Altum-Aktualitātes-Paraksta līgumu par 118 miljonu eiro ERAF finansējuma piešķiršanu uzņēmējdarbības attīstībai

Paraksta līgumu par 118 miljonu eiro ERAF finansējuma piešķiršanu uzņēmējdarbības attīstībai

ALTUM

09. Jun, 2016

Šā gada 8. jūnijā AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (ALTUM) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) parakstīja finansēšanas nolīgumu par fondu fonda un finanšu instrumentu īstenošanu.

 

Saskaņā ar to 2014. – 2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda ietvaros ALTUM saņems Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) pirmo finansējuma daļu 118.44 miljonu eiro apmērā fondu fonda izveidei, lai ieviestu vairākus finanšu instrumentus Latvijas uzņēmumu atbalstam. 

 

ALTUM izveidotajā fondu fondā kopējais ERAF finansējums būs 126 miljoni eiro. Papildus tam tiks piesaistīti arī privātie līdzekļi, kas ļaus palielināt kopējo uzņēmējiem pieejamo finansējumu līdz 376 miljoniem eiro.

 

ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš:

 

“Fondu fonda izveidošanai būs virkne ieguvumu. Pirmkārt, tā būs iespēja elastīgāk un efektīvāk izmantot kopējo finansējumu, operatīvāk reaģējot uz tirgus vajadzībām. Piemēram, ja kāds no finanšu instrumentiem tirgū būs īpaši pieprasīts, savukārt kāds cits mazāk pieprasīts, varēsim operatīvāk pārdalīt sākotnējo finansējumu par labu pirmajam. Otrkārt, fondu fonda izveide ļaus nodrošināt programmu ilgtspējību, atmaksātās investīcijas atkārtoti novirzot MVU finansēšanai. Fondu fonds arī piesaistīs privātā sektora finansējumu uzņēmumu finansēšanai, un fondu fonda ieviestie finanšu instrumenti nodrošinās atbalstu samērīgi un ar vismazāko kropļojošo ietekmi uz konkurenci.


Finansējuma piešķiršana ir arī apliecinājums ALTUM līdzšinējās darbības rezultātiem un profesionalitātei, uzticot turpināt jau esošās atbalsta aktivitātes, kā arī ieviest pavisam jaunus uzņēmumu finansēšanas risinājumus jomās, kur ir apzinātas privātā finanšu tirgus nepilnības.”

Fondu fonds sniegs atbalstu finanšu instrumentu veidā uzņēmējiem dzīvotspējīgu projektu īstenošanai. Tā darbības virzieni būs vērsti uz jaunu uzņēmumu izveidi, uz uzņēmējdarbības agrīno posmu – sagatavošanās, sākuma un attīstības stadijām, uz uzņēmējdarbības pamatdarbību nostiprināšanu, jaunu tirgu apguvi vai jaunu attīstības virzienu īstenošanu.

 

Ar fondu fonda finansējumu jau šā gada jūnijā tiks uzsākta kredītu garantiju programma, kuras ietvaros uzņēmumiem tiks sniegts atbalsts investīciju un apgrozāmo līdzekļu, kā arī finanšu līzinga, faktoringa un bankas garantiju un kredītvēstuļu saņemšanai Latvijas kredītiestādes un to līzinga un faktoringa sabiedrībās. Drīz pēc tam tiks uzsāktas arī jaunās mikro aizdevumu un starta aizdevumu programmas. Šā gada 3. ceturksnī tiks ieviesta arī paralēlo jeb mezanīna aizdevumu programma, kas ļaus uzņēmumiem papildus kredītiestāžu aizdevumiem saņemt arī ALTUM finansējumu, lai īstenotu lielus investīciju projektus.

 

Riska kapitāla jomā, pēc tam, kad publiskā iepirkuma rezultātā ALTUM būs izvēlējies privātos fondu pārvaldniekus, orientējoši nākamā gada 3. ceturksnī savu darbību uzsāks arī akcelerācijas fondi, kas atbalstu sniegs agrīnās stadijas uzņēmumiem gan ar ieguldījumiem, gan arī ar apmācībām un ekspertu un mentoru iesaisti, lai veicinātu šo uzņēmumu produktu komercializāciju un sagatavošanu ieiešanai tirgū. Drīz pēc tiem savu darbību uzsāks arī sēklas, sākuma un izaugsmes kapitāla fondi, kas veiks kapitāla un kvazikapitāla ieguldījumus dažādu stadiju Latvijas uzņēmumos. Tāpat paredzēts ieviest biznesa eņģeļu kopinvestīciju fondu.

 

Finansēšanas nolīgums ir parakstīts, kā arī fondu fonds un finanšu instrumenti tiks ieviesti atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumiem Nr. 118 „Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” un 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu” pasākumu ieviešanai” un atsevišķo finanšu instrumentu valsts atbalsta programmu noteikumiem.

Saistītie raksti