Altum-Aktualitātes-FKTK apstiprinājusi ALTUM pamatprospektu otrās obligāciju emisijas 70 miljonu EUR apmērā programmai

FKTK apstiprinājusi ALTUM pamatprospektu otrās obligāciju emisijas 70 miljonu EUR apmērā programmai

ALTUM

22. May, 2019

Iekšējā informācija, 2019

 

NAV PAREDZĒTS IZDOŠANAI, PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI PILNĪBĀ VAI DAĻĒJI TĀDĀS VALSTĪS VAI JURISDIKCIJĀS, VAI JEBKURAI PERSONAI VAI REZIDENTAM, KURI ATRODAS TĀDĀS VALSTĪS VAI JURISDIKCIJĀS, KURĀS ŠĀDAS DARBĪBAS BŪTU NELIKUMĪGAS, VAI IR NEPIECIEŠAMI TĀDI PASĀKUMI, KAS NAV NOTEIKTI LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTOS, IESKAITOT AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS, AUSTRĀLIJU, JAPĀNU, KANĀDU, HONKONGU, DIENVIDĀFRIKU UN SINGAPŪRU.

 

Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisija 2019. gada 21. maijā ir apstiprinājusi AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” pamatprospektu otrās obligāciju emisijas 70 miljonu EUR apmērā programmai.

 

Papildu 15 miljonu EUR obligāciju piedāvājums obligācijām, kuras tika emitētas 2018. gada 7. martā, tiks izteikts saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem atbilstoši situācijai finanšu tirgos.

 

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

“Obligāciju emisiju turpmākajos gados redzam kā būtisku komponenti naudas piesaistē ilgtspējīgu tautsaimniecībai svarīgu uzņēmējdarbības projektu finansēšanai. Īstenojot jauno obligāciju emisijas programmu ALTUM kopējais finanšu tirgos piesaistītā finansējuma apjoms sasniegs 100 miljonus EUR. Kopumā resursu piesaiste finanšu tirgos nodrošina mūsu finansējuma avotu diversifikāciju, palīdz būt ilgtspējīgiem un pašpietiekamiem finansējuma  piesaistē, vienlaikus sekmējot Baltijas kapitāla tirgus attīstību.”

 

 

Atruna

Atverot, lejupielādējot, lasot vai citādā veidā iepazīstoties ar Pamatprospekta un Galīgo noteikumu saturu, Jūs apliecināt, ka esat izlasījis, izpratis un piekritis ievērot visus noteiktos ierobežojumus un ka Jūsu mītnes valsts un atrašanās vieta nav Amerikas Savienotās Valstis, Austrālija, Japāna, Kanāda, Honkonga, Dienvidāfrika, Singapūra vai jebkura jurisdikcija, kurā Pamatprospekta un Galīgo noteikumu izplatīšana vai publicēšana ir nelikumīga.


Pamatprospekta un Galīgo noteikumu izplatīšana, kā arī Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitēto Obligāciju piedāvāšana, pārdošana un nodošana atsevišķās valstīs ir ierobežota ar likumu. Ikviena persona, kas dzīvo ārpus Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas, var saņemt šo Pamatprospektu, ievērojot attiecīgos īpašos noteikumus un ierobežojumus. Akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum” (“ALTUM”) nosaka prasību personām, kuru rīcībā nonāk Pamatprospekts vai Galīgie noteikumi, iepazīties ar visiem ierobežojumiem un tos ievērot. Ir aizliegta Pamatprospekta un Galīgo noteikumu izplatīšana vai publicēšana tādās valstīs, jurisdikcijās vai jebkuros citos apstākļos, ja tas ir nelikumīgi vai ir nepieciešami tādi pasākumi, kas nav noteikti Latvijas Republikas tiesību aktos, tostarp Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Japānā, Kanādā, Honkongā, Dienvidāfrikā un Singapūrā. Ne Pamatprospekts, ne Galīgie noteikumi nav uzskatāmi par piedāvājumu pārdot vai piedāvājumu pirkt Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētās Obligācijas jebkurā jurisdikcijā jebkurai personai, kam šādu piedāvājumu izteikšana attiecīgajā jurisdikcijā ir aizliegta ar likumu. ALTUM vai tās pārstāvji un AB SEB bankas (“Obligāciju piedāvājuma programmas organizators” un “Emisijas aģents”) neuzņemas nekādu tiesisku atbildību par šādiem pārkāpumiem neatkarīgi no tā, vai potenciālais Obligāciju pircējs ir informēts par šādiem ierobežojumiem. Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētās Obligācijas nav un netiks reģistrētas atbilstoši Amerikas Savienoto Valstu 1933. gada Vērtspapīru likumam (U.S. Securities Act 1933) (“Vērtspapīru likums”) vai jebkuras Amerikas Savienoto Valstu pavalsts vērtspapīru likuma noteikumiem, līdz ar to Obligācijas nav atļauts tieši vai netieši piedāvāt, pārdot, tālāk pārdot, nodot, piešķirt, izsniegt vai citādi izmantot Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru likumā vai attiecīgās Amerikas Savienoto Valstu pavalsts vērtspapīru likumos noteiktajiem izņēmumiem vai tādiem darījumiem, kas nav pakļauti Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru likumā vai kādas Amerikas Savienoto Valstu pavalsts vērtspapīru likumā noteiktajām reģistrācijas prasībām.

Obligāciju emisiju Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti. ALTUM nevienā jurisdikcijā nav veikusi darbības, ar kurām tiktu atļauta Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitēto Obligāciju piedāvāšana ārpus Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas. Ja Pamatprospektā nav norādīts citādi, Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētās Obligācijas nav atļauts tieši vai netieši piedāvāt, pārdot, tālākpārdot, nodot, piešķirt, izsniegt vai citādi izmantot valstīs, jurisdikcijās vai jebkuros citos apstākļos, ja tas ir nelikumīgi vai ir nepieciešami tādi pasākumi, kas nav noteikti Latvijas Republikas tiesību aktos, izņemot reģistrācijas pienākuma izņēmumus, ko nosaka Amerikas Savienoto Valstu, Austrālijas, Japānas, Kanādas, Honkongas, Dienvidāfrikas un Singapūras vērtspapīru tiesību akti. Pamatprospektu un Galīgos noteikumus nav atļauts piegādāt personām iepriekš norādītajās valstīs. ALTUM, Obligāciju piedāvājuma programmas organizators un Emisijas aģents nosaka prasību visām personām, kuru rīcībā nonāk Pamatprospekts vai Galīgie noteikumi, iepazīties ar visiem ierobežojumiem un tos ievērot. ALTUM, Obligāciju piedāvājuma programmas organizators un Emisijas aģents neuzņemas nekādu tiesisku atbildību par šādiem pārkāpumiem neatkarīgi no tā, vai potenciālie ieguldītāji bija informēti par šādiem ierobežojumiem. ALTUM, Obligāciju piedāvājuma programmas organizators un Emisijas aģents patur tiesības pēc saviem ieskatiem atteikt parakstīšanos uz Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētajām Obligācijām, ja ALTUM, Obligāciju piedāvājuma programmas organizators un/vai Emisijas aģents uzskata, ka šāda parakstīšanās būtu pretrunā jebkuram spēkā esošam tiesību aktam, noteikumam vai nosacījumam.

Saistītie raksti