Altum-Aktualitātes-Rēzeknē notiks forums uzņēmējiem un biznesa atbalsta līderiem

Rēzeknē notiks forums uzņēmējiem un biznesa atbalsta līderiem

ALTUM

19. Nov, 2019

Šā gada 22.novembrī Rēzeknē, norisināsies darba devēju un uzņēmējdarbības atbalsta līderu domnīca “Biznesa tendences 2020” ar mērķi veicināt iesaisti un viedokļu apmaiņu par uzņēmējdarbības videi būtiskiem jautājumiem. 

 

Reģistrēties

Pasākuma ietvaros iecerēts izzināt uzņēmēju, pašvaldību līderu, biznesa atbalsta organizāciju un citu viedokļu līderu viedokļus par uzņēmējdarbības vidi, rosināt uzskatu apmaiņu par to, pārrunāt makroekonomikas tendenču ietekmi uz reģioniem, kā arī aktualizēt informāciju par finansējuma piesaistes iespējām, kas uzņēmējiem konkrētajā regionā pieejama gan no Latvijas, gan no dažādiem Eiropas Savienības avotiem.

 

“Biznesa tendences 2020” notiks Rēzeknē, Krasta ielā 31, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”, plkst.13.00 – 16.00. Uz pasākumu aicināti arī mediju pārstāvji.

Pirmā domnīca notiks oktobrī Cēsīs, savukārt nākamās sekos Jelgavā, Valmierā, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī un Mārupē un noslēgsies 2020. gada pavasarī. Pasākumu ciklu rīko Latvijas Darba devēju konferederācija (LDDK), Attīstības finanšu institūcijas ALTUM un Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā.

 

Līga Meņģelsone, LDDK ģenerāldirektore: Tiekoties ar uzņēmējiem reģionos, esam pārliecinājušies, cik jaudīgu un ilgtspējīgu uzņēmumu tur darbojas, tāpēc Biznesa domnīcās gribam pastāstīt, kā darba devējiem, izmantojot dažādus atbalsta instrumentus, kļūt par ietekmīgu spēku sociālekonomisko interešu līdzsvarošanā, kā arī diskutēt par reģionā aktuālajiem attīstības un sadarbības izaicinājumuiem.

 

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs: “Uzņēmējdarbības attīstīšanai pieejamais dažādu finanšu instrumentu klāsts Latvijā ir plašāks nekā jebkad. Vienlaikus redzam virkni pārvaramu faktoru, kas kavē uzņēmēju varēšanu šo finansējumu likt lietā. Biznesa domnīcās fokusēšos uz šo faktoru radītajiem biznesa paradoksiem un to, cik plašs ir uzņēmējiem paredzēto finanšu instrumentu klāsts.”

 

Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomists: “Eiropas fondu investīcijas ir lieliska iespēja attīstīt biznesa projektus ātrāk un jaudīgāk, panākot ekonomikas izrāvienu. Taču šobrīd uzņēmēji un Latvijas tautsaimniecība kopumā riskē nonākt tā sauktajā “vidējo ienākumu slazdā”. Zemu augošie augļi – lēts un viegli pieejams darbaspēks un zeme ir noplūkti, un jāmaina biznesa modelis uz ilgtspējīgu, inovācijās un tehnoloģijās balstītu attīstību. Eiropas fondi, ja tie investēti gudri un tālredzīgi, var būt Latvijas modernizācijas motors.”

 

Pasākuma ietvaros Līga Meņģelsone pastāstīs par uzņēmējiem aktuālajām likumdošanas iniciatīvām un iespējām, kā risināt darbaspēka pieejamības jautājumus. Reinis Bērziņš analizēs paradoksus, kas ietekmē un nereti arī kavē plaši pieejamā finansējuma izmantošanu sekmīgai biznesa attīstīšanai. Mārtiņš Zemītis aktualizēs jautājumu, vai Eiropas nauda palīdz uzņēmējiem un Latvijai kopumā izrauties no vidēju ienākumu slazda, savukārt LDDK eksperts Jānis Hermanis prezentēs ieskatu par globālās ekonomikas ietekmi uz konkrētā reģiona tautsaimniecību.  Svarīga domnīcas sadaļa būs dalībnieku diskusija.

 

Nākāmo pasākumu laiki un norises vietas tiks izziņoti atsevišķi.

Reģistrēties

 

Papildu informācija:

Evita Vītola
E-pasts: evita.vitola@lddk.lv
Tel.: 67225162
Mob.: 25400474

Saistītie raksti