Altum-Aktualitātes-Piedāvājumu un cenu aptauja par ilgtspējas galveno veiktspējas rādītāju aprēķina veikšanu potenciālajiem darba veicējiem

Piedāvājumu un cenu aptauja par ilgtspējas galveno veiktspējas rādītāju aprēķina veikšanu potenciālajiem darba veicējiem

ALTUM

09. Jul, 2021

Piedāvājumu un cenu aptauja par ilgtspējas galveno veiktspējas rādītāju (turpmāk tekstā – KPI’s) aprēķina veikšanu potenciālajiem darba veicējiem

 

Organizē AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

 

Uzdevums – veikt CO2 ietaupījuma un citu norādīto ilgtspējas KPI’s rādītāju aprēķinu ALTUM ar “zaļo obligāciju” finansējumu finansēto 46 uzņēmumu/ESKO projektos (turpmāk tekstā “ALTUM zaļie projekti”) sekojošās jomās:

 

 • Energoefektivitāte – iekārtu un elektroierīču maiņa, enerģijas rekuperācijas iekārtas, LED apgaismojums, siltumapgāde (39 projekti)
 • Atjaunojamā enerģija – saules paneļi un kolektori, koģenerācijas iekārtas, vēja turbīnas, hidroenerģija, biomasas katlu mājas (4 projekti)
 • Ilgtspējīgs transports – mobilitāte, elektroauto, biogāzes transports (3 projekti).

 

ALTUM zaļo projektu ilgtspējas KPI’s aprēķins veicams uz konkrētā projekta iesniegtajiem plānotajiem datiem. Ja pieejami faktiskie dati (atsevišķos projektos), tad aprēķins veicams arī uz faktiskajiem datiem.

 

Uzsākot projektu, 1 darba dienas laikā ALTUM iesniedz sekojošus datus par konkrēto ALTUM zaļo projektu:

 

 • resursu patēriņš pirms projekta realizācijas, gadā,
 • plānotais resursu patēriņš pēc projekta realizācijas, gadā,
 • plānotais resursu ietaupījums, gadā,
 • fakts pēc projekta realizācijas, ietaupījums, gadā

 

ALTUM nodrošina darba izpildei papildus nepieciešamās informācijas par konkrēto ALTUM zaļo projektu saņemšanu no klientiem.

 

ALTUM zaļo projektu ilgtspējas KPI’s rādītāju aprēķins veicams saskaņā ar SEG protokolu, kur korporatīvās grāmatvedības un pārskatu sniegšanas standarts nosaka prasības un norādījumus uzņēmumiem un citām organizācijām, kas sagatavo uzņēmuma līmeņa SEG emisiju uzskaiti, kā arī saskaņā ar MK 2018.gada 23.janvāra noteikumos Nr. 42 norādīto metodoloģiju.

 

 

Sagaidāmais rezultāts:

 

 1. aprēķins saskaņā SEG protokolu un MK 2018.gada 23.janvāra noteikumiem Nr.42
 2. īss pielietotās metodikas apraksts latviešu valodā sekojošiem ilgtspējas KPI’s ALTUM zaļajos projektos katrā no 3 jomām:

2.1.       CO2 ietaupījums

2.2.       2-3 citi ilgtspējas KPI’s rādītāji atkarībā no konkrētās jomas:

