Altum-Aktualitātes-“HansaMatrix” Junkera plāna ietvaros saņem pirmo atbalstu privātā sektora uzņēmumam Latvijā

“HansaMatrix” Junkera plāna ietvaros saņem pirmo atbalstu privātā sektora uzņēmumam Latvijā

ALTUM

03. Dec, 2018

Elektronisku sistēmu izstrādes un ražošanas uzņēmums “HansaMatrix” ar Junkera plāna atbalstu no EIB saņem finansējumu 10 miljonu EUR apmērā. Šis ir pirmais finansējums privātam uzņēmumam Latvijā, ko sniedz Junkera plāna centrālā elementa, Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF), ietvaros. Ar finansējumu tiks atbalstīts “HansaMatrix” investīciju plāns, kas paredzēts ražošanas jaudas palielināšanai un pētniecības, izstrādes un inovāciju veicināšanai, lai attīstītu uzņēmuma pakalpojumus.

 

EIB ir parakstījusi 10 miljonu EUR vērtu finansēšanas līgumu ar AS “HansaMatrix” no Latvijas, lai paplašinātu tās ražošanas jaudu un izveidotu vispusīgāku darījumdarbības modeli. Šo mehānismu padara iespējamu Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) — Investīciju plāna Eiropai centrālais elements —, un to sākotnējā posmā ir atbalstījusi Latvijas attīstības finanšu institūcija “ALTUM”.

 

Ar šo finansējumu tiks atbalstīta “HansaMatrix” pašreizējā izaugsmes stratēģija un pašlaik notiekošā pāreja no ražošanas uz pilna pakalpojumu klāsta nodrošināšanu, tostarp projektēšanu, inženiertehniskajiem un pēcpārdošanas pakalpojumiem ar pievienoto vērtību. Finansējums arī palīdzēs uzņēmumam uzlabot savas pētniecības un izstrādes darbības, kā arī panākt progresu tā 3D attēlu displeju tehnoloģijā “LighteSpace Technologies”. Visas investīcijas tiks veiktas Latvijā, uzņēmuma pašreizējās atrašanās vietās, proti, Rīgas apkārtnē, Pārogrē un Ventspilī.

 

EIB priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Stubs teica: “Šodien ir liela diena, jo mēs ar Junkera plāna atbalstu finansējam pirmo privātā sektora projektu Latvijā, kas, manuprāt, ir nozīmīgs signāls par pašreizējo tirgu un arī signāls šim tirgum. Runājot par Eiropas investīciju banku, inovācijas jau krietnu laiku ir bijušas galvenā prioritāte, un ir lieliski, ka vēl viens augsto tehnoloģiju uzņēmums nāk no Baltijas valstīm.”

 

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dombrovskis sacīja: “Esmu gandarīts, ka Junkera plāna finansējumu tagad saņem arī ražošanas nozares privātie uzņēmumi. Ceru, ka arvien vairāk Latvijas uzņēmumu drīzumā sekos šim piemēram, jo Junkera plāns sniedz uzņēmumiem iespēju piekļūt tik ļoti nepieciešamajam finansējumam, laist tirgū jaunus produktus un paplašināt darbību ārpus saviem vietējiem tirgiem.”

 

“HansaMatrix” izpilddirektors Ilmārs Osmanis piebilda: “Mūsu ilgais ceļojums ar EIB komandu šodien tiek pabeigts ar šo izcilo pasākumu — finansēšanas līguma parakstīšanu. Mēs lepojamies, ka EIB ir atzinusi mūs par inovatīvu uzņēmumu, kurā ir vērts investēt. Tas tika panākts visas “HansaMatrix” komandas motivācijas un katra komandas locekļa ieguldījuma rezultātā. Un šodien vēlos pateikties ikkatram “HansaMatrix” darbiniekam.”

 

Latvija pašlaik ieņem sesto vietu ES, ņemot vērā ESIF atraisītās investīcijas attiecībā pret IKP, un jau ir noslēgti vairāki darījumi ar finanšu starpniekiem vai valsts sektora iestādēm. Šīs investīcijas ir pirmais ESIF finansējums korporatīvajam uzņēmumam valstī.

 

Paredzams, ka šis investīciju projekts veicinās Latvijas rūpniecības nozares turpmāko attīstību un kvalificētu darbvietu izveidi. Tā kā EIB finansējums var segt ne vairāk kā 50 % no projekta, finansējums tiks papildināts ar AS “HansaMatrix” pašu kapitālu, komercbanku aizdevumiem un ES fondu dotācijām.

 

ALTUM” ir Eiropas Investīciju bankas (EIB) konsultāciju punkts Latvijā, kura mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem un konsultēt tos saistībā ar atbalsta saņemšanu no EIB, kas gūst labumu no Eiropas Stratēģisko investīciju fonda. “ALTUM” atbalsta Latvijas projektu virzītājus sākotnējos posmos pirms pieteikumu iesniegšas EIB. “ALTUM” ir gandarīts, ka tādam inovatīvam uzņēmumam kā “HansaMatrix”, kurš ražo preces ar augstu pievienoto vērtību, ir iespēja saņemt finansējumu no EIB, kas tam palīdzēs augt un attīstīties.

 

Avots: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto galerija

Saistītie raksti