Altum-Aktualitātes-Sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem būs pieejami 60 miljoni eiro

Sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem būs pieejami 60 miljoni eiro

ALTUM

02. Aug, 2016

Ministru kabinets šā gada 2.augustā apstiprināja valsts atbalsta programmu, kuras ietvaros komersantiem un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām būs pieejamas riska kapitāla investīcijas uzņēmumu izveidei un attīstībai.

 

Lai programmu ieviestu, Attīstības finanšu institūcija ALTUM publiskās iepirkumu procedūras ietvaros izvēlēsies vairākus finanšu starpniekus (fondu pārvaldniekus), kuri sēklas, sākuma un izaugsmes kapitāla fondu ietvaros veiks finansiālus ieguldījumus pašu kapitāla un kvazikapitāla ieguldījumu veidā komersantos un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajās sabiedrībās.Sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem ir novirzīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 60 miljonu eiro apmērā, no kuriem 30 miljoni eiro ir paredzēti sēklas un sākuma kapitāla fondiem un 30 miljoni eiro – izaugsmes kapitāla fondiem.

 

Papildus publiskajiem resursiem tiks piesaistīts arī privāto ieguldītāju līdzfinansējums 10 – 60% apmērā katras investīcijas līmenī, ko noteiks saimnieciskās darbības veicēja darbības ilgums tirgū, kā arī pirmās komerciālās pārdošanas norises laiks.

 

Ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens:

 

“Lai veicinātu jaunu un strauji augošu uzņēmumu attīstību, kas rada augstas pievienotās vērtības darbavietas, valstij ir būtiski nodrošināt finansējuma pieejamību. Īpaši svarīgi tas ir tiem uzņēmumiem, kuri augstāku darījumu risku, nepietiekama nodrošinājuma, pašu kapitāla vai uzņēmuma darbības rādītāju dēļ to nevar saņemt no komercbankām un privātajiem investoriem. Ar jaunās atbalsta programmas palīdzību finanšu tirgū tiks ieviesti jauni riska kapitāla fondi, sniedzot papildu risinājumus uzņēmējdarbības izveides un attīstības finansēšanai”.

Agrīnākās stadijas investīcijas, proti, sēklas kapitāla investīcijas, apmērs ir līdz 250 000 eiro, savukārt sākuma un izaugsmes kapitāla ieguldījums ir paredzēts līdz pat 15 % no attiecīgā fonda parakstītā kapitāla apmēra vai atsevišķos gadījumos pat vairāk.Lai veicinātu saimnieciskās darbības veicēju konkurētspēju un fondu dzīvotspēju, jaunie valsts atbalsta programmas nosacījumi paredz, ka investīcijas ierobežotā apmērā (t.i., līdz 25 % no kopējā katra sēklas, sākuma un izaugsmes kapitāla fondā pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma) varēs tikt veiktas arī tādos saimnieciskās darbības veicējos, kuru primārā saimnieciskās darbības veikšanas vieta ir ārpus Latvijas, bet Eiropas Savienībā.

Finanšu starpnieku atlasi akciju sabiedrība ALTUM plāno izsludināt 2016. gada novembrī. Ņemot vērā, ka finanšu starpnieku atlase noritēs publiskās iepirkumu procedūras ietvaros, kā arī nepieciešamību finanšu starpniekiem nodrošināt privāto ieguldītāju līdzfinansējuma piesaisti pēc atlases beigām, tiek prognozēts, ka sēklas, sākuma un izaugsmes kapitāla fondi investīciju periodu uzsāks un finansējums saimnieciskās darbības veicējiem būs pieejams 2017. gada beigās.

Detalizēti ar jaunajiem sēklas, sākuma un izaugsmes kapitāla fondu valsts atbalsta nosacījumiem var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Saistītie raksti