Altum-Aktualitātes-Uzņēmumiem būs pieejams jauns atbalsta instruments - portfeļgarantijas

Uzņēmumiem būs pieejams jauns atbalsta instruments - portfeļgarantijas

ALTUM

05. Sep, 2017

Ministru kabinets šā gada 5. septembra sēdē apstiprināja Latvijā vēl nebijušas valsts atbalsta programmas nosacījumus jauna finanšu instrumenta – portfeļgarantiju – ieviešanai. 

 

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens:

 

“Portfeļgarantijas Latvijā būs jauns finanšu instruments, kas uzlabos finanšu resursu pieejamību sīkiem, maziem un vidējiem komersantiem nepietiekama nodrošinājuma gadījumā. Jaunā atbalsta programma sekmēs ne tikai jaunu uzņēmumu veidošanos un esošo darbības paplašināšanos, bet arī kreditēšanas tempa palielināšanos. Atbalsta programmas finansēšanai esam raduši iespēju piesaistīt ES fondu atmaksātos līdzekļus 8 miljonu EUR apmērā, kas ļaus sniegt atbalstu aptuveni 250 uzņēmumiem.”

Atbalsta programmu ieviesīs Attīstības finanšu institūcija Altum (ALTUM), kas atklātas atlases procesā izraudzīsies kredītiestādes, kuras pašas, bez ALTUM tiešas iesaistes, noteikta finansējuma apjoma ietvaros varēs uzņēmumiem piešķirt aizdevumu ar valsts garantiju. Atlasē varēs pieteikties jebkura kredītiestāde kopā vai atsevišķi ar tās meitas sabiedrību, kas reģistrēta Latvijā un ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā.

 

ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš:

 

“Atšķirībā no individuālajām kredītu garantijām, portfeļgarantiju gadījumā banka kreditēšanas darījumam, kas atbildīs programmas nosacījumiem, automātiski varēs piešķirt valsts garantiju. Bankām ar katru individuālo darījumu nebūs jāvēršas ALTUM. Portfeļgarantijas paātrinās finansējuma saņemšanu uzņēmumiem, turklāt ALTUM garantētos aizdevumus uzņēmēji bankās varēs saņemt ar labākiem nosacījumiem, kas ir vēl viens būtisks ieguvums uzņēmumiem. Ar komercbankām sadarbojamies vairāku valsts atbalsta programmu ieviešanā, tai skaitā mājokļu galvojumu programmā ģimenēm ar bērniem, paralēlo aizdevumu un kredītu garantiju programmās, daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektu finansēšanā. Portfeļgarantijas būs jauns sadarbības veids, kuram, raugoties uz kaimiņvalstu pieredzi, nākotnē redzam lielu potenciālu. Plānojam, ka banku atlases procesu pabeigsim  līdz šā gada novembra beigām, savukārt pirmās portfeļgarantijas bankās uzņēmumi varēs saņemt nākamā gada 1.ceturksnī”.

 

Latvijas Komercbanku asociācijas Kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētājs, SEB valdes loceklis Kārlis Danēvičs:

 

“Latvijas Komercbanku asociācija atzinīgi vērtē šādu soli, jo tas apliecina labu sadarbību starp valsts pārvaldi un banku sektoru, spēju savstarpēji uzticēties. Tas ir ieguvums arī uzņēmējiem, jo pieņemtais lēmums saīsinās garantiju saņemšanas laiku un mazinās birokrātisko slogu. Šāda prakse parasti tiek ieviesta attīstītās valstīs ar augstu savstarpējās uzticēšanās līmeni un atbildīgiem kreditēšanas standartiem. Gandarījums, ka Latvija pārņēmusi šo labo praksi, lai veidotu uzņēmējiem draudzīgāku vidi, kur strādāt un attīstīties.”

Portfeļgarantiju bankas varēs piemērot investīciju un apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem un līzingam, kuri ir apjomā līdz 250 tūkstošiem eiro. Kopumā ALTUM portfeļgarantijām paredzēti 35 miljoni eiro, kredītiestādes savā aizdevumu portfelī darījumus ar ALTUM portfeļgarantiju varēs iekļaut  divus gadus ar iespēju šo termiņi pagarināt.

Saistītie raksti