Altum-Aktualitātes-Eiropas Komisija apstiprinājusi Latvijas plānus izveidot 100 milj. EUR vērtu fondu

Eiropas Komisija apstiprinājusi Latvijas plānus izveidot 100 milj. EUR vērtu fondu

ALTUM

08. Jul, 2020

Eiropas Komisija (EK) apstiprinājusi Latvijas plānus izveidot fondu, kura iecerētais apjoms būs 100 miljoni eiro un kurš, izmantojot parāda un pašu kapitāla instrumentus, veiks ieguldījumus Covid-19 krīzes skartos lielos Latvijas uzņēmumos.

 

Latvija saskaņā ar valsts atbalsta pagaidu regulējumu paziņoja Komisijai par saviem plāniem izveidot fondu ar iecerēto apjomu vismaz 100 miljonu eiro apmērā, lai tas varētu sniegt likviditātes un kapitāla atbalstu lieliem Latvijas uzņēmumiem, kurus skāris koronavīrusa uzliesmojums.


Saskaņā ar šo shēmu atbalsts tiks sniegts subsidēta parāda un rekapitalizācijas instrumentu veidā. Valsts ieguldīs fondā 50 miljonus eiro, savukārt komerciāli pārvaldīts Latvijas pensiju ieguldījumu fonds veiks ieguldījumus tādā pašā apmērā. Fonda mērķis būs arī piesaistīt privātās investīcijas. Visiem investoriem, kas veiks ieguldījumus fondā, būs jāievēro vieni un tie paši noteikumi attiecībā uz riska dalīšanu, atlīdzību un citiem fonda partnerības nolīguma nosacījumiem. Fondu pārvaldīs Latvijas attīstības banka ALTUM, ievērojot komercprincipus.


EK konstatējusi, ka Latvijas pasākums atbilst Eiropas Savienības (ES) pagaidu regulējuma nosacījumiem. Norādīts, ka attiecībā uz atbalstu, kas tiks piešķirts parāda instrumentu veidā, fonda ietvaros veicamie pasākumi pārsniegs konkrētus ierobežojumus, kas paredzēti pagaidu regulējumā, bet rekapitalizācijas pasākumiem tiks piemēroti stingrāki nosacījumi.


Gan subordinētā parāda, gan rekapitalizācijas pasākumu gadījumā šie nosacījumi nodrošina, ka atbalsts ir pieejams uzņēmumiem tad, kad nav cita piemērota risinājuma, un pasākumu veikšana ir kopējās interesēs, atbalsts nepārsniedz summu, kas vajadzīga, lai nodrošinātu saņēmēju dzīvotspēju.


Savukārt rekapitalizācijas pasākumu gadījumā – plānots atjaunot uzņēmumu kapitāla stāvokli, kāds tas bija pirms koronavīrusa uzliesmojuma. Pamatojoties uz shēmu, valsts saņem pienācīgu atlīdzību, bet pasākumu nosacījumi stimulē atbalsta saņēmējus un/vai to īpašniekus pēc iespējas ātrāk atmaksāt atbalstu. Tāpat ir ieviesti aizsardzības pasākumi, lai gādātu par to, ka saņēmēji negūst nepamatotu labumu no atbalsta, tādējādi kaitējot godīgai konkurencei vienotajā tirgū.


EK arī secinājusi, ka atklātais uzaicinājums piesaistīt privātos investorus palīdzēs nodrošināt to, ka atbalsts ir ierobežots līdz nepieciešamajam minimumam un palīdz sasniegt mērķi, proti, piesaistīt papildu finansējumu uzņēmumiem, kurus skāris koronavīrusa uzliesmojums.


Turklāt fonda pārvaldītāja atalgojums tiks noteikts atbilstoši tirgus nosacījumiem, tādējādi nodrošinot, ka potenciālais atbalsts fonda pārvaldniekam tiek samazināts līdz minimumam. Atbalstu saskaņā ar šo shēmu drīkst saņemt tikai tie uzņēmumi, kurus neuzskatīja par nonākušiem grūtībās jau pirms pagājušā gada 31.decembra.


Komisija secināja, ka pasākums ir samērīgs, piemērots un vajadzīgs, lai novērstu nopietnus traucējumus Latvijas tautsaimniecībā atbilstoši Līguma par ES darbību un ES pagaidu regulējuma nosacījumiem. Pamatojoties uz to, Komisija apstiprināja pasākuma atbilstību ES valsts atbalsta noteikumiem.
Covid-19 pandēmijas krīzes mazināšanai lielu ražojošo uzņēmumu atbalstam būs pieejami līdz 100 miljoni eiro, paredz maija sākumā finanšu ministra Jāņa Reira (JV) vadītajā darba grupā uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam izskatītais noteikumu projekts par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība.


Fonda mērķis būs atbalstīt lielos uzņēmumus, kuri ir ekonomiski dzīvotspējīgi un kuri ir korporatīvi labi pārvaldīti, bet kuriem ir pagaidu grūtības, jo to darbību uz pārejošu laika posmu ir negatīvi ietekmējusi Covid-19 izplatība, un tos lielos uzņēmumus, kuri ir gatavi pielāgot vai pārveidot savu līdzšinējo biznesa modeli Covid-19 ietekmes rezultātā.

Publiskais finansējums fondā veidos 50 miljonus eiro, un ir plānots, ka 50 miljonus eiro veidos privātā finansējuma kapitāls, tajā skaitā finansējums no valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājiem, kā arī citiem privātajiem ieguldītājiem, tādējādi palielinot fonda kopējo apjomu.

Fonda maksimālais ieguldījuma apjoms vienā uzņēmumā nepārsniegs desmit miljonus eiro, investējot aptuveni 30 lielos uzņēmumos.

Saistītie raksti