Altum-Pakalpojumi-Latvijas zemes fonds-Iznomātie un pārdotie īpašumi

Iznomātie un pārdotie īpašumi

Noslēgtie nomas darījumi