Altum-Pakalpojumi-Biznesam-Lielo investīciju aizdevums ar kapitāla atlaidi

Lielo investīciju aizdevums ar kapitāla atlaidi

Šobrīd programmā jaunu pieteikumu pieņemšana aizdevumam ar kapitāla atlaidi nenotiek. Pieteikumu pieņemšana noslēdzās 2024. gada 2. aprīlī.

Investīciju projekta, par kuru iesniegts pieteikums aizdevumam ar kapitāla atlaidi, līdzfinansēšanai ir pieejams Altum papildaizdevums.

 

Aizdevums paredzēts vidējiem un lieliem komersantiem, kuri plāno veikt vismaz 10 milj EUR investīcijas uzņēmuma izaugsmei. 

 

Aizdevums līdz 30% no projekta attiecināmām izmaksām ar kapitāla atlaidi līdz 100% apmērā no aizdevuma pamatsummas var būt tam nozīmīgs atbalsts.

 

Aizdevums paredzēts projektiem, ko plānots īstenot fotonikas un viedo materiālu, tehnoloģiju, inženiersistēmu, viedās enerģētikas un mobilitātes; biomedicīnas, medicīnas tehnoloģijas, farmācijas; zināšanu ietilpīgas bioekonomikas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, kā arī šajā atlases kārtā paplašināts potenciālo atbalsta saņēmēju loks – tūrismā vai kultūras un radošo industriju jomā.

 

Programmu īsteno Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra un ALTUM.

Process

Vebināra ierakstā uzzini par atbalsta programmas mērķiem un tehniskā informācija projektu pieteicējiem:

 •  Projektu sagatavošana un atlases kritēriji | LIAA
 • Aizdevuma nosacījumi un vērtēšana | ALTUM

Vebinārs (14.12.2023.) - atlases kritēriji, pieteikšanās

 

Investīciju projektus atlasa un lēmumus par pieteikumu apstiprināšanu un tālāku virzīšanu pieņem LIAA.

Tikai tie investīciju projekti, kas būs saņēmuši LIAA apstiprinājumu, varēs pretendēt uz aizdevumu ar kapitāla atlaidi.

 

Kapitāla atlaide ir ALTUM aizdevuma pamatsummas pilnīgs vai daļējs samazinājums. Maksimālais kapitāla atlaides apmērs projektam tiek noteikts uzreiz aizdevuma piešķiršanas laikā, savukārt faktiskais piemērotais kapitāla atlaides apmērs ir atkarīgs no projekta snieguma pēcuzraudzības posmā.

 

Kas var pretendēt uz ALTUM aizdevumu ar kapitāla atlaidi:

 • Uzņēmums atbilst vidējo un lielo komersantu statusam
 • Projekts atbilst atbalstāmajām nozarēm
 • Projekta plānotās investīcijas ir vismaz 10 milj. EUR apmērā
 • Projekta īstenošana nav uzsākta pirms pieteikuma iesniegšanas Altum un Altum veiktas pārbaudes projekta īstenošanas vietā. Ja  plāno pieteikties papildaizdevumam, neuzsāc īstenot investīciju projektu līdz Altum ir pieņēmis lēmumu par aizdevuma ar kapitāla atlaidi un papildaizdevumu piešķiršanu
 • Plānotais projekts paredz investīcijas ražošanas / pakalpojumu sniegšanas uzsākšanai vai paplašināšanai
 
 

Aizdevums tiek izsniegts tikai kapitāla atlaides apmērā.

 • Līdz 30% apmērā no investīciju projekta attiecināmajām izmaksām (materiālo un nemateriālo aktīvu izmaksas, piemēram, iekārtas). Attiecināmās izmaksas ir ierobežotas attiecībā uz būvniecības un nekustamā īpašuma iegādes izmaksām – tās var sastādīt līdz 40% no projekta attiecināmām izmaksām.
 • Līdz 10 mEUR liels aizdevums, ievērojot pieļaujamās atbalsta intensitātes
 • Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte projektiem (līdz 55 000 000 EUR ) no projekta attiecināmām izmaksām ir:
  • Rīgas reģionā un administratīvajām teritorijām Pierīgā (t.sk., Limbažu novadā, Ogres novadā, Saulkrastu novadā un Tukuma novadā) 30 % (lielajiem komersantiem) vai 40 % (vidējiem komersantiem)
  • Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionā 50 % (lielajiem komersantiem) vai 60 % (vidējiem komersantiem)
 • Termiņš līdz 20 gadiem
 
 

Atbalsta ietvaros finansējumu nepiešķir:

 • Apgrozāmajiem līdzekļiem
 • PVN apmaksai
 • Projekta sagatavošanas darbiem
 • Transportlīdzekļu iegādei

Jaunajā atlases kārtā cita finansētāja piesaiste investīciju projekta līdzfinansēšanai vairs nav obligāts nosacījums.

 

Tomēr, ja ar pašu resursiem un Altum aizdevumu ar kapitāla atlaidi investīciju projektu nav iespējams finansēt pilnībā:

 • Sazinies ar citu finansētāju (piemēram, savu banku) par iespēju līdzfinansēt investīciju projektu! Altum aizdevums ir struktūrā subordinēts pret cita finansētāja aizdevumu un pastiprināts ar zemāku nodrošinājuma kārtu. Aizdevuma likme ir vienāda ar cita finansētāja aizdevuma likmi. Altum aizdevums nepārsniedz cita finansētāja aizdevuma apmēru (cita finansētāja aizdevumam jābūt EUR).

vai

Investīciju projekta, par kuru iesniegts pieteikums aizdevumam ar kapitāla atlaidi, līdzfinansēšanai ir pieejams Altum papildaizdevums.

