Altum-Aktualitātes-Pirmais ALTUM Kapitāla fonda darījums – 2,9 miljonu eiro investīcija ELKO Grupa obligāciju emisijā

Pirmais ALTUM Kapitāla fonda darījums – 2,9 miljonu eiro investīcija ELKO Grupa obligāciju emisijā

ALTUM

16. Feb, 2021

ALTUM Kapitāla fonds pabeidzis pirmo darījumu. Tā ietvaros fonds veicis ieguldījumu uzņēmumā ELKO Grupa, iegādājoties tā vērtspapīrus 2,9 miljonu eiro apjomā.

 

Darījums ir nozīmīgs ELKO Grupa tālākai izaugsmei Covid-19 pandēmijas apstākļos, vienlaikus fonda investīcija ir katalizators uzņēmumu aktivitātei kapitāla tirgos un veicina alternatīvu finansējuma veidu izmantošanu lielo komersantu izaugsmei.

 

 

ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš:

 

“Esam gandarīti piedalīties ELKO Grupa obligāciju emisijā ar investīciju kā viens no lielākajiem investoriem. Tādējādi atbalstām nozares čempiona izaugsmi laikā, kad vīrusa pandēmija ir būtiski mainījusi eksportējošo uzņēmumu spēles laukumu. Tieši šāds ir Kapitāla fonda mērķis – jēgpilni atbalstīt Latvijas lielos uzņēmumus, kas Covid-19 krīzi izmanto kā iespēju laiku, stiprinot gan esošās pozīcijas, gan izejot jaunos tirgos, vienlaikus diversificējot finansējuma avotus. Fonda investīcija, kas ir Latvijas valsts un privāto pensiju fondu resursi, veicinājusi arī citu privātā sektora investoru interesi par uzņēmuma obligāciju iegādi.”

 

ELKO Grupas obligācijas tika emitētas šā gada 12. februārī par kopējo summu 20 miljoni eiro. Obligāciju emisijā iegūto finansējumu uzņēmums izmantos apgrozāmā kapitāla palielināšanai un papildus likviditātes nodrošināšanai, nostiprinot pozīcijas Centrālās un Austrumeiropas tirgos, kā arī stratēģiski fokusējoties uz tālāku tirgu diversifikāciju, palielinot savu klātbūtni Ziemeļvalstīs.

 

 

ELKO Grupa direktors Svens Dinsdorfs:

 

“Šis ir laiks, kad IT un elektronikas izplatīšanas uzņēmumiem vienlaikus jāspēj pārvaldīt gan augsts pieprasījums, gan augsta nenoteiktība. Apgrozāmo līdzekļu pietiekamība šādos apstākļos ir izšķirīga. Obligāciju emisija ir mūsu uzņēmuma iespēja turpināt izaugsmi un nodrošināt konkurētspēju arī pandēmijas laikā. Esam gandarīti, ka mūsu vēsturiski lielākā emisija ir pirmā, kurā kā viens no lielākajiem investoriem iesaistās ALTUM Kapitāla fonds”.

ELKO Grupa obligācijas plānots kotēt biržas First North tirgū.

 

 

ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš:

 

“Šī investīcija veicinās Baltijas kapitāla tirgus attīstību, vienlaikus tā nesīs atdevi arī valstij. ELKO Grupa ir viens no šobrīd nedaudziem privātā sektora nefinanšu nozares uzņēmumiem, kas emitējuši vērtspapīrus un kotēs tos biržā, turklāt ceļš līdz 20 miljonu eiro saņemšanai tika paveikts ievērojamā tempā – aptuveni trīs mēnešu laikā. Šis darījums uzskatāmi demonstrē ātru un efektīvu ceļu, kā uzņēmumi tālākai attīstībai var izmantot alternatīvus finansējuma piesaistes veidus. Esam gatavi veikt investīcijas arī citos lielajos komersantos, palīdzot spert nepieciešamos soļus izaugsmes stiprināšanā.”


Kapitāla fonds šobrīd strādā pie nākamajiem darījumiem, aktīvi sadarbojoties ar vairāk nekā 20 lielajiem uzņēmumiem, tai skaitā apstrādes rūpniecības, tirdzniecības, kokapstrādes, transporta, informācijas tehnoloģiju un citās nozarēs.

 

Kapitāla fonds ir viens no ALTUM finanšu instrumentiem Covid-19 ietekmes pārvarēšanai uzņēmumiem, kas vīrusa ietekmes rezultātā ir gatavi pielāgot savu līdzšinējo darbību, mainot biznesa modeli, pielāgojot produktu izstrādi, ieviešot jaunas tehnoloģijas, izejot jaunos eksporta tirgos, kā arī veicinot to izaugsmi. Fonda kopējais apjoms ir 100 miljoni eiro, no kuriem puse ir publiskais finansējums, bet otra puse – privāto pensiju fondu līdzekļi. Altum Kapitāla fonds var veikt ieguldījumus uzņēmuma kapitālā, izsniegt aizdevumus, kā arī veikt ieguldījumus korporatīvajās obligācijās apjomā līdz 10 miljoniem eiro – kā ELKO Grupa gadījumā.

Saistītie raksti