Altum-Aktualitātes-Moody's pārapstiprina ALTUM kredītreitingu Baa1 un paaugstina bāzes kredītnovērtējumu no ba2 uz baa3

Moody's pārapstiprina ALTUM kredītreitingu Baa1 un paaugstina bāzes kredītnovērtējumu no ba2 uz baa3

ALTUM

26. Mar, 2019

Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody’s Investors Service 25. martā pārapstiprināja Attīstības finanšu institūcijas ALTUM ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu. Savukārt bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment) ir paaugstināts no ba2 uz baa3. Īstermiņa reitings tika apstiprināts P-2.

 

Moody’s ilgtermiņa kredītreitings Baa1 ALTUM ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem. Savukārt ALTUM bāzes kredītnovērtējuma (baseline credit assessment)   paaugstinājums no ba2 uz investīciju līmeņa reitingu baa3, kā izriet no Moody’s vērtējuma, liecina par:

  • ALTUM spēcīgo finanšu stabilitāti ar ļoti augstu kapitalizācijas pakāpi, lielu riska seguma rezervi publiskā finansējuma ietvaros, kā arī finansējuma reinvestēšanu, ieviešot jaunus finanšu instrumentu produktus, kas līdzsvaro mērenu rentabilitāti un problemātisko kredītu apjomu, kas atbilst ALTUM darbības specifikai;
  • kā arī ALTUM unikālo pozīciju Latvijas finanšu pakalpojumu nozarē, akcentējot ALTUM mandātu nodrošināt pieeju valsts un ES fondu līdzekļiem gan gala klientiem (biznesa uzsācējiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lauksaimniekiem, u.c.),  gan citām finanšu institūcijām.

 

 

Jānis Reirs, finanšu ministrs:

 

“Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir lielisks piemērs Latvijas finanšu pakalpojumu sniedzēju vidū, kas veicina mērķtiecīgu ilgtermiņa attīstību un inovatīvus risinājumus finanšu stabilitātes nodrošināšanai. Moody`s piešķirtais, ļoti augstais reitings apliecina ALTUM īstenoto labas pārvaldības praksi valsts kapitālsabiedrību segmentā un tās ilgtermiņa redzējumu savas darbības nodrošināšanā un tautsaimniecības attīstībā.”

 

 

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

 

“Augstais investīciju līmeņa reitings palīdz mums efektīvi strādāt ar investoriem un piesaistīt resursus finanšu tirgos ilgtspējīgu tautsaimniecībai svarīgu uzņēmējdarbības projektu finansēšanai.”Ar reitinga apstiprināšanu ir pabeigts pagājušā gada decembrī Moody’s uzsāktais reitinga paaugstināšanas novērtējums pēc Moody’s aktualizētas finanšu uzņēmumu metodoloģijas ieviešanas. Sākotnēji Altum Baa1 reitingu saņēma 2017. gada jūnijā.

Saistītie raksti