Altