Altum-Aktualitātes-Izveidota vienotā attīstības finanšu institūcija

Izveidota vienotā attīstības finanšu institūcija

ALTUM

15. Apr, 2015

Šodien, 15. aprīlī, vienotā institūcijā apvienojušās trīs institūcijas, kas sniedz atbalstu finanšu instrumentu veidā – „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum” (ALTUM), “Latvijas Garantiju aģentūra” (LGA) un “Lauku attīstības fonds” (LAF).

 

Tādējādi ir noslēdzies vienotās attīstības finanšu institūcijas izveides process. Jaunās institūcijas nosaukums ir AS „Attīstības finanšu institūcija Altum”. Visas vienotās institūcijas akcijas pieder Latvijas valstij, akciju turētāji ir Latvijas Republikas Finanšu, Ekonomikas un Zemkopības ministrijas. Līdz šim trīs atsevišķo institūciju sniegto valsts atbalstu finanšu instrumentu veidā (garantijas, aizdevumi, riska kapitāls u.c.) turpmāk nodrošinās vienotā finanšu institūcija.

 

Vienotā institūcija pārņem visas ALTUM, LGA un LAF tiesības un saistības, tā turpinās īstenot visas līdzšinējās ALTUM, LGA un LAF valsts atbalsta programmas. Sadarbība ar klientiem notiks līdzšinējā kārtībā, izmantojot arī esošo ALTUM klientu apkalpošanas reģionālo tīklu, kurā varēs saņemt informāciju par visiem pakalpojumiem un valsts atbalsta programmām, kuras līdz šim apkalpoja ALTUM, LGA, un LAF. Klienti par vienotās attīstības finanšu institūcijas izveidošanu ir informēti personīgi adresētās vēstulēs.

 

„Attīstības finanšu institūcijas Altum” valdes priekšsēdētājs Rolands Paņko:

 

„Ir noslēdzies vairāk kā pusgadu ilgušais četru uzņēmumu reorganizācijas process, kas bija noslēgums jau vairākus gadus ilgušajam vienotas attīstības finanšu institūcijas veidošanas procesam. Visā procesa gaitā tika nodrošināta valsts atbalsta programmu nepārtrauktība. Uzņēmējdarbības valsts atbalsta sniedzošo institūciju apvienošana vienā organizācijā veicinās valsts atbalsta programmu pieejamību un novērsīs atbalsta instrumentu sadrumstalotību. Apvienojot pieredzi un resursus, kā arī koncentrējot tos vienuviet, klienti iegūs vajadzībām atbilstošu, pieejamāku atbalstu, bet valsts – efektīvāku atbalsta instrumentu pārvaldību. Jaunajai apvienotajai institūcijai nolemts izmantot vienu no valsts atbalsta sniedzošo institūciju koncerna līdzšinējiem zīmoliem – ALTUM.”

 

Vienotās attīstības finanšu institūcijas izveides brīdī tās valsts atbalsta instrumentu portfelis ir aptuveni 390 miljoni eiro. Institūcija atbalstu sniegs gan tiešā veidā, gan netieši caur finanšu starpniekiem. Jau šobrīd veiksmīgi tiek īstenota sadarbība ar komercbankām garantiju un mājokļu galvojumu programmu ietvaros, īstenoti riska kapitāla ieguldījumi un citi netiešā atbalsta veidi.

 

2015. gadā plānots uzsākt īstenot vairākas jaunas valsts atbalsta programmas, piemēram, daudzdzīvokļu māju siltināšanas, krīzes aizdevumu un garantiju, vidēja un ilgtermiņa eksporta garantiju un ieguldījumu riska kapitālā programma, darbību uzsāks arī Zemes fonds. Darbības jomas nākotnē būs uzņēmējdarbības attīstība, energoefektivitāte, lauksaimniecība un atbalsts noteiktām personu grupām (piemēram, mājokļu galvojumi ģimenēm ar bērniem, krīzes programma utml.). ALTUM šogad rīko arī starptautisku biznesa un finanšu konferenci, kas būs veltīta inovatīvai uzņēmējdarbībai un Eiropas Savienības finanšu instrumentu pieejamībai un būs nozīmīgs Latvijas prezidentūras notikums, augstākajā līmenī lemjot par Eiropas investīciju politiku.

Saistītie raksti