Altum-Pakalpojumi-Biznesam-Publicitātes prasības

Publicitātes prasības
Eiropas finansējuma
saņēmējiem

 

Eiropas finansējuma (aizdevumu un finanšu instrumentu) saņēmēji atzīst atbalstu, ko saņem no fondiem, izpildot attiecīgās publicitātes prasības. Tās viegli ieviest ļauj šie trīs saistītie rīki.

  • Vadlīnijas palīdz finansējuma saņēmējam ievērot prasības;
  • Tiešsaistes ģeneratorā izveidojiet drukāšanai gatavus PDF failus projektu stendiem, plāksnēm un plakātiem;
  • esfondi.lv lejupielādējiet ES emblēmas un Nacionālā attīstības plāna (NAP) logo, ko izmantot jebkurā saziņas materiālā.

 

ALTUM logo pieejami zemāk: 

NB! Finansējuma saņēmējam saistoši izmantot vadlīnijas; zemāk esam apkopojuši galvenās atziņas.

Tiklīdz sākas darbību faktiskā īstenošana, kas ietver materiālas investīcijas, vai tiklīdz tiek uzstādīts iegādātais aprīkojums:

 

1. Finansējuma saņēmējs skaidri redzamā vietā uzstāda vismaz vienu plakātu ar minimālo izmēru A3 vai līdzvērtīgu elektronisku paziņojumu, kurā izklāstīta informācija par darbību un uzsvērts no fondiem saņemtais atbalsts.

Detalizēta informācija par iekļaujamo informāciju, tās izvietojumu, izmēriem, u.tml. skatīt vadlīniju 6.2. sadaļā (51.-57.lpp.)

plaksne

2. Finansējuma saņēmējs savā tīmekļvietnē (ja tāda ir) un sociālajos kontos publicē īsu aprakstu par saņemto atbalstu, projekta mērķiem un rezultātiem, uzsverot saņemto ES finansējumu.

Vadlīniju 7.nodaļā “Komunikācijas rīki” (62.–72.lpp.) minēti konkrēti piemēri sociālo tīklu ierakstiem, rekomendēto mirkļbirku piemēri, labākās prakses piemēri informācijas ievietošanai tīmekļa vietnēs, kā arī rekomendācijas attiecībā uz publikāciju, foto, video materiālu sagatavošanu ārējā komunikācijā ar sabiedrību.

 

3. Visos komunikācijas materiālos un paziņojumos finansējuma saņēmējs par konkrēto projektu iekļauj informāciju par atbalstu no ES fondiem.

 

4. Finansējuma saņēmējs izgatavo un uzstāda sabiedrībai skaidri redzamas ilgtspējīgas plāksnes vai informācijas stendus:

    1. darbībām, kas saņem atbalstu no ERAF un kuru kopējās izmaksas pārsniedz 500 000 EUR;
    2. darbībām, kurām piešķirts atbalsts no ANM un kuru kopējās izmaksas pārsniedz 100 000 EUR.

Plāksnes izgatavo atbilstoši Vadlīniju 6.1.sadaļā (41.-51.lpp.) noteiktajam parametriem, tai skaitā ir attēlota ES emblēma “Līdzfinansē Eiropas Savienība” un NAP logo.

plaksnes uz sienas

5. Logo lietošana: 

Atjaunošanas un noturības
mehānismam

FINANSE-ES+NEXT+NAP

ERAF

LIDZFINANSE-ES+NAP

Gadījumā, ja ERAF 

un ANM atbalsts pārklājas

FINANSE-ES+NEXT+NAP

ES fondu 2021.-2027. gada un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijas