Altum-Aktualitātes-Uzņēmējiem vēl jūnijā būs pieejams Covid-19 atbalsts

Uzņēmējiem vēl jūnijā būs pieejams Covid-19 atbalsts

ALTUM

03. Jun, 2022

Jūnijā beidzas Eiropas Komisijas pagaidu regulējuma darbības termiņš, atbilstoši kuram tika ieviesti valsts atbalsta pasākumi Covid-19 skartajiem uzņēmumiem.

 

Uzņēmējiem atbalsta ietvarā bija pieejamas garantijas banku kredītu brīvdienām, eksporta kredītu garantijas, aizdevumi apgrozāmiem līdzekļiem, kapitāla fonda investīcijas, atbalsts kultūras nozares uzņēmumiem.

 

Lai vēl jūnijā uzņēmēji varētu saņemt šo programmu atbalstu, jaunus pieteikumus krīzes atbalsta instrumentiem pieņemsim līdz 10. jūnijam, savukārt, kultūras atbalsta programmām pieteikumu pieņemšana ir noslēgta, jo uzņēmēji pieteikušies par visu pieejamo finansējumu.

 

Svarīgi! Jau izsniegtās Covid-19 krīzes kredītu garantijas būs iespējams pagarināt arī pēc 30.06.2022., ievērojot Ministru kabineta 19.03.2020. noteikumos nr.150 atrunātos nosacījumus – apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem maksimālais garantijas termiņš 3 gadi, investīciju aizdevumiem un finanšu līzinga darījumiem maksimālais garantijas termiņš līdz 6 gadiem.

 

Aizdevumiem pieteikumus iesniegt mans.altum.lv.