Altum-Aktualitātes-Nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2018. gada 30. jūnijā

Nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2018. gada 30. jūnijā

ALTUM

03. Sep, 2018

AS Attīstības finanšu institūcija Altum Koncerna (turpmāk tekstā – ALTUM Koncerns) izsniegto finanšu instrumentu portfelis (bruto) 2018. gada 30. jūnijā ir 471 miljoni eiro, ko veido 16,264 līgumi, tai skaitā: 

 

  • garantiju portfelis 211 miljoni eiro, kopējais līgumu skaits 9,859;
  • aizdevumu portfelis 210 miljoni eiro, kopējais līgumu skaits 6,218; 
  • ieguldījumi riska kapitāla fondos kopējā apjomā 50 miljoni eiro, kopējais fondu finansēto projektu skaits – 187.

 

 

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs: 

 

“Šā gada pirmo pusgadu raksturo stabils un augošs pieprasījums pēc ALTUM finanšu instrumentiem, kopējam finanšu instrumentu portfeļa apjomam tuvojoties pus miljardam eiro. Vienlaikus svarīgākais, ka mūsu finanšu instrumenti veicinājuši būtiski lielāka privāto investīciju apjoma – ap 1 miljarda eiro – ieplūšanu Latvijas tautsaimniecībā.

 

Pirmajā pusgadā īpaši esam kāpinājuši savu darbību garantiju jomā uzņēmējdarbības veicināšanai, tai skaitā ieviesuši jaunu finanšu instrumentu – portfeļgarantijas, mikrouzņēmumu atbalstam ir piesaistītas Eiropas Investīciju fonda Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas garantijas, esam uzlabojuši lauksaimniecības zemes iegādes programmu, kā arī sadarbībā ar atbildīgajām ministrijām, attīstījuši citus ALTUM finanšu instrumentus. Pateicoties augošiem darbības apjomiem un izmaksu efektīvai darbībai, esam nodrošinājuši labu finanšu rezultātu. 

 

Esam ieviesuši arī klientu servisa uzlabojumus. Sākot no šā gada augusta ALTUM klienti pieteikumus valsts atbalsta programmu finansējuma saņemšanai un tam nepieciešamos dokumentus var iesniegt tikai elektroniski. Līdz ar pilnībā elektroniskas pieteikumu sistēmas ieviešanu klientiem samazināts arī iesniedzamo dokumentu skaits. Tas ļaus samazināt laiku, kas nepieciešams lēmuma pieņemšanai par valsts atbalsta finansējuma piešķiršanu.”

 

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem – aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos – nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādējādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. 2017. gada jūnijā Sabiedrība saņēma starptautiskās kredītreitingu aģentūras Moody’s ilgtermiņa kredītreitingu Baa1, ar stabilu perspektīvas novērtējumu. Moody’s ALTUM piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī ALTUM obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū – biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. 

Saistītie raksti