 

 • Līdz 30 000 000 EUR, ievērojot pieļaujamās atbalsta intensitātes. Papildaizdevumu var piešķirt tikai, ja ir piešķirts aizdevums ar kapitāla atlaidi (t.i., atbalstu apvienošana un jāievēro pieļaujamās atbalsta intensitātes- skat. sadaļā ‘Nosacījumi’).
 • Termiņš līdz 20 gadiem
 • Pamatsummas atmaksu sāk 2 gadu laikā pēc investīciju projekta pabeigšanas
 • Izmaksu attiecināmības nosacījumi papildaizdevumam ir tādi paši kā aizdevumam ar kapitāla atlaidi (sīkāk skat. sadaļā ‘Nosacījumi’)
 • Papildaizdevumam var pieteikties, ja investīciju projekts nav uzsākts. Ja vēl tikai plāno izmantot papildaizdevumu vai arī jau esi pieteicies papildaizdevumam, neuzsāc īstenot investīciju projektu līdz Altum ir pieņēmis lēmumu par aizdevuma ar kapitāla atlaidi un papildaizdevumu piešķiršanu.
 • Papildaizdevumam nav piemērojama kapitāla atlaide

Lai pieteiktos  investīciju projektu atlases kārtā aizdevumam ar kapitāla atlaidi, ir jāiesniedz divi atsevišķi pieteikumi – LIAA un ALTUM.

 

 • Aizdevuma pieteikums Altum iesniedzams vienlaicīgi vai secīgi ar pieteikumu atlasei LIAA
 • Pieteikumus var iesniegt no 2023. gada 11. decembra līdz 2024. gada 2. aprīlim, plkst. 23:59
 • Par  pieteikuma iesniegšanu atlasei LIAA un aizpildāmajiem dokumentiem uzzini šeit
 • Aizdevuma pieteikumu ALTUM iesniedz mans.altum.lv

Lai pieteiktos papildaizdevumam, ir jāiesniedz papildaizdevuma pieteikums ALTUM

 

Papildaizdevuma pieteikums Altum iesniedzams pēc tam, kad iesniegts pieteikums aizdevumam ar kapitāla atlaidi

 

 • Papildaizdevuma pieteikumu var iesniegt sākot ar 2023. gada 11. decembri
 • Papildaizdevumam var pieteikties investīciju projekti, kuri vēl nav uzsākti neatkarīgi no investīciju projektu atlases kārtas, kuras ietvaros iesniegts pieteikums aizdevumam ar kapitāla atlaidi, ja vien Altum vēl nav pieņēmis lēmumu par aizdevuma ar kapitāla atlaidi piešķiršanu
 • Papildaizdevuma pieteikums LIAA nav jāiesniedz
 • Lai iesniegtu papildaizdevuma pieteikumu ALTUM, aizpildi papildaizdevuma pieteikumu mans.altum.lv
 • Pēc pieteikuma iesniegšanas, mēs sazināsimies ar Jums atsevišķi par papildu iesniedzamajiem dokumentiem
 • Altum savu lēmumu pieņem pēc LIAA pozitīva lēmuma par atlases rezultātu, visas ar investīciju projekta vērtēšanu saistītās informācijas saņemšanas, un ja investīciju projektu līdzfinansējat ar citu finansētāju – pēc pozitīva cita finansētāja (piem., bankas) lēmuma saņemšanas

Pēcuzraudzība tiek uzsākta ne vēlāk kā divus gadus pēc projekta pabeigšanas vai arī pēc komersanta iesnieguma LIAA, ja komersants ir gatavs sasniegt rādītājus un uzsākt pēcuzraudzību ātrāk.

 

Pēcuzraudzība ilgst 3 gadus, katra gada beigās, LIAA veicot pārbaudi, vai tiek sasniegti uzņēmuma izvirzītie investīciju mērķi un solītie rādītāji. ALTUM piemēros kapitāla atlaidi atbilstoši LIAA lēmumam par rādītāju sasniegšanu.

* – vai pēc 2 gadiem pēc projekta pabeigšanas, ja nav saņemts klienta paziņojums

** – par vienu trešdaļu var tikt samazināta ALTUM izsniegtā aizdevuma pamatsumma.

*** – komersants zaudē vienu trešdaļu no projektam maksimāli pieejamās kapitāla atlaides apjoma.

 

 

Kapitāla atlaide tiek piemērota trīs daļās. Pēc katra pēcuzraudzības gada par vienu trešdaļu var tikt samazināta izsniegtā aizdevuma pamatsumma.

 

Ja komersants kādā pēcuzraudzības gadā neizpilda projekta ietvaros noteiktos sasniedzamos rādītājus, kapitāla atlaide par attiecīgo pēcuzraudzības gadu netiek piemērota un komersants zaudē attiecīgo vienu trešdaļu no projektam maksimāli pieejamās kapitāla atlaides apjoma.

 

Kapitāla atlaide līdz 100% no Altum aizdevuma tiek piemērota, ja uzņēmums investīciju projekta pēcuzraudzības posmā izpilda LIAA atlasē pieteiktos rādītājus. 

 

Rādītāji LIAA jaunajā atlases kārtā
Rādītāji LIAA iepriekšējās atlases kārtās

Ja LIAA atlasi uzņēmums izturējis, piesakot vairāk rādītāju izpildi vai solot augstāku rādītāju izpildi, tad arī pēcuzraudzībā LIAA pārbauda vai rādītāji ir sasniegti tādā apmērā, kādā komersants tos pieteica atlasē.

Lielo investīciju aizdevuma ar kapitāla atlaidi un papildaizdevumu noformēšanai, izsniegšanai un citiem programmas ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem tiek piemērota komisijas maksa.

Kontakti