 28 miljonus eiro. Sēklas un sākuma kapitāla fondos privātā finansējuma īpatsvars būs 20% (8 miljoni eiro), savukārt izaugsmes kapitāla fondos – 40% (20 miljoni eiro).Agrīnākās stadijas investīcijas, proti, sēklas kapitāla investīcijas, apmērs ir līdz 250 000 eiro, savukārt sākuma un izaugsmes kapitāla ieguldījums ir paredzēts līdz pat 15 % no attiecīgā riska kapitāla fonda parakstītā kapitāla apmēra vai atsevišķos gadījumos pat vairāk.Sēklas, sākuma un izaugsmes kapitāla fondu valsts atbalsta nosacījumi noteikti Ministru kabineta  2016. gada 2. augusta noteikumos Nr.518 “Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai”.

Saistītie raksti