Altum-Aktualitātes-Stājas spēkā uzlabojumi daudzdzīvokļu māju siltināšanas programmas noteikumos

Stājas spēkā uzlabojumi daudzdzīvokļu māju siltināšanas programmas noteikumos

ALTUM

21. Mar, 2018

Spēkā stājušās izmaiņas ALTUM īstenotās daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas noteikumos, būtiski paplašinot siltināšanas programmas pieejamību iedzīvotājiem.

 

Galvenās izmaiņas un ieguvumi iedzīvotājiem:

 

  • Ēku energoefektivitātes pasākumu atmaksāšanās periods pagarināts līdz 30 gadiem, novēršot līdzšinējo situāciju, kad daļa no projektu izmaksām zemo siltumenerģijas tarifu dēļ jānorāda kā neattiecināmās izmaksas. Līdz ar to granta apmērs var palielināties par 20 – 30%.
  • Grantu 50% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām var piešķirt daudzdzīvokļu mājām, ja plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas nepārsniedz 90 kWh/m2 gadā. Līdz ar to, arī tās mājas, kas jau iepriekš ir veikušas atsevišķus siltināšanas darbus vai nevēlas veikt kompleksu atjaunošanu, var saņemt 50% līdzfinansējumu.
  • Attiecināmajās izmaksās var iekļaut arī projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas un projektu vadības izmaksas, kas radušās 6 mēnešus pirms finansējuma pieteikuma iesniegšanas. Līdz ar to samazinās projekta īstenošanai nepieciešamais dzīvokļu īpašnieku privātā ieguldījuma apjoms.
  • Projekta vadības darbu veikšanai pilnvarotās personas var nolīgt arī profesionāļus – projektu vadītājus uz uzņēmuma vai pakalpojuma līguma pamata, kā arī joprojām var uzticēt šos darbus saviem darbiniekiem.
  • Dzīvokļu īpašnieki var izmantot līdzekļus no mājas uzkrājumu fonda un saņemt finansējumu energoefektivitātes projekta īstenošanai līdz 50% apmērā.

 

Ministru kabineta noteikumu grozījumi

Līdz šā gada martam ALTUM daudzdzīvokļu māju siltināšanas programmas ietvaros saņēmusi 295 projektu pieteikumus, no kuriem 210 pieteikumi saņēmuši pozitīvus atzinumus un var turpināt projekta tālāku īstenošanu (pieprasīts publiskais līdzfinansējums grantu nodrošināšanai – 30 milj. eiro apmērā). Līdz 2018. gada martam energoefektivitātes paaugstināšanas darbi uzsākti 51 daudzdzīvokļu ēkā, bet energoefektivitātes projektu īstenošana noslēgusies 6 daudzdzīvokļu ēkās.

Saistītie raksti