Altum-Aktualitātes-Pieaug komercbankās izsniegto valsts garantēto aizdevumu apjoms MVU

Pieaug komercbankās izsniegto valsts garantēto aizdevumu apjoms MVU

ALTUM

20. Feb, 2017

2016.gadā par 40% pieaudzis mazajiem un vidējiem uzņēmumiem komercbankās izsniegto ALTUM garantēto aizdevumu apjoms.

 

2016.gadā ALTUM izsniedza kredītu garantijas 25,1 miljona eiro apjomā, kas ļāva mazajiem un vidējiem uzņēmumiem komercbankās saņemt aizdevumus kopumā par 60 miljoniem eiro. Tas ir par aptuveni 40% vairāk nekā 2015.gadā.

Nozaru griezumā lielākais kredīta garantiju īpatsvars ir apstrādes rūpniecības nozarē – 38% no izsniegtajām garantijām pērn bijušas biznesa attīstīšanai šajā nozarē. Tirdzniecības nozares projektiem izsniegti 28% garantiju, savukārt 18% – būvniecības projektiem, kas ir trešā lielākā nozare, kas komercbankās finansēta ar ALTUM kredītu garantiju atbalstu. Garantijas lielākoties ņemtas apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai.

 

ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš:

 

“Fakts, ka garantijas pērn tika piesaistītas lielākoties apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai, norāda uz to, ka uzņēmumi vairāk strādāja, lai noslogotu esošās jaudas un bija vajadzīgi resursi, lai tās maksimāli izmantotu. Savukārt šis gads varētu nest pārmaiņas, jo līdz ar ES fondu naudas pastiprinātu ieplūšanu Latvijas ekonomikā vajadzētu pieaugt arī investīciju projektiem. Tomēr uzņēmumi joprojām bieži saskaras ar situāciju, kad tiem nav pietiekama nodrošinājuma, lai bankā saņemtu finansējumu biznesa attīstībai vai saņemtu to nepieciešamajā apjomā. Īpaši raksturīgi tas ir uzņēmumiem izaugsmes fāzē, arī jauniem uzņēmumiem. Tāpēc šajā gadā kredītu garantijām ALTUM ir paredzēti ievērojami līdzekļi – vairāk nekā 150 miljoni eiro, kas palīdzēs tautsaimniecībā ieplūst vēl lielākiem resursiem.”

 

Latvijas Komercbanku asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanda Liepiņa:

 

“ALTUM atbalsts kreditēšanas veicināšanā Latvijā ir nozīmīgs. Izsniegtās garantijas ir ļāvušas daudziem uzņēmumiem ātrāk atkopties pēc krīzes un atsākt ieguldīt  attīstībā. Īpaši svarīgi tas ir bijis apstrādes rūpniecībā, kas savukārt palīdzējis kāpināt Latvijas eksportu. Latvijas uzņēmumiem, ņemot vērā to salīdzinoši īso darbības laiku, bieži nav uzkrāts pietiekams pašu kapitāla apjoms, lai spētu investēt attīstībā un augt. Tomēr, apvienojot  banku iespējas ar ALTUM atbalstu, spējam būtiskā apmērā šo trūkumu kompensēt un nodrošināt lielāku finansējuma pieejamību.”

Kopumā 2015.gadā un 2016.gadā ALTUM izsniedza 248 kredītu garantijas.

 

Kredītu garantijas palīdz uzņēmumiem nodrošināt kredītresursus sava biznesa īstenošanai, ja esošais nodrošinājums nav pietiekams bankas finansējuma saņemšanai vai tā saņemšanai nepieciešamajā apjomā. 2016.gadā ALTUM ieviesa arī jaunu atbalsta instrumentu – InnovFin garantijas, izmantojot tā dēvētā Junkera plāna finansējuma priekšrocības. Tas ļauj izsniegt inovatīviem uzņēmumiem garantijas ar labākiem nosacījumiem.

Saistītie raksti