Altum-Aktualitātes-Uzņēmējiem un biznesa atbalsta līderiem

Uzņēmējiem un biznesa atbalsta līderiem

ALTUM

14. Oct, 2019

Šā gada oktobrī Latvijā sāksies Biznesa domnīcu cikls darba devējiem un uzņēmējdarbības atbalsta līderiem ar mērķi veicināt iesaisti un viedokļu apmaiņu par uzņēmējdarbības videi būtiskiem jautājumiem.

 

Domnīcu ietvaros iecerēts izzināt uzņēmēju, pašvaldību līderu, biznesa atbalsta organizāciju un citu viedokļu līderu viedokļus par uzņēmējdarbības vidi, rosināt uzskatu apmaiņu par to, pārrunāt makroekonomikas tendenču ietekmi uz reģioniem, kā arī aktualizēt informāciju par finansējuma piesaistes iespējām, kas uzņēmējiem konkrētajā reģionā pieejama gan no Latvijas, gan no dažādiem Eiropas Savienības avotiem.

 

 

Līga Meņģelsone, LDDK ģenerāldirektore:

 

“Tiekoties ar uzņēmējiem reģionos, esam pārliecinājušies, cik daudz jaudīgu un ilgtspējīgu uzņēmumu tur darbojas, tāpēc Biznesa domnīcās gribam pastāstīt, kā darba devējiem, izmantojot dažādus atbalsta instrumentus, kļūt par ietekmīgu spēku sociālekonomisko interešu līdzsvarošanā, kā arī diskutēt par reģionā aktuālajiem attīstības un sadarbības izaicinājumuiem.”

 

 

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

 

“Uzņēmējdarbības attīstīšanai pieejamais dažādu finanšu instrumentu klāsts Latvijā ir plašāks nekā jebkad. Vienlaikus redzam virkni pārvaramu faktoru, kas kavē uzņēmēju varēšanu šo finansējumu likt lietā. Biznesa domnīcās fokusēšos uz šo faktoru radītajiem biznesa paradoksiem un to, cik plašs ir uzņēmējiem paredzēto finanšu instrumentu klāsts.” 

 

 

Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomists:

 

“Eiropas fondu investīcijas ir lieliska iespēja attīstīt biznesa projektus ātrāk un jaudīgāk, panākot ekonomikas izrāvienu. Taču šobrīd uzņēmēji un Latvijas tautsaimniecība kopumā riskē nonākt tā sauktajā “vidējo ienākumu slazdā”. Zemu augošie augļi – lēts un viegli pieejams darbaspēks un zeme ir noplūkti, un jāmaina biznesa modelis uz ilgtspējīgu, inovācijās un tehnoloģijās balstītu attīstību. Eiropas fondi, ja tie investēti gudri un tālredzīgi, var būt Latvijas modernizācijas motors.”

 

Nākamās Biznesa domnīcas Jelgavā, Rēzeknē, Valmierā, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī un Mārupē un noslēgsies 2020. gada pavasarī. Pasākumu ciklu rīko Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), Attīstības finanšu institūcijas ALTUM un Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā.

 

>> Reģistrācija << 

Saistītie raksti