Altum-Aktualitātes-Startup idejām pieejami 15 miljoni eiro

Startup idejām pieejami 15 miljoni eiro

ALTUM

24. Mar, 2017

ALTUM pirmo reizi Latvijā ir izsludinājusi akcelerācijas fondu pārvaldnieku atlasi. Akcelerācijas fondos agrīnas stadijas uzņēmumi varēs saņemt, tā saucamo, “gudro naudu” jeb investīciju atbalstu līdz pat 250 tūkstošiem eiro idejas realizācijai, kā arī konsultācijas un mentoringu.

 

Programmas īstenošanai kopumā pieejams ERAF finansējums 15 miljonu eiro apmērā, un potenciālie fondu pārvaldnieki jeb finanšu starpnieki līdz 10.aprīlim var iesniegt savus pieteikumus atlasei.


Saskaņā ar tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktā pētījuma datiem, par iespējām finansējuma piesaistei no riska kapitāla fondiem ir dzirdējuši 42% Latvijas uzņēmēju, savukārt 44% no uzņēmējiem, kuri ir dzirdējuši par riska kapitāla fondiem, ieteiktu jaunu un strauji augošu uzņēmumu īpašniekiem finansējuma piesaistei griezties pie Latvijā strādājošiem riska kapitāla fondiem. Kopumā 21% uzņēmēju atzīst, ka plāno piesaistīt papildus finansējumu uzņēmuma uzsākšanai, izaugsmei vai darbības paplašināšanai tuvāko gadu laikā.

 

Arvils Ašeradens, Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs:

 

“Startup jeb strauji augošiem tehnoloģiju uzņēmumiem ir būtiska nozīme Latvijas ekonomiskās izaugsmes, pievienotās vērtības un inovācijas sekmēšanā, tāpēc inovatīvu jaunuzņēmumu attīstība Latvijā ir viena no Ekonomikas ministrijas prioritātēm. Mūsu mērķis ir panākt, lai Latvija kļūtu par jaunuzņēmumu izvēli Nr.1 Baltijas valstīs. Patlaban Latvija ir vienīgā valsts Baltijā, kurā ir īpašs Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums, tādējādi sekmējot pētniecības attīstību un inovatīvu ideju, produktu vai procesu komercializāciju. Likums arī paredz specifiskas, tieši šai uzņēmēju grupai atbilstošas atbalsta programmas, kā arī kopš gada sākuma darbojas startup vīza, kas atvieglo augsti kvalificētu speciālistu piesaisti. Līdz šim bija iztrūkstošais posms bija atbalsts ideju komercializēšanas stadijā – akcelerācijas fondi veicinās attīstību tieši šajā posmā.”

 

Dana Reizniece-Ozola, finanšu ministre:

 

“Inovācija ir ekonomiski attīstīto valstu konkurētspējas pamats un priekšnosacījums tautsaimniecības attīstībai, it īpaši mūsdienu globālā tirgus apstākļos. Tādēļ jo īpaši  uzņēmumiem būtu jācenšas izmantot tās iespējas un konkurētspējas priekšrocības, ko var sniegt ieguldījumi inovācijā. Šodien inovatīvu biznesa modeļu,  jaunu produktu, pakalpojumu vai procesu gudra attīstīšana ir uzņēmējdarbības dzinējspēks, kas uzņēmumam rada priekšnosacījumu būt konkurētspējīgam gan vietējā, gan pasaules tirgū. Eiropas savienības fondu investīciju kopējais apjoms inovācijas un uzņēmējdarbības sekmēšanai  ir 463 miljoni EUR, tai skaitā jaunuzņēmumiem (start – up) kopumā pieejams atbalsts 75 miljonu EUR apmērā. Fondu ieguldījumu mērķis ir veicināt uz eksportu orientētu produktu un pakalpojumu attīstīšanu ar augstāku pievienoto vērtību un  jaunu, labi atalgotu darba vietu radīšana. Jau šobrīd Latvijas jaunuzņēmumos radītie produkti un pakalpojumi tiek izmantoti visā pasaulē, tas tikai apliecina mūsu uzņēmēju lielo potenciālu, ko nepieciešams atbalstīt un sekmēt valstiskā līmenī arī turpmāk.

 

Juris Vaskāns, ALTUM valdes loceklis:

 

“Finansējums Latvijā pirmajiem akcelerācijas fondiem no ALTUM būs pieejams orientējoši jūlija sākumā. Tas ir brīdis, kad jauno un daudzsološo ideju īpašnieki varēs doties pie akcelerācijas fondiem un pretendēt uz akcelerācijas pakalpojumu saņemšanu. Un arī no otras puses, akcelerācijas fondi varēs sākt uzrunāt potenciālos klientus. Tādējādi, laika atpūtai nav, jau šobrīd ir laiks aktīvi strādāt pie ideju slīpēšanas un gatavoties to prezentēšanai akcelerācijas fondiem. Plānojam, ka akcelerācijas un investīciju atbalstu fondu darbības laikā saņems aptuveni 120 perspektīvas idejas. Akcelerācijas būtība ir palīdzēt atsperties daudzsološām augstas pievienotās vērtības idejām. Turklāt, akcelerācijas fondi aizpildīs līdz šim iztrūkstošo posmu – valsts atbalstu ideju komercializēšanas stadijā. Jaunie fondi būs fokusēti tieši uz šo etapu, turklāt tieši inovāciju un tehnoloģiski ietilpīgo uzņēmumu segmentā.”



Š.g. 15.februārī ALTUM izsludināja iepirkumu akcelerācijas fondu pārvaldnieku atlasei. Iepirkumā plānots izvēlēties trīs akcelerācijas fondu pārvaldniekus jeb finanšu starpniekus, kas biznesa ideju attīstībai sniegs akcelerācijas pakalpojumus, tai skaitā nodrošinās mentorus un konsultācijas, un veiks pirms-sēklas un sēklas kapitāla ieguldījumus. Katram akcelerācijas fondam ALTUM piešķirs 5 miljonus eiro, kas veidos 90% no fonda apjoma, savukārt 10% būs jānodrošina fonda pārvaldītājam. Plānots, ka akcelerācijas fondi darbību uzsāks šā gada 3.ceturksnī.

Saistītie raksti