Altum-Aktualitātes-Paplašināts atbalsts komersantiem garantiju un paralēlo aizdevumu jomā

Paplašināts atbalsts komersantiem garantiju un paralēlo aizdevumu jomā

ALTUM

16. Apr, 2019

Ministru kabineta 16. aprīļa sēdē tika apstiprināti grozījumi garantiju atbalsta programmā komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai, palielinot maksimālo garantiju apjomu maziem un vidējiem komersantiem, kā arī palielinot lielajiem komersantiem pieejamo finansējumu un turpmāk atļaujot sniegt garantijas kapitāldaļu iegādei ar nosacījumu par paplašināšanos un attīstību.

 

Saskaņā ar grozījumiem turpmāk maksimālā garantijas summa maziem un vidējiem komersantiem būs 5 mil. eiro līdzšinējo 3 milj. eiro vietā. Tāpat grozījumi paredz, ka atbalstu turpmāk varēs arī sniegt arī kapitāldaļu iegādei ar nosacījumu par paplašināšanos un attīstību. Izvērtējot tirgus nepilnības, ir secināms, ka šāds finanšu pakalpojums kapitālsabiedrību kapitāla daļu iegādei ir nepieciešams arī no uzņēmumu attīstības viedokļa. Ņemot vērā pieprasījumu pēc atbalsta lielajiem komersantiem, grozījumi paredz komersantu atbalstam novirzīt papildu 580 tūkstošus eiro.

 

“Latvijas uzņēmumu konkurētspējas stiprināšanai valsts atbalstam ir būtiska loma. Tas ir būtisks priekšnoteikums uzņēmējdarbības attīstībai, inovāciju ieviešanai, jaunu produktu radīšanai un eksportspējas sekmēšanai. Analizējot finanšu pieejamību tirgū, secināms, ka nereti dzīvotspējīgiem projektiem finansējuma saņemšanai komercbankā trūkst līdzfinansējuma un ir nepietiekama naudas plūsma, un šeit komersantiem var palīdzēt paralēlā aizdevuma instruments, , savukārt nepietiekama nodrošinājuma gadījumā komersantiem var palīdzēt garantiju instruments” uzsver ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro.

 

ALTUM valdes locekle Inese Zīle: “Kredītu garantiju summas palielināšana pozitīvi ietekmēs uzņēmumu kreditēšanas vidi un finansējuma pieejamību uzņēmumiem, kuriem nav akumulēta pietiekama aktīvu bāze, ko sniegt kā nodrošinājumu komercbankās. Uzņēmumi, kuriem līdz šim bija nepieciešamība pēc lielāka apjoma garantijām, lielākoties darbojas ar ražošanu saistītās nozarēs un plānots, ka tagad pieejamais atbalsts palīdzēs tiem straujāk attīstīties. Turklāt pēdējos gados ir uzlabots un paātrināts garantiju izsniegšanas process, kā arī ieviests jauns finanšu instruments – portfeļgarantijas. Kopumā garantijas ir viens no pieprasītākajiem ALTUM finanšu instrumentiem, un to izmantošanas apjoms arvien pieaug. Kopējais ALTUM piešķirto garantiju portfelis aizvadītā gada beigās jau pārsniedza 235 miljonus eiro, turklāt šogad vērojams straujš garantiju izmantošanas pieaugums tieši uzņēmumu segmentā. Būtiski, ka, atbilstoši darbības stratēģijai, pērn jaunajos darījumos garantiju jeb netiešo finanšu instrumentu īpatsvars pārsniedz aizdevumu īpatsvaru un veidoja 56% no jaunajiem darījumiem.”

 

No kopējā komersantiem piešķirto garantiju apjoma uz šā gada 31.martu 38,2% ir garantijas, kas sniegtas apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, 29,4% ir investīciju aizdevumu garantijas, savukārt banku garantijas sastāda 27%. Nozaru griezumā lielākais garantiju īpatsvars ir apstrādes rūpniecības projektiem – 32.4%, būvniecībai – 23.8%, kā arī vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības projektu finansēšanai – 22.3%.

 

Vienlaikus, apstiprinot grozījumus paralēlo aizdevumu atbalsta programmā, Ministru kabinets paplašināja to komersantu loku, kas turpmāk varēs saņemt ALTUM paralēlos aizdevumus konkurētspējas uzlabošanai. Vienlaikus tika atviegloti arī atbalsta saņemšanas nosacījumi, kā arī paredzēta jauna iespēja paralēlo aizdevumu sniegt kopā ar starptautiskas finanšu institūcijas sniegtu finanšu pakalpojumu.

 

Paralēlos aizdevumus investīciju veikšanai turpmāk varēs saņemt arī komersanti, kuru saimnieciskā darbība ir saistīta ar visa veida vairumtirdzniecību, būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšanu, individuālo kravu pārvadāšanas pakalpojumiem, automašīnu apkopi un remontu, siltumapgādi un gaisa kondicionēšanu u.tml.

 

Kā zināms, paralēlo aizdevumu programmas ietvaros komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības var saņemt subordinētus ilgtermiņa investīciju aizdevumus ar paaugstinātu kredīta risku, lai veicinātu saimnieciskās darbības veicēju attīstību un konkurētspēju. Paralēlos aizdevumus sniedz ALTUM un tie tiek sniegti kopā ar komercbanku finansējumu. Aizdevumam var tikt piemērots elastīgāks atmaksas grafiks nekā komercbankas finansējuma daļai, piemēram, garāks pamatsummas atmaksas periods. Paralēlā aizdevuma apjoms ir no 50 000 līdz 5 000 000 eiro. Programmas ietvaros līdz šim ir noslēgti 16 līgumi par kopējo summu vairāk nekā 9 miljoniem eiro.

 

Detalizēti ar Ministru kabineta apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 469 “Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

Papildu informācija:

Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālrunis 67013193
E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Saistītie raksti