Altum-Aktualitātes-Revidēts ALTUM Konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par 2019. gadu

Revidēts ALTUM Konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par 2019. gadu

ALTUM

02. Apr, 2020

„Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerns (turpmāk tekstā – Altum Koncerns) saskaņā ar revidēto pārskatu 2019. gadā ir strādājis ar 8.1 miljonu eiro lielu peļņu, kas ir dubults peļņas pieaugums salīdzinot ar 2018. gadu, kad Koncerns strādāja ar 4.1 miljonu eiro lielu peļņu.

 

2019. gadā Altum Koncerna finanšu instrumentu portfelis pieauga par 15.4% (79 milj. eiro) pēc apjoma un par 20.5% (3,742 projektiem) pēc projektu skaita. No finanšu instrumentiem visstraujākais pieaugums ir garantiju portfelim, kas ir pieaudzis par 20% pēc apjoma (47 milj. eiro) un 31% pēc darījumu skaita. Mērķtiecīga produktu klāsta pilnveidošana un nepārtraukta uzņēmuma efektivitātes paaugstināšana rezultējusies finanšu instrumentu portfeļa pieaugumā no 350 miljoniem eiro līdz gandrīz 600 miljoniem eiro nepilnu 5 gadu periodā, 2019. gadā sasniedzot rekordlielu peļņu.

 

Izsniegto finanšu instrumentu portfelis (bruto) 2019. gada 31. decembrī ir 593 milj. eiro, ko veido 22,022 līgumi, tai skaitā:

  • garantiju portfelis 284 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 15,615;
  • aizdevumu portfelis 240 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 6,166;
  • ieguldījumi riska kapitāla fondos kopējā apjomā 68 milj. eiro, kopējais fondu finansēto projektu skaits – 241.

 

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

 

“Altum 2019. gada sekmīgā darbība ir rādītājs pakāpeniskai Latvijas uzņēmēju un iedzīvotāju ekonomiskajai izaugsmei aizvadītajā periodā, kuru esam atbalstījuši ar finansējumu, izpratni un servisu. Labs finanšu rezultāts sasniegts pateicoties augošajiem darbības apjomiem un izmaksu efektīvai darbībai.

 

2020. gada pirmais ceturksnis visā pasaulē ir iezīmējies ar turbulenci, kuru radījusi straujā koronavīrusa izplatība. Šajos sarežģītajos apstākļos, kādos saistībā ar Covid-19 izpratību strauji nonākusi gan Eiropa, gan visa globālā sabiedrība, ALTUM ir kļuvusi par vienu no stūrakmeņiem krīzes ietekmēto uzņēmēju atbalstam. Prognozējot situācijas attīstību un maksimāli operatīvi reaģējot uz norisēm Latvijā un pasaulē, ALTUM kā viena no pirmajām attīstības finanšu institūcijām Eiropas Savienībā izstrādāja speciālus finanšu instrumentus krīzes skarto uzņēmēju atbalstam, lai palīdzētu visa kalibra uzņēmumiem neatkarīgi no nozares pārdzīvot krīzes laiku un veicinātu iespējami ātru to finanšu veselības atgūšanu pēc tam, kad situācija pasaulē būs normalizējusies. ALTUM rīkojās savlaicīgi un jau no 25.marta krīzes ietekmētajiem uzņēmumiem nodrošina kredītu garantiju un aizdevumu finanšu instrumentus ar īpašiem labvēlīgiem nosacījumiem. To kopējais apjoms ir 450 miljoni eiro, savukārt to pozitīvā ietekme uz Latvijas tautsaimniecību būs aptuveni 900 miljoni eiro.

 

Apzinoties straujo situācijas eskalāciju, īpaši fokusējamies uz to, lai krīzes ietekmētajiem uzņēmumiem ALTUM finanšu instrumenti būtu pieejami maksimāli ātri. Vienlaikus uzņēmējiem nodrošinām arī visus pārējos ALTUM finanšu instrumentus, tai skaitā aizdevumus biznesa uzsācējiem, finansējumu MVU, aizdevumus lauksaimniecības zemes iegādei, Zemes fonda pakalpojumus un citus, kurus uzņēmumi izmanto attīstībai un izaugsmei atbilstoši savai specifikai un vajadzībām. Turpinot iesākto, šogad savā darbībā būsim arvien efektīvāki, gan optimizējot programmu vadības izmaksas, gan padarot efektīvāku klientu pieteikumu izvērtēšanas procesu, kā arī fokusējoties uz ilgtspēju finansējuma piesaistē finanšu instrumentiem.”

 

ALTUM finanšu pārskati

Saistītie raksti