 • Energoefektivitāte:
  • nepatērētā enerģija (energy avoided), Mwh;
  • pievienotā atjaunojamās enerģijas kapacitāte (renewable energy capacity added), MW;
  • enerģijas samazinājums (energy reduced), Mwh;
  • enerģijas ietaupījumi (energy savings), Mwh;
  • novērstas SEG emisijas GHG (emissions avoided) CO2 tonnas;
  • SEG emisiju samazinājums (GHG emissions reduced), CO2 tonnas;
  • labuma guvušo cilvēku daudzums ( no of people benefitted);
  • saražota atjaunojamā enerģija (reneweble energy generated), Mwh;
  • SEG emisiju ietaupījums (GHG emissions savings), CO2 tonnas;
  • enerģijas patēriņa samazinājums (reduction of energy use) (procentos);
  • Atjaunojamā enerģija:
   • saule/enerģijas samazinājums (solar/energy reduced), Mwh;
   • saule/enerģijas ietaupījums (solar/energy savings), Mwh;
   • saule/novērstas SEG emisijas (solar/GHG emissions avoided), CO2 tonnas;
   • saule/SEG emisiju ietaupījums (solar/GHG emissions savings), CO2 tonnas;
   • vējš/labuma guvušo cilvēku daudzums (wind/no of people benefitted),
   • vējš/nepatērētā enerģija (wind/energy avoided), Mwh;
   • vējš/enerģijas samazinājums (wind/energy reduced),Mwh;
   • vējš/enerģijas ietaupīums (wind/energy savings), Mwh;
   • vējš/novērstās SEG emisijas (wind/GHG emissions avoided), CO2 tonnas;
   • vējš/SEG emisiju ietaupījums (wind/GHG emissions savings), CO2 tonnas;
   • citi/jauktie/SEG emisiju ietaupījums (other/mixed/GHG emissions savings), CO2 tonnas;
  • Ilgtspējīgs transports:
   • enerģijas samazinājums (energy reduced), Mwh;
   • enerģijas ietaupījums (energy savings), Mwh;
   • novērstas SEG emisijas (GHG emissions avoided), CO2 tonnas;
   • SEG emisiju samazinājums (GHG emissions reduced), CO2 tonnas;
   • atjaunjamās enerģijas jaudu pieaugums (reneweble energy capacity added), MW;
   • saražotā atjaunojamā enerģija (reneweble energy generated), Mwh;
   • labuma guvušo cilvēku daudzums (no of people benefitted),
   • radītie tīra transporta km (km of clean transportation generated), km;
   • aprēķinātais iegūtais fosilās degvielas patēriņa samazinājums (estimated reduction of fossil fuel transportation generated), km;
   • SEG emisiju ietaupījums (GHG emissions savings), CO2 tonnas;
   • tīras transporta infrastruktūras kapacitāte (km of clean transportation infrastarcture capacity), km.

 

Izpildes termiņš – 1 nedēļa pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas par ALTUM zaļajiem projektiem, taču ne vēlāk kā 22.07.2021.

 

Prasības pretendentiem dalībai cenu aptaujā:

 • ALTUM zaļo projektu ilgtspējas KPI’s aprēķinu veikšanai piesaistītajam uzņēmuma pārstāvim nepieciešamā kvalifikācija – augstākā izglītība vides zinātnē vai vismaz 3 gadu pieredze uzņēmumu energoauditu veikšanā, vai ir sertificēts neatkarīgais eksperts ēku energoefektivitātes jomā.
 • ALTUM zaļo projektu ilgtspējas KPI’s aprēķinu veikšanai piesaistītajam uzņēmuma pārstāvim nepieciešamā pieredze – realizēti vismaz 2 līdzīgi ilgtspējas KPI’s, t.sk. CO2 aprēķinu projekti, par ko ir īss apraksts piedāvājumā
 • interešu konflikta neesamība;
 • jāiesniedz finanšu piedāvājums par darba uzdevuma izpildi.

 

Lēmumu par pakalpojuma sniedzēja izvēli, pamatojoties uz iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas rezultātiem, pieņem ALTUM korporatīvo attiecību vadītājs un valdes padomnieks finanšu jautājumos. Lēmums tiks pieņemts, izvērtējot pakalpojumu sniedzēja pieredzi identisku projektu realizācijā. Pasūtītājam nav pienākums pamatot savu izvēli.

 

Savus piedāvājumus iesniedziet vita.breidaka-podracika@altum.lv līdz 2021. gada 13.jūlijam. Samaksa par piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu nav paredzēta. Labprāt atbildēšu uz jautājumiem pa tel. vai citiem saziņas līdzekļiem.

 

Vita Breidaka-Podračika, 26457456

Saistītie raksti