Altum-Aktualitātes-Inovatīviem iesācējuzņēmiem akselerācijas fondos būs pieejams finansējums 15 miljonu eiro apmērā

Inovatīviem iesācējuzņēmiem akselerācijas fondos būs pieejams finansējums 15 miljonu eiro apmērā

ALTUM

12. Apr, 2016

Šā gada 12.aprīlī Ministru kabinets apstiprināja noteikumus par akselerācijas fondu izveidi. Akselerācijas fondu programma ir Latvijā līdz šim vēl nebijusi aktivitāte, un tai paredzēts ES fondu finansējums 15 miljonu eiro apmērā.

 

Programmu īstenos Attīstības finanšu institūcija ALTUM un tā paredzēta inovatīviem un jaundibinātiem saimnieciskās darbības veicējiem, lai saņemtu atbalstu biznesa uzsākšanai un attīstībai akselerācijas fondu ietvaros.

 

Programma sagatavota ALTUM un Ekonomikas ministrijas sadarbības rezultātā, par programmas ieviešanas nosacījumiem konsultējoties ar potenciālajiem akselerācijas fondu pārvaldniekiem, start-up ekosistēmas veidotājiem, uzņēmumu un iesaistīto industrijas dalībnieku asociāciju pārstāvjiem, uzņēmumiem ar akselerācijas pieredzi un citiem sociālajiem partneriem, kā arī balstoties uz ārvalstu veiksmīgāko akselerācijas fondu darbības pieredzi.

 

Programmas noteikumi.

 

Lai nodrošinātu akselerācijas fondu ieviešanu, ALTUM publiskās iepirkumu procedūras ietvaros izvēlēsies divus līdz trīs finanšu starpniekus (fondu pārvaldniekus), kuru pienākumos būs nodrošināt bez maksas akselerācijas pakalpojumu sniegšanu (mentoringu, palīdzību nozares ekspertu piesaistē, pircēju, piegādātāju, partneru un nākamo investoru piesaistē) un finansiālu atbalstu pirms-sēklas un sēklas investīcijas veidā. Bez maksas akselerācijas pakalpojumu sniegšana ir būtiska akselerācijas fondu darbības komponente, jo agrīnās attīstības stadijas iesācējuzņēmumiem šādu pakalpojumu piesaistei bieži vien nav pietiekoša pašu finansējuma.

 

Akselerācijas fondu īstenošanai un atbalsta saimnieciskās darbības veicējiem sniegšanai ir novirzīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 15 miljonu eiro apmērā (vienam fondam attiecīgi 5 miljoni euro) un papildus tiks piesaistīti privāto ieguldītāju līdzekļi vismaz 10 % apmērā sēklas investīcijām, savukārt agrīnākās stadijas, proti, pirms-sēklas investīcijas pilnā apmērā tiks finansētas no publiskajiem līdzekļiem.

 

Sākotnējā jeb pirms-sēklas investīcija, kuras apmērs ir līdz 50 tūkstošiem eiro, ir paredzēta galvenokārt biznesa modeļa izpētei un sākotnējā koncepta izstrādei (tā piemēram, izmaksām patentu reģistrēšanai, tirgus izpētei, atalgojumam piesaistītajiem darbiniekiem (programmētājiem) u.tml.). Savukārt sēklas investīcija, kas paredzēta jau tālākai biznesa attīstībai (tā piemēram, produkta un prototipa attīstīšanai), saimnieciskās darbības veicējiem būs pieejama apmērā līdz pat 250 tūkstošiem eiro.

 

Lai nodrošinātu efektīvu saimnieciskās darbības izveidi un attīstību, valsts atbalsta programmas nosacījumi paredz, ka sākotnējās pirms-sēklas investīcijas tiks veiktas tikai tādos saimnieciskās darbības veicējos, kas saņēmuši akselerācijas pakalpojumus (proti, kas piedalās finanšu starpnieku organizētajās akselerācijas programmās), savukārt sēklas investīcijas – kā tālākās investīcijas tādos saimnieciskās darbības veicējos, kas saņēmuši pirms-sēklas investīcijas šīs programmas ietvaros. Investīcijas būs pieejamas kā aizdevumu, tā arī kvazikapitāla un pašu kapitāla ieguldījumu veidā, tādejādi sniedzot iespējas veikt ieguldījumu saimnieciskās darbības veicējiem vispiemērotākajā investīcijas formā.

 

Finanšu starpnieku (akselerācijas fondu pārvaldnieku) atlasi ALTUM paredz izsludināt 2016.gada 3. ceturksnī. Apzinot publiskās iepirkumu procedūras norisei nepieciešamo termiņu, kā arī ņemot vērā, ka pēc līguma ar finanšu starpniekiem noslēgšanas par akselerācijas fondu ieviešanu būs nepieciešams laiks (indikatīvi pāris mēneši) privātā līdzfinansējuma piesaistei un akselerācijas programmu organizēšanai, Ekonomikas ministrija paredz, ka akselerācijas fondi savu darbību uzsāks, un akselerācijas pakalpojumi un finansiāls atbalsts saimnieciskās darbības veicējiem būs pieejams 2017.gada 2.ceturksnī.

Saistītie raksti