Altum-Aktualitātes-Katrs piektais uzņēmējs plāno piesaistīt finansējumu attīstībai

Katrs piektais uzņēmējs plāno piesaistīt finansējumu attīstībai

ALTUM

27. Mar, 2017

Katrs piektais  jeb 21% uzņēmēju Latvijā  atzīst, ka tuvāko pāris gadu laikā plāno piesaistīt papildu finansējumu uzņēmuma uzsākšanai, izaugsmei vai darbības paplašināšanai.

 

 

Saskaņā ar tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktā pētījuma datiem,  lielākais īpatsvars uzņēmumu, kas plāno piesaistīt papildu resursus, ir ražošanas nozarē (29%), kam seko tirdzniecība (27%).

 

Uzņēmumu izmēra griezumā, vizbiežāk papildu resursus plāno piesaistīt vidējie uzņēmumi – uz jautājumu “Vai Jūs plānojat tuvāko pāris gadu laikā piesaistīt papildu finansējumu, lai segtu izdevumus, kas sasitīt ar uzņēmuma uzsākšanu, izaugsmi vai paplašināšanu?”  vidējo uzņēmumu grupā apstiprinoši atbildēja 42% respondentu. Mikrouzņēmumu un lielo uzņēmumu grupā gatavību piesaistīt resurus pauda 20% uzņēmumu, savukārt mazo uzņēmumu grupā – 31%.

 

Vienlaikus pētījumā noskaidrota arī uzņēmumu informētība par riska kapitāla fondiem. Dati liecina, ka par iespējām finansējuma piesaistei no riska kapitāla fondiem ir dzirdējuši 42% Latvijas uzņēmēju, savukārt 44% no uzņēmējiem, kuri ir dzirdējuši par riska kapitāla fondiem, ieteiktu jaunu un strauji augošu uzņēmumu īpašniekiem finansējuma piesaistei griezties pie Latvijā strādājošiem riska kapitāla fondiem. Salīdzinot ar 2016.gadu, neinformēto uzņēmumu īpastsvars samazinājies par 6 procentpunktiem. Augstākā informētība ir lielo uzņēmumu grupā (79%), savukārt mazākā – mikoruzņēmumu vidū (40%)

 

SKDS pētījumu veica 2016.gada decembrī – 2017.gada janvārī, aptaujājot 1007 respondentus.

 

Saistītie raksti