Altum-Pakalpojumi-Latvijas zemes fonds-Iznomātie un pārdotie īpašumi

Iznomātie un pārdotie īpašumi

 

Noslēgtie nomas darījumi

Noslēgtie pārdošanas darījumi

Noslēgtie iegādes ar atpakaļpirkumu darījumi

Realizētie iegādes ar atpakaļpirkumu darījumi