Altum-Aktualitātes-Īstenots līdz šim lielākais projekts daudzdzīvokļu māju atjaunošanas programmā

Īstenots līdz šim lielākais projekts daudzdzīvokļu māju atjaunošanas programmā

ALTUM

30. Jul, 2020

Investējot vairāk nekā 3 miljonus eiro, Babītes novada Piņķos realizēts līdz šim lielākais daudzdzīvokļu mājas renovācijas projekts energoefektivitātes programmas ietvaros.

 

1973. gadā būvētā piecu stāvu ēka ar 180 dzīvokļiem un kopējo platību 16 496 m2 tehniski un vizuāli bija nokalpojusi.

 

Renovācijā investēti 3 150 611 eiro, no kuriem 1 658 693 eiro ir bankas Citadele aizdevums, savukārt pārējā summa ir ALTUM grants jeb dāvinājums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas ietvaros.

 

Pēc dzīvokļu īpašnieku biedrības “Saules 2” iniciatīvas uzsāktais mājas renovācijas projekts īstenots trīs gadu laikā, aktīvi iesaistoties visām pusēm – dzīvokļu īpašniekiem, finansētājiem un būvniekiem, kopīgi meklējot kompromisus un risinājumus ar ikvienu mājas iedzīvotāju.

 

 

Ineta Ventniece, mājas iedzīvotāja un biedrības “Saules 2” pārstāve:

 

“Redzot Piņķos pirmās renovētās mājas, 2016. gadā ar domubiedriem izveidojām dzīvokļu īpašnieku biedrību. Mūsu mājai ziemas sezonā ilgstoši bija problēmas ar apkuri – vienā mājas pusē dzīvokļos ļoti karsts, savukārt otrā pusē nebija vairāk par 15 grādiem. Apkures sistēma bija novecojusi, un nepieciešamība to mainīt lielā mērā motivēja uzsākt ēkas renovāciju. Veicot laikietilpīgu skaidrojošo darbu, nonācām līdz lēmumam par ēkas atjaunošanu. Daudziem mājokļu īpašniekiem bija jautājumi par to, kas ir energoefektivitātes uzlabošana, ko tā ietver, kādi darbi tiks veikti, kā mainīsies iedzīvotāju ikdiena un kādas būs izmaksas. Izvērtējām vairāku banku piedāvātos nosacījumus un procentu likmes, izvēloties izdevīgāko. Ceļš līdz skaistai mājai bija garš un ļoti grūts, bet mēs to kopīgiem spēkiem paveicām, jo pats galvenais šajā darbā bija komanda, un mums tā bija lieliska.”

 

 

ALTUM Energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece:

 

“Mājas renovācija ir nepieciešams un ļoti atbildīgs solis, kuru spēruši jau vairāk nekā 850 daudzdzīvokļu nami visā Latvijā. Katra māja ir unikāla, un nav divu vienādu renovācijas projektu, vienlaikus visus vieno nepieciešamība tikt īstenotiem kvalitatīvi, lai padarītais nestu gaidīto rezultātu. Saules ielas 2 nama renovācija ir spilgts piemērs tam, ka darbu gaitā var gadīties arī aizķeršanās, tāpēc gan mājas iedzīvotāju, gan biedrības aktīvai iesaistei ir liela nozīme. Pēc renovācijas māja Saules ielā gadā patērēs par 64% mazāk enerģijas, kas ir ļoti būtisks un redzams ietaupījums. Arī katrs dzīvokļa īpašnieks būs ieguvējs. Piemēram, 60 kvadrātmetru dzīvoklis par siltumenerģiju ik mēnesi līdzšinējo 65 eiro vietā maksās aptuveni 24 eiro, tātad gandrīz trīs reizes mazāk.”

 

 

Bankas Citadele vidējo uzņēmumu daļas vadītājs Guntis Mincis:

 

“Ilgtspējīgu projektu attīstība ir Citadeles prioritāte un ieguldījums nākotnē. Mēs sasniedzam divus mērķus – gan palīdzam katras mājam iedzīvotājam efektīvi pārvaldīt savus resursus un domāt ilgtspējīgi, gan atbalstām apkārtējās vides sakārtošanu un mazinām ekoloģiskās pēdas nospiedumu nākotnē. Lielai daļai Latvijas dzīvojamā fonda sākotnēji paredzētais ekspluatācijas ilgums ir pārsniegts un nepieciešams investēt ēku energoefektivitātē un atjaunošanā. Tādējādi uzlabosies gan iedzīvotāju dzīves apstākļi, gan paaugstināsies mājokļa vērtība un ēkas ekspluatācijas ilgums.”

 

Ēkai Saules ielā 2 īstenotie energoefektivitātes pasākumi: logu un ārdurvju nomaiņa, cokola un ārsienu siltināšana, bēniņu, pagraba pārseguma un caurbrauktuvju pārseguma siltināšana, apkures sistēmas rekonstrukcija, ventilācijas sistēmas atjaunošana.

 

Īstenoti arī citi renovācijas darbi: jumta daļēja atjaunošana, lodžiju margu nomaiņa, jaunu skārda palodžu uzstādīšana, kā arī citi funkcionalitātes uzlabojoši darbi, piemēram, kāpņu telpu atjaunošana, atkritumu šahtu demontēšana, durvju kodu sistēmas nomaiņa, lietus ūdens kanalizācijas atjaunošana, jaunu LED lampu gaismas sensoru uzstādīšana, jauna zibens novadīšanas sistēmas uzstādīšana, jaunu ieejas kāpņu ar bruģa segumu izbūvēšana un apkārtnes apzaļumošana.

 

Projektu izstrādāja SIA “Artemi”. Būvdarbus veica SIA “ARX Baltic”.

Saistītie raksti