Altum-Aktualitātes-Mundigciems - pirmais pilnībā nosiltinātais ciems Latvijā

Mundigciems - pirmais pilnībā nosiltinātais ciems Latvijā

ALTUM

17. Nov, 2017

Šodien, 17. novembrī, Mundigciemā (Talsu novada Lībagu pagastā) atklāta atjaunotā daudzdzīvokļu māja – “Saullēkti”. Līdz ar šīs mājas renovācijas noslēgumu, Mundigciems ir pirmais ciems Latvijā, kurā ir renovētas visas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.

 

Piecu stāvu, 45 dzīvokļu mājas atjaunošana notika, izmantojot  daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes valsts atbalsta programmu, ko īsteno ALTUM ar Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.

 

Kopumā mājas renovācijā ir ieguldīti 294 tūkstoši eiro, no kuriem puse jeb 147 tūkstoši eiro ir ALTUM grants jeb dāvinājums. Otra puse finansējuma ir piesaistīta no SEB bankas, izmantojot ALTUM kredīta garantiju.

 

Mājas atjaunošanas laikā tika siltinātas ārsienas, remontēti balkoni, nomainīti logu un balkonu durvis tiem iedzīvotājiem, kuri to vēl nebija izdarīšu paši. Kopējā mājas fasāde tika apstrādāta ar dekoratīvo apmetumu. Renovācijas procesā siltināja pagraba griestus, pamatus, kā arī mājas bēniņus un nomainīja jumta segumu. Būvdarbu laikā tika nomainītas aukstā ūdens caurules, savukārt no jauna izveidotas 5 centralizētas karstā ūdens sagatavošanas sistēmas. Energoefektivitātes uzlabošanas nolūkā visas apgaismes iekārtas, kas atrodamas kopīgi izmantojamajās telpās, tika nomainītas uz LED lampām.

 

Tāpat renovācijas laikā ierīkotas atjaunojamo energoresursu izmantojošas tehnoloģijas siltumenerģijas ražošanai – tika pārbūvēta apkures sistēma, kā arī izbūvēta autonoma katlu māja ar granulu katlu. Līdz ar to, katram iedzīvotājam ir iespējas pašam regulēt apkures padevi, tādējādi ievērojami ietaupot savus līdzekļus.

 

Prognozēts, ka, pateicoties šiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, kas tika veikti nedaudz ilgāk par gadu, ietaupījums par apkuri būs 66%, par apgaismojumu 10%. Kopējais ēkas enerģijas ietaupījums par apkuri, apgaismojumu un karstā ūdens sagatavošanu ir 55%.

 

Jānis Upenieks, Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs:

 

“Energoefektivitāte mūsu ikdienā ienāk arvien vairāk un „dzīvot zaļi“ šodien kļūst arvien populārāk. Mājas renovācija ir veids, kā varam būtiski kāpināt ēkas energoefektivitāti, samazinot gan energoresursu patēriņu, gan izdevumus par tiem, kā arī pagari-not ēkas mūžu ilgtermiņā. Mājas renovācijas uzsākšana ir sarežģīts process, sākot no dzīvokļu īpašnieku kopīgas vienošanās pa-nākšanas un beidzot ar daudzajiem jautājumiem, kas rodas ēkas renovācijas laikā.  Tāpēc mēs īpaši priecājamies par Mun-digciemu, kas kļuvis par pirmo ciematu Latvijā, kurā ir renovētas visas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Mundigciema iedzīvotāji ir paraugs visai Latvijai, kuri pierādījuši, ka labais vairo labo. Un zīmīgi – šodien atklātā ēka Mundigciemā ir pirmā renovē-tā dzīvojamā māja jaunās energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta programmas ietvaros, kurā kopumā šobrīd saņemti vai-rāk kā 280 projektu pieteikumi. Tas nozīmē, ka arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju domā par investīcijām ēku energoefektivitātes uzlabošanai.”

 

Ingus Salmiņš, ALTUM Energoefektivitātes programmu departamenta vadītājs:

 

“Ar ALTUM programmas atbalstu Latvijā šobrīd notiek vairāk nekā 20 māju renovācija, vēl vairāki projekti ir apstiprināti un gatavojas būvdarbiem. Kopumā  daudzdzīvokļu māju atjaunošanas programmas ietvaros pieejamais ES līdzfinansējums sniedz iespēju renovēt un siltināt savu īpašumu vēl vismaz 800 māju iedzīvotājiem. Novēlu, lai Mundigciema “Saullēktu” mājas iedzīvotāju un citu renovēto ēku iemītnieku ietaupījums par energoresursiem kalpo par motivāciju pieteikties DME programmai un saņemt līdzfinansējumu sava īpašuma sakārtošanai.”

 

Māris Saulājs, SEB bankas Kreditēšanas atbalsta pārvaldes vadītājs:

 

“Redzot jau pabeigtos māju siltināšanas projektus, aizvien vairāk iedzīvotāji novērtē ieguvumus, ko sniedz renovācija un ener-goefektivitātes uzlabošanas. Tā ir gan iespēja saimniekot taupīgāk un efektīvāk, gan palielināt sava nekustamā īpašuma vērtību. SEB banka Latvijā ir finansējusi jau vairāk nekā 400 daudzdzīvokļu namu renovācijas projektus, un esam šīs jomas līderis. Tādēļ esam gandarīti par iespēju sniegt savu ieguldījumu arī Mundigciema ēku renovācijā!”

Saistītie raksti