Altum-Pakalpojumi-Biznesam-Lielo investīciju aizdevums ar kapitāla atlaidi

Lielo investīciju aizdevums ar kapitāla atlaidi

Šobrīd programmā jaunu pieteikumu pieņemšana nenotiek. Pieteikumu pieņemšana noslēgusies 2022.gada 2.maijā. 

 

Aizdevums paredzēts vidējiem un lieliem komersantiem, kuri plāno veikt vismaz 10 milj EUR investīcijas projektiem,viedās tehnoloģijas, viedo materiālu, tehnoloģiju un inženiersistēmu, informācijas un komunikāciju, viedās enerģētikas un mobilitātes nozarēs.

 

Aizdevums līdz 30% no projekta attiecināmām izmaksām ar kapitāla atlaidi līdz 100% apmērā no aizdevuma pamatsummas var būt tam nozīmīgs atbalsts.

 

Programmu īsteno Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra un ALTUM.

Aizdevums ar kapitāla atlaidi

Process

Nosacījumi

 

Investīciju projektus atlasa un lēmumus par pieteikumu apstiprināšanu un tālāku virzīšanu pieņem LIAA.

Tie investīciju projekti, kas būs saņēmuši LIAA apstiprinājumu, tiks virzīti aizdevuma pieteikuma izvērtēšanai uz ALTUM.

 

 

Kas var pretendēt uz ALTUM aizdevumu ar kapitāla atlaidi:

 • Uzņēmums atbilst vidējo un lielo komersantu statusam
 • Projekts atbilst atbalstāmajām nozarēm
 • Projekta plānotās investīcijas ir vismaz 10 milj EUR apmērā
 • Projekta īstenošana nav uzsākta pirms pieteikuma iesniegšanas Altum un Altum veiktas pārbaudes projekta īstenošanas vietā
 • Plānotais projekts paredz investīcijas ražošanas uzsākšanai vai paplašināšanai
 
 

Aizdevums tiek izsniegts tikai kapitāla atlaides apmērā.

 • Līdz 30% apmērā no investīciju projekta attiecināmajām izmaksām (materiālo un nemateriālo aktīvu izmaksas, piemēram, iekārtas). Attiecināmās izmaksas ir ierobežotas attiecībā uz būvniecības un nekustamā īpašuma iegādes izmaksām – tās var sastādīt līdz 40% no projekta attiecināmām izmaksām.
 • Līdz 10 mEUR liels aizdevums, ievērojot pieļaujamās atbalsta intensitātes
 • Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte projektiem (līdz 50 000 000 EUR ) no projekta attiecināmām izmaksām ir:
  • Rīgā un Pierīgas reģionā 30 % (lielajiem komersantiem) vai 40 % (vidējiem komersantiem)
  • Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionā 40 % (lielajiem komersantiem) vai 50 % (vidējiem komersantiem)
 • Termiņš līdz 20 gadiem
 
 

Atbalsta ietvaros finansējumu nepiešķir:

 • apgrozāmajiem līdzekļiem
 • PVN apmaksai
 • projekta sagatavošanas darbiem
 • transportlīdzekļu iegādei
 • tādiem investīciju projektiem, kas ir uzsākti pirms aizdevuma pieteikuma iesniegšanas Altum.
 
 

Altum aizdevums ir struktūrā subordinēts pret cita finansētāja aizdevumu un pastiprināts ar zemāku nodrošinājuma kārtu. Aizdevuma likme ir vienāda ar cita finansētāja aizdevuma likmi. Altum aizdevums nepārsniedz cita finansētāja aizdevuma apmēru (cita finansētāja aizdevumam jābūt EUR).

 

PIEMĒRI:

1) ja cits finansētājs piemēro mainīgo procentu likmi, kas piesaistīta 6M EURIBOR – Altum aizdevuma mainīgās procentu likmes fiksētā daļa būs vienāda ar cita finansētāja aizdevuma procentu likmes fiksēto daļu, savukārt Altum aizdevuma mainīgās procentu likmes mainīgā daļa – būs vienāda ar 6M EURIBOR. Ja procentu likmes mainīgās daļas noteikšanas, pārskatīšanas vai grozīšanas brīdī 6M EURIBOR ir negatīvs, tad Altum aizdevuma procentu likmes mainīgajai daļai tiek piemērota 0 (nulles) vērtība

 

2) ja cits finansētājs piemēro fiksēto procentu likmi – Altum aizdevuma procentu likme būs vienāda ar cita finansētāja aizdevuma fiksēto procentu likmi

 

 

Kapitāla atlaide ir aizdevuma pamatsummas pilnīgs vai daļējs samazinājums. Maksimālais kapitāla atlaides apmērs projektam tiek noteikts uzreiz aizdevuma piešķiršanas laikā, savukārt faktiskais piemērotais kapitāla atlaides apmērs ir atkarīgs no projekta snieguma pēcuzraudzības posmā.

Pēcuzraudzība tiek uzsākta ne vēlāk kā divus gadus pēc projekta pabeigšanas vai arī pēc komersanta iesnieguma LIAA, ja komersants ir gatavs sasniegt rādītājus un uzsākt pēcuzraudzību ātrāk.

 

Pēcuzraudzība ilgst 3 gadus, katra gada beigās, LIAA veicot pārbaudi, vai tiek sasniegti uzņēmuma izvirzītie investīciju mērķi un solītie rādītāji. ALTUM piemēros kapitāla atlaidi atbilstoši LIAA lēmumam par rādītāju sasniegšanu.

* – vai pēc 2 gadiem pēc projekta pabeigšanas, ja nav saņemts klienta paziņojums

** – par vienu trešdaļu var tikt samazināta ALTUM izsniegtā aizdevuma pamatsumma.

*** – komersants zaudē vienu trešdaļu no projektam maksimāli pieejamās kapitāla atlaides apjoma.

 

 

Kapitāla atlaide tiek piemērota trīs daļās. Pēc katra pēcuzraudzības gada par vienu trešdaļu var tikt samazināta izsniegtā aizdevuma pamatsumma.

 

Ja komersants kādā pēcuzraudzības gadā neizpilda projekta ietvaros noteiktos sasniedzamos rādītājus, kapitāla atlaide par attiecīgo pēcuzraudzības gadu netiek piemērota un komersants zaudē attiecīgo vienu trešdaļu no projektam maksimāli pieejamās kapitāla atlaides apjoma.

 

Kapitāla atlaide līdz 100% no Altum aizdevuma tiek piemērota, ja uzņēmums investīciju projekta pēcuzraudzības posmā izpilda LIAA atlasē pieteiktos rādītājus. Lai piedalītos LIAA atlasē uzņēmumam bija jāpiesaka vismaz četrus no pieciem rādītājiem:

icon
 • eksporta apjomu,
 • radītajām darba vietām,
 • darba samaksu,
 • ieguldījumu pētniecībā un attīstībā
 • investīciju projektā veikto ieguldījumu īpatsvaru zaļo tehnoloģiju izmantošanā produktu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesā.

Ja LIAA atlasi uzņēmums izturējis, piesakot vairāk rādītāju izpildi, tad arī pēcuzraudzībā LIAA pārbauda vai rādītāji ir sasniegti tādā apmērā, kādā komersants tos pieteica atlasē.

 

Lielo investīciju aizdevuma ar kapitāla atlaidi noformēšanai, izsniegšanai un citiem programmas ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem tiek piemērota komisijas maksa.

Kontakti