Altum-Sadarbības partneri

Tirgus attiecības un sadarbības partneri

Valsts atbalsta programmu izstrādē un realizēšanā, kā arī finansējuma piesaistē, ALTUM sadarbojas ar valsts un nevalstiskajām institūcijām, finanšu iestādēm, dažāda veida starptautiskajām institūcijām un asociācijām. 

 

Publiskais sektors

Apvienības un nevalstiskās organizācijas

Finanšu iestādes

Starptautiskās organizācijas un finanšu institūcijas

Ekspertu organizācijas