Altum-Aktualitātes-Latvijas Samariešu apvienība saņem ALTUM grantu 185 tūkstošu eiro apmērā

Latvijas Samariešu apvienība saņem ALTUM grantu 185 tūkstošu eiro apmērā

ALTUM

11. Sep, 2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulBiedrība “Latvijas Samariešu apvienība”  ALTUM sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmas ietvaros saņem 185 tūkstošus eiro lielu grantu. Pateicoties finansējumam, Latvijas Samariešu apvienība palielinās darbības mērogu – paplašinās savu specifisko autoparku un izveidos Vidusdaugavas pakalpojumu centru kā jaunu dienesta “Samariešu atbalsts mājās” reģionālo struktūrvienību Ogrē.

 

Latvijas Samariešu apvienība ir viena no lielākajām nevalstiskajām organizācijām Latvijā, kuras darbības pamatprincips jau kopš 1992. gada ir palīdzēt cilvēkiem dzīvot. ALTUM sociālās uzņēmējdarbības programmas finansējums granta veidā tiks izmantots gan vieglo, gan specializētu automašīnu iegādei, kas ļaus organizācijas sociālos pakalpojumus un kvalitatīvu aprūpi mājās piedāvāt vēl vairāk cilvēkiem, kuriem tie nav pieejami.Līdz šim valsts atbalsta programmas ietvaros apmērā no 7 līdz 200 tūkstošiem eiro ALTUM ir atbalstījis 22 sociālos uzņēmējus visā Latvijā. Kopējā piešķirto grantu summa šobrīd ir 2 065 737 eiro.

 

 

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

 

“Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” ir viens no tiem uzņēmumiem, kas lieliski iemieso sociālās uzņēmējdarbības būtību, vienlaikus arī viens no redzamākajiem sociālajiem uzņēmumiem, kas iedvesmo citus. Esam patiesi priecīgi, ka šodien ar ALTUM  sociālās uzņēmējdarbības programmas atbalstu Latvijas Samariešu apvienība sper lielu soli tālākas attīstības virzienā, kas ļaus tās pakalpojumiem aptvert arī tos Latvijas novadus, kuros līdz šim tie nebija pieejami, bet bija ārkārtīgi nepieciešami. Latvijā ir ne mazums uzņēmēju, kuru ikdienas darbs palīdz uzlabot dzīvi cilvēkiem, kuriem ikdienā klājas grūtāk. To apliecina arī arvien pieaugošā interese par sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmu – esam saņēmuši jau 67 pieteikumus. Aicinu arī citus sociālos uzņēmējus izmantot ALTUM īstenoto valsts atbalsta programmu un attīstīt ilgtspējīgu biznesu, kas vairo vispārējo labklājību Latvijā.”

 

 

Andris Bērziņš, biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” direktors:

 

“Latvijas Samariešu apvienība strādā kā sociālais uzņēmums, kas tiecas sasniegt sociālus mērķus un reizē arī strādā brīvajā tirgū kā pakalpojumu sniedzējs. Mūsu mērķis nav gūt peļņu, tomēr visi Samariešu pakalpojumi un projekti tiek veidoti ilgtspējīgi, t.i., vienmēr izvirzot uzdevumu sasniegt sociālu mērķi un finansiālu pašpietiekamību, lai cilvēki turpinātu saņemt pakalpojumus arī nākotnē – arī pēc projektu finansējuma beigām. Paplašinot dienesta darbības apjomu, mūsu mērķis ir nevis tikai cīnīties ar problēmu sekām, ar kādām ik dienu sastopas vientuļie seniori lauku reģionos, kad, nespējot vairs veikt ikdienas soli, viņiem ir jāpārceļas uz dzīvi aprūpes centrā, bet arī risināt problēmas cēloni. Tādēļ šis risinājums “neizrauj” cilvēku no viņa mājām, bet ļauj viņam maksimāli ilgu laiku palikt savā ierastajā vidē, kurā viņš jūtas vislabāk.”

 

 

Liene Reine-Miteva, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore:

 

“Mums ir prieks un lepnums par asociācijas dibinātājiem un vieniem no lielākajiem tās biedriem Samariešiem, kuri Latvijā ir sociālās uzņēmējdarbības nozares flagmaņi, paraugs citiem, kā būt sociālajam uzņēmējam, kurš ir izveidojis ilgstpējīgu biznesa modeli ar lielu pievienoto sociālo vērtību. Šis ir pats labākais laiks, lai kļūtu par sociālo uzņēmēju – Latvijā šobrīd ir lielas iespējas saņemt valsts atbalstu, un esmu gandarīta, ka gan pieaug šādu uzņēmēju skaits, gan mainās arī sabiedrības izpratne par sociālās uzņēmējdarbības būtību. Šai nozarei ir liels potenciāls, un ir lielas iespējas attīstīties, vajag tikai sākt!”Latvijas Samariešu apvienības izveidotajā kompleksajā risinājumā ietverti ir 3 pamatelementi. Pirmkārt, Drošības poga, kas nodrošina 24/7 saziņu, neatliekamu palīdzību krīzes situācijās un ikdienas aprūpes plānošanu, kā arī informatīvu atbalstu u.c. Otrkārt, ikdienas palīdzību cilvēkiem ikdienas darbos. Un, treškārt, mobilais aprūpes komplekss, kas ir īpaši izveidots “aprūpes centrs uz riteņiem”, kurā ir visa nepieciešamā infrastruktūra, piemēram, strāvas ģeneratori, siltais un aukstais ūdens, kanalizācija u.c., kas sniedz iespēju cilvēkam saņemt tādu aprūpes pakalpojumu apjomu, kāds ir pieejams aprūpes centros, piemēram, personiskā higiēna, duša, veļas mazgāšana, podologa, friziera u.c. pakalpojumi. Samariešu darbinieki ir apmācīti šo pakalpojumu sniegšanā.

Saistītie raksti