Altum-Aktualitātes-Pagājušajā gadā valsts atbalsta programmās ALTUM piešķīrusi 131,5 miljonus eiro

Pagājušajā gadā valsts atbalsta programmās ALTUM piešķīrusi 131,5 miljonus eiro

ALTUM

25. May, 2017

2016.gadā Attīstības finanšu institūcija Altum valsts atbalsta programmu ietvaros uzņēmējiem piešķīrusi 131,5 miljonus eiro, kas ir par 11,4% vairāk nekā gadu iepriekš. Kopumā pagājušajā gadā ar ALTUM garantijām, aizdevumiem un ieguldījumiem atbalstīts 4461 projekts. Pagājušo gadu ALTUM noslēgusi ar 4,025 miljonu eiro peļņu.

 

Gūtā peļņa tiks novirzīta ALTUM rezerves kapitālā, un tiks izmantota uzņēmuma tālākas sekmīgas darbības nodrošināšanai.  

Vakar, 24.maijā, akcionāru sapulcē tika apstiprināts ALTUM 2016.gada darbības pārskats.  

 

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

 

 “ALTUM pagājušā gada sekmīgā darbība ir rādītājs pakāpeniskai Latvijas uzņēmēju un iedzīvotāju ekonomiskajai izaugsmei, kuru atbalstām ar finansējumu, izpratni un servisu. Labs finanšu rezultāts sasniegts pateicoties augošajiem ALTUM darbības apjomiem un izmaksu efektīvai darbībai, samazinot administratīvos izdevumus. Pērn ir uzlabojusies arī kredītportfeļa kvalitāte, pozitīvi ietekmējot darbības rezultātu. Pagājušajā gadā, līdztekus finansējuma nodrošināšanai, mēs kā finanšu eksperti ieguldījām daudz centienu, lai stiprinātu uzņēmēju un iedzīvotāju zināšanas par dažādu finansējuma instrumentu izmantošanu. Tas rada arvien kvalitatīvāku finansējuma pieprasījumu, kas savukārt ir atspoguļojies mūsu darbības rādītājos.

 

Šogad turpināsim paplašināt ALTUM finanšu instrumentu klāstu, lai atbalstītu arvien lielāku skaitu dažādu izmēru un attīstības stadiju uzņēmumu. Nozīmīga apjoma ieguldījumi tiks veikti riska kapitāla jomā, tai skaitā 15 miljoni eiro tiks ieguldīti akcelerācijas fondos un 60 miljoni – sēklas un sākuma kapitāla fondos. Starp šā gada prioritātēm ir arī daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas sekmīga apguve, līdz gada beigām grantos izsniedzot vairāk nekā 10 miljonus eiro, kā arī kredītu garantiju un tiešo aizdevumu arvien plašāka izmantošana uzņēmēju vidū. Plānojam, ka šajā gadā ALTUM finanšu instrumentu jauno darījumu apjoms būs orientējoši 180 miljoni eiro apjomā, kas, ieskaitot finansējuma saņēmēju līdzdalību, sasniegs 290 miljonus eiro, kas ar ALTUM atbalstu tiks ieguldīti tautsaimniecības attīstībā.”

 

Cita ALTUM darbību 2016.gadā raksturojošā informācija:

 

  • Pērn ALTUM atbalsta programmu ietvaros izsniegto finanšu instrumentu portfelis bija 430,9 miljoni eiro, kas ir par 59,4 miljoniem eiro lielāks nekā 2015.gadā. Kopumā to veidoja 11 449 projekti, tai skaitā garantiju portfelis 147,9 miljonu eiro apmērā, aizdevumu portfelis 217,4 miljonu eiro apmērā un ieguldījumi riska kapitāla fondos kopējā apjomā 65,6 miljoni eiro.
  • Valsts atbalsta programmu ietvaros ALTUM piešķīris finansējumu 131,5 miljonu eiro apjomā, kas ir par 11,4% vairāk nekā gadu iepriekš. Pērn atbalstīts 4461 projekts, kas ir par 58,2% vairāk, salīdzinot ar 2015.gadu. Projektu skaita pieaugumu pērn būtiski ietekmēja mājokļu galvojumu programmas ģimenēm ar bērniem lielais pieprasījums.
  • Uzņēmējdarbībai sniegtā atbalsta apjoms 2016. gadā bija 111,6 miljoni eiro un kopumā tika atbalstīti 1643 uzņēmējdarbības projekti. Pērn Starta programmas ietvaros finansēti 223 jauno uzņēmēju projekti ar kopējo finansējumu aizdevuma veidā 4,3 miljoni eiro.
  • Pērn būtiski pieaudzis pieprasījums mājokļu galvojuma programmā ģimenēm ar bērniem. Līdz 2016.gada beigām Mājokļu galvojumu programmas ietvaros tika izsniegti 4106 galvojumi 27 miljonu eiro apjomā, tai skaitā 2016.gadā – 19,9 miljonu eiro apjomā.
  • ALTUM administrētā Zemes fonda darbības aktivitāte pērn pārsniedza iecerēto gan īpašumu iegādes piedāvājumā, gan fonda īpašumā esošo zemju nomas pieprasījumā. 2016.gada beigās Zemes fonda īpašumā bija 112 īpašumi ar kopējo zemes platību 2038 ha 4,635 miljonu eiro vērtībā.

Saistītie raksti