Altum-Aktualitātes-Sākas akcelerācijas fondu pārvaldnieku atlase

Sākas akcelerācijas fondu pārvaldnieku atlase

ALTUM

15. Feb, 2017

ALTUM 15.februārī izsludinājusi iepirkumu akcelerācijas fondu pārvaldnieku atlasei.  Akcelerācija būs Latvijā līdz šim vēl nebijusi aktivitāte ļoti agrīnas stadijas uzņēmumu atbalstam, un tai paredzēts ERAF finansējums 15 miljonu eiro apmērā.

 

Iepirkumā plānots izvēlēties trīs akcelerācijas fondu pārvaldniekus jeb finanšu starpniekus, kas biznesa ideju attīstībai sniegs akcelerācijas pakalpojumus, tai skaitā nodrošinās mentorus un konsultācijas, un veiks pirms-sēklas un sēklas kapitāla ieguldījumus.

 

Katram akcelerācijas fondam ALTUM piešķirs 5 miljonus eiro, kas veidos 90% no fonda apjoma, savukārt 10% būs jānodrošina fonda pārvaldītājam.

 

Juris Vaskāns, ALTUM valdes loceklis:

 

“Akcelerācijas būtība ir palīdzēt atsperties daudzsološām augstas pievienotās vērtības idejām. Akcelerācijas fondi aizpildīs līdz šim iztrūkstošo posmu – valsts atbalstu ideju komercializēšanas stadijā. Jaunie fondi būs fokusēti tieši uz šo etapu, turklāt tieši inovāciju un tehnoloģiski ietilpīgo uzņēmumu segmentā. Plānojam, ka akcelerācijas un investīciju atbalstu saņems aptuveni 120 perspektīvas idejas. Pirmssēklas stadijā  maksimālais pieejamais finansējums būs līdz 50 tūkstošiem eiro, savukārt tālākajā stadijā labākās idejas varēs saņemt sēklas finansējumu līdz pat 250 tūkstošiem eiro. Šobrīd izstrādāto akcelerācijas fondu modeli Latvijā gan vietējā, gan starptautiskā nozare atzīst par vienu no veiksmīgāk veidotajiem. Nozare atbalsta instrumenta nepieciešamību, akceptējusi izvēlēto modeli, un jau šobrīd izsaka atbalstu tā ieviešanai. Tas ļauj cerēt, ka tādējādi Latvija varētu piesaistīt arī citu valstu daudzsološās idejas.”

 

Akcelerācijas fondi būs fokusēti uz ideju komercializēšanu stadijā, kad ir apjausts produkts, iespējams, izveidots tā prototips, taču nepieciešama tā testēšana, pilnveidošana, mērķa tirgu atrašana un biznesa konceptu izstrāde. Akcelerācijas programma nodrošinās akcelerācijas pakalpojumus (maksas un bezmaksas) un  riska kapitāla Ieguldījumus aizdevumu, kapitāla vai kvazikapitāla veidā.

 

Finanšu starpnieki jeb fondu pārvaldnieki pieteikumus var iesniegt līdz šā gada 10.aprīlim. Uzvarētāji tiks izraudzīti balstoties uz sekojošiem galvenajiem kritērijiem:

 

  • Pieredze riska kapitāla ieguldījumu veikšanā un vērtības paaugstināšanā;
  • Akcelerācijas programmas pārvaldīšanas plāns;
  • Akcelerācijas programmu rīkošanas pieredze un tās sekmīgums;
  • Finanšu piedāvājums (privātā kapitāla līdzdalība fondā un fondu vadības maksa).

 

Akcelerācijas fondi darbību varētu uzsākt šā gada 3.ceturksnī.

 

ALTUM atsevišķi publiski izziņos ieinteresēto pretendentu sanāksmi, lai skaidrotu iepirkuma prasības un sniegtu atbildes uz jautājumiem.

Saistītie raksti