Altum-Aktualitātes-Sociālās uzņēmējdarbības programmā piešķirts simtais grants

Sociālās uzņēmējdarbības programmā piešķirts simtais grants

ALTUM

10. Feb, 2021

Sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmas ietvaros ALTUM piešķīrusi simto grantu. Trīs gadu laikā, kopš darbojas programma, kopējais sociālā biznesa attīstībai piešķirto grantu apjoms sasniedzis 6,5 miljonus eiro. Atbalsta programma tiek īstenota sadarbībā ar Labklājības ministriju.

 

Programmas finansiālais atbalsts dāvinājumā veidā paredzēts sociālās uzņēmējdarbības projektiem, kas sniedz labumu sabiedrībai – atbalsta vai iesaista darba tirgū un citās aktivitātēs cilvēkus, kuri pakļauti atstumtības riskam, sakārto vidi, vai sasniedz citus sabiedriskā labuma mērķus.

 

Sociālajiem uzņēmumiem piešķirtais finansējums ir no sešiem līdz 199 tūkstošiem eiro, bet vidējais granta apjoms ir 65 tūkstoši eiro. Jomu spektrs, kurās darbojas un vēlas darboties sociālie uzņēmumi, izmantojot grantu, ir plašs – izglītība, (25%), ražošana (9%), viesu izmitināšana (8%), medicīnas un sociālās aprūpes centru pakalpojumi (8%), ēdināšanas pakalpojumi, jauniešu centri un citi.

 

24 % no visiem atbalstītajiem uzņēmumiem ir dažādi ar darba integrāciju saistīti projekti, kas nodarbina kādu no atstumtībai pakļautajām iedzīvotāju grupām, piemēram, personas ar fizisku vai garīgu invaliditāti, trūcīgas personas, ilgstoši bezdarbnieki, bijušie ieslodzītie.

 

Sociālie uzņēmumi ir visā Latvijā. Rīgā un Pierīgā bāzējas 67 % uzņēmumu, Kurzemē atrodas 10 % – to vidū, piemēram, uzņēmums, kas ražo palīglīdzekļus bērniem ar kustību traucējumiem. Vidzemē atrodas 9 %, Zemgalē 8 %, savukārt Latgalē – 6 % no visiem grantu saņēmējiem, tai skaitā viesu nams, kas nodarbina ilgstošus bezdarbniekus.

 

Starp sociālās uzņēmējdarbības projektiem, kas saņēmuši ALTUM grantu, ir arī dzīvnieku patversme “Ulubele”, interneta veikals “Svaigi”, interneta portāls vecākiem un ģimenēm “Mammām un tētiem”, “RB Cafe” – pirmā kafejnīca Latvijā, kas nodarbina tikai cilvēkus ar invaliditāti, uzņēmums “Blindart”, kas darbībā iesaista neredzīgus cilvēkus, kā arī Cēsu jaunā pamatskola un daudzi citi.

 

Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis:

 

“Nepilnu trīs gadu laikā kopš Sociālā uzņēmuma likuma stāšanās spēkā Latvijā ir reģistrēti un darbojas jau 150 sociālie uzņēmumi. Gan likumā paredzētais atbalsts, gan Eiropas Sociālā fonda finansējums ir palīdzējuši sociālajiem uzņēmumiem izveidoties par vērā ņemamu, kaut arī pagaidām nelielu, tautsaimniecības daļu, kas palīdz uzlabot dzīves kvalitāti tām sabiedrības grupām, kas sastopas ar dažādām dzīves problēmām vai ir mazāk aizsargātas. Altum granti šobrīd ir nozīmīgākā valsts atbalsta pasākumu sastāvdaļa, kas ļauj izveidoties jauniem sociālajiem uzņēmumiem un nostiprināties jau esošajiem.”

 

ALTUM Sociālās uzņēmējdarbības daļas vadītāja Kristīne Segliņa:

 

“Visu atbalstīto projektu pamatā ir detalizēti un pārdomāti biznesa plāni, lai šie uzņēmumi pēc uzņēmējdarbības principiem spētu darboties ilgtermiņā. Jau šobrīd redzam daudzus šādus uzņēmumus, kuri turpina attīstību arī pēc projekta noslēguma, piemēram, uzņēmums “Blindart”, kas mākslas priekšmetu ražošanā iesaista cilvēkus ar redzes traucējumiem un kas bija pirmais šajā programmā finansējumu saņēmušais projekts. Tāpat “RB Cafe”, kas ir vienīgā kafejnīca Latvijā, kas nodarbina tikai cilvēkus ar īpašām vajadzībām un daudzi citi, kas patiesi iemieso sociālās uzņēmējdarbības būtību. Jāatzīst, ka sociālos biznesus, kas darbojas ēdināšanas, izglītības, tūrisma un citu pakalpojumu jomā, ir ietekmējusi ar vīrusa pandēmiju saistītā dīkstāve, kas maina ieceru īstenošanas termiņus. Vienlaikus pozitīvā ietekme, ko sniedz šie biznesi sabiedrībai kopumā, sniedzas pāri grūtībām, kuras kopīgiem spēkiem iespējams pārvarēt. Esam pagodināti, ka varam ar savu finansēšanas ekspertu kompetenci veicināt sociālā biznesa attīstību Latvijā.”

 

 Atbalstu var saņemt sociālo uzņēmumu projekti, kas ir dzīvotspējīgi, ar būtisku sociālo ietekmi ilgtermiņā. Sociālo ietekmi izvērtē Labklājības ministrija, savukārt biznesa pusi – ALTUM. Grants apjoms ir līdz 200 tūkstošiem eiro, un tā apmērs atkarīgs gan no biznesa projekta lieluma, gan no uzņēmuma darbības ilguma un apjoma.

 

 

Saistītie raksti