Altum-Aktualitātes-Latvijas zemes fonds darbu uzsāks šī gada 1. jūlijā

Latvijas zemes fonds darbu uzsāks šī gada 1. jūlijā

ALTUM

18. Jun, 2015

Valsts izveidotais Latvijas zemes fonds darbību uzsāks šī gada 1. jūlijā, un tā mērķis ir sekmēt Latvijā lauksaimniecībā izmantojamās zemes saglabāšanu un šo platību ilgtspējīgu izmantošanu lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.

 

Zemes fonda izveide ir viens no valsts instrumentiem, lai sekmētu, ka Latvijā lauksaimniecībā izmantojamā zeme tiktu saglabāta un izmantota lauksaimniecības vajadzībām ne mazāk kā 2 milj. hektāru apjomā, aktīvā lauksaimnieciskā ražošanā iesaistot aptuveni 0,4 milj. hektāru līdz šim aktīvi neizmantotās lauksaimniecības zemes.

 

Par Zemes fonda darbības uzsākšanu un darbības principiem šodien preses konferencē informēja Zemes fonda pārvaldītāja Attīstības finanšu institūcijas ALTUM un Zemkopības ministrijas pārstāvji.

 

Zemkopības ministrijas Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vadītāja Kristīne Cinkus skaidroja, ka Latvijas zemes fonda izveide ir valsts piedāvājums līdzsvarotākas reģionālās attīstības un efektīvu dabas resursu izmantošanas veicināšanai. Tā ir daļa no kopējās koncepcijas, kuras ietvaros pieejams plašs instrumentu klāsts, kā piemēram: specifisku lauksaimniecības zemes iegādes nosacījumu noteikšana, lauksaimnieciskās zemes kreditēšanas programma, iedzīvotāju atbrīvošana no iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas gadījumā, ja tie pārdod savu zemi ražojošam lauksaimniekam, paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana par nekoptu lauksaimniecības zemi un virkne citu zemkopības nozari atbalstošu pasākumu.

 

Zemes fonda darbību regulē likums Par zemes privatizāciju lauku apvidos un Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kā Zemes fonds veic darījumus ar lauksaimniecības zemi. Latvijas zemes fondu veido uzkrāta lauksaimniecības zeme, kas tiek tālāk iznomāta, pārdota vai mainīta. Zemes fonda galvenie darbības virzieni ir lauksaimniecības zemes iegāde, lauksaimniecības zemes noma un zemes pārdošana vai maiņa, informēja ALTUM valdes loceklis Jēkabs Krieviņš.

 

Zemes fonda vadītāja Ina Alksne informēja, ka Zemes fonds pirks īpašumus no pašreizējiem īpašniekiem, kuri vairs nespēj vai kādu citu iemeslu dēļ nevar, vai nevēlas paši turpināt lauksaimniecības zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā, un kuri paši izteiks vēlmi pārdot īpašumu Zemes fondam. Zemes fonds meklēs iegādātajam īpašumam pircēju vai apsaimniekotāju. Neiznomātajiem un nepārdotajiem īpašumiem tiks pirkti apsaimniekošanas pakalpojumi – tai skaitā pļaušana, krūmu novākšana ar mērķi uzturēt lauksaimniecības zemi labā kārtībā, sakopt lauksaimniecības zemi un atgriezt lauksaimnieciskajā apritē.

 

Zemes fonds pirks īpašumus par cenām, kas nepārsniedz vidējās cenas tirgū līdzvērtīgai lauksaimniecības zemei attiecīgajā novadā un pagastā. Lai pārdotu zemi Latvijas zemes fondam, īpašniekam elektroniski būs jāiesniedz pieteikums, izmantojot pieteikuma formu www.altum.lv/zemesfonds. Informācija par pārdošanai pieejamo zemi un darījumu pieteikumu veidlapas būs pieejamas mājas lapā www.altum.lv/zemesfonds.

 

Nekonkurējot ar privātā tirgus dalībniekiem, Zemes fonds ekonomiski pamatotus darījumus slēgs gan ar fiziskām, gan juridiskām personām. Pārdot Zemes fondam lauksaimniecībā izmantojamo zemi var jebkurš zemes īpašnieks, savukārt nopirkt varēs fiziskas un juridiskas personas, ja tās atbildīs likumā Par zemes privatizāciju lauku apvidos definētajam kritērijiem, proti, galvenais kritērijs ir pircēja nodarbošanās ar lauksaimniecisko ražošanu.

 

Jau ziņots, ka saskaņā ar Zemkopības ministrijas veikto pētījumu, Latvijā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība ir aptuveni 2,3 milj. hektāri, no kuriem apstrādāti tiek 1,56 milj. hektāru. Vairāk nekā 700 tūkst. hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir nekopta. Secināts, ka aptuveni puse no šīs nekoptās lauksaimniecībā izmatojamās zemes pie labvēlīgiem ekonomiskiem apstākļiem varētu tikt atgriezta lauksaimniecībā.

Saistītie raksti