Altum-Aktualitātes-Mājokļu programmai piešķirtais papildu finansējums ļaus atbalstīt vēl aptuveni 2100 ģimenes ar bērniem

Mājokļu programmai piešķirtais papildu finansējums ļaus atbalstīt vēl aptuveni 2100 ģimenes ar bērniem

ALTUM

05. Jul, 2016

Ministru kabinets šā gada 5. jūlijā nolēma piešķirt papildu finansējumu  3,39 miljonu eiro apmērā mājokļu galvojumu programmas turpināšanai, vienlaikus precizējot atbalsta saņemšanas nosacījumus.

 

ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš:

 

“Mājokļu galvojumu programma jau no pirmās dienas ir ļoti pieprasīta, un mēs novērtējam valdības līdz šim sniegto finansējumu tās īstenošanai. Šodien piešķirtais finansējums ļaus Attīstības finanšu institūcijai ALTUM izsniegt galvojumus vēl aptuveni 2100 ģimenēm ar bērniem, tādējādi gandrīz dubultojot līdz šim jau atbalstīto ģimeņu skaitu. Balstoties uz līdzšinējo programmas īstenošanas tempu prognozējam, ka šos galvojumus ALTUM piešķirs līdz 2016.gada beigām.”


Ministru kabinets lēma turpmāk ierobežot atbalsta saņēmēju loku, nosakot maksimālo darījuma summu mājokļu atbalsta programmas ietvaros – 200 000 eiro apmērā. 

 

Atvieglojums nodevai par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā saglabāsies, vienlaikus nosakot, ka nekustamajiem īpašumiem, kuru vērtība pārsniegs 100 000 eiro, summa starp noteikto valsts nodevas standarta likmi 2% un piemērojamo atvieglojumu mājokļu programmas ietvaros nepārsniedz 1500 eiro. Līdz ar to nekustamajiem īpašumiem, kuru vērtība pārsniedz 100 000 eiro, summa starp noteikto valsts nodevas standartlikmi 2% un piemērojamo atvieglojumu mājokļu programmas ietvaros nepārsniegs 1500 eiro.

 

2014. gadā uzsāktās mājokļu galvojumu atbalsta programmas mērķis ir palīdzēt ģimenēm ar bērniem tikt pie savām mājām, atvieglojot iespēju nodrošināt pirmo iemaksu kredītam mājokļa iegādei vai būvniecībai. Uz 2016. gada 1. jūliju kopumā atbalstītas 2686 ģimenes.

 

Ministru kabineta tīmekļa vietnē var iepazīties ar 5. jūlija sēdē pieņemtajiem lēmumiem:

Saistītie raksti