Atbilstošas risku pārvaldības nodrošināšanai ALTUM ir izveidota Risku vadības sistēma, kas nodrošina preventīvu risku vadību, kā arī savlaicīgu korektīvo pasākumu ieviešanu risku mazināšanai vai novēršanai. Uzņemoties riskus, ALTUM saglabā ilgtermiņa spēju īstenot tā darbībai noteiktos mērķus un uzdevumus.

 

Atbilstošas risku pārvaldības nodrošināšanai ALTUM ir izveidota Risku vadības sistēma, kas nodrošina preventīvu risku vadību, kā arī savlaicīgu korektīvo pasākumu ieviešanu risku mazināšanai vai novēršanai. Uzņemoties riskus, ALTUM saglabā ilgtermiņa spēju īstenot tā darbībai noteiktos mērķus un uzdevumus.

 

Risku pārvaldībai ALTUM pielieto dažādas risku vadības metodes un instrumentus, kā arī nosaka riska limitus un ierobežojumus. Risku vadības metodes tiek izvēlētas, ņemot vērā konkrēta riska būtiskumu un ietekmi uz ALTUM darbību.

 

Risku pārvaldībā tiek ievēroti šādi galvenie principi:

 

  • pārvaldība ir ikdienas funkciju sastāvdaļa
  • ALTUM nosaka un novērtē iespējamos riskus pirms jaunu produktu vai pakalpojumu ieviešanas
  • uzņemoties riskus, ALTUM saglabā ilgtermiņa spēju īstenot tās darbībai noteiktos mērķus un uzdevumus
  • ALTUM neiesaistās darījumos, neveic darbības u.tml., kas rada riskus, kuri apdraud to darbības stabilitāti, vai arī kas ievērojami var kaitēt to reputācijai

 

Detalizētāk par risku vadību šeit: