Ja ar esošo nodrošinājumu nepietiek bankas aizdevumam, iespējams, var līdzēt garantija.

 

Par garantiju

 

 • Līdz 80% no finansējuma pamatsummas
 • Līdz 1.5 m EUR, kooperatīvam – 3.5 m EUR
 • Līdz 10 gadiem

Investīciju aizdevumu un finanšu līzinga garantiju izmaksas

 

 • Par garantijas izsniegšanu tiek noteikta vienreizēja garantijas maksa. To nosaka atbilstoši garantijas termiņam un apmēram, kā arī finanšu rādītājiem.
 • Maksimālā garantijas maksa ir līdz 0.85% no piešķirtās garantijas summas. Bāzes procentu likmei 0,25 % no piešķirtās garantijas summas pieskaita garantijas riska klases piecenojumu procentos saskaņā ar pielikumu. 

Apgrozāmo līdzekļu garantiju izmaksas

 

 • Gada likme 0.2 – 2.15 % atkarībā no reitinga un nodrošinājuma

Ar garantiju nodrošina

 

 • Investīciju aizdevumu
 • Apgrozāmo līdzekļu aizdevumu
 • Finanšu līzingu un faktoringu
 • Konkursu, avansa maksājumu, izpildes vai garantijas laika garantijas u.c.
 

Par garantijas piesaisti prasiet savā bankā.

 

 • ALTUM garantija nav galvojums Latvijas Republikas Civillikuma izpratnē, bet finanšu instrumenta (garantijas) veidā īstenots valsts atbalsts Finanšu pakalpojuma saņemšanai nepietiekama nodrošinājuma gadījumā
 • Ar ALTUM garantiju uzņemtais ALTUM pienākums atbildēt Finansētājam par neatmaksāto Finanšu pakalpojuma līguma pamatsummu, neatbrīvo Komersantu (tajā skaitā, galviniekus) no pienākuma atmaksāt visu saņemto Finanšu pakalpojuma līguma summu un blakus maksājumus pilnā apmērā

 

Garantija tiek izsniegta kā de minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas 18.12.2013. regulu (ES) Nr. 1407/2013 vai 27.06.2014. regulu (ES) Nr.717/2014 vai 18.12.2013. regulu (ES) Nr.1408 vai ABER atbalstu saskaņā ar Komisijas 25.06.2014. regulu 9ES) nr.702/2014. Programmas regulējošie 08.01.2019. MK noteikumi Nr.9 “Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


Garantiju var saņemt:

 

 • fiziska persona- saimnieciskās darbības veicējs
 • zemnieka vai zvejnieka saimniecība
 • biedrība vai nodibinājums, kas darbojas lauku tūrisma, pārtikas, lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarē un īsteno Eiropas Savienības līdzfinansētus projektus;
 • lauksaimniecības pakalpojumu  un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

 

 

Garantiju nepiešķir, ja:

 

 • tas atbilst maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem
 • ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process
 • ar tiesas spriedumu ir sākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums
 • tikai lielajiem saimnieciskās darbības veicējiem, ja saskaņā pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatu datiem parādsaistību un procentu seguma attiecība, kas aprēķināta pēc EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas), ir bijusi mazāka par 1,0
 • ir aktuāls nodokļu vai nodevu parāds VID

Pieteikumu garantijas saņemšanai sagatavo un ALTUM iesniedz banka. Pieteikumam pievienojami gan bankas, gan lauksaimnieka sagatavotie pielikuma dokumenti.

 

PDF veidlapu aizpildīšanai jāizmanto Adobe Reader (instalēt). Citas PDF apskates aplikācijas nedarbosies. Papildu skaidrojumi .pdf atvēršanai ir pieejami šeit.

Pieteikuma dokumenti kredītiestādēm

Pieteikuma dokumenti lauksaimniekiem

Piesakies konsultācijai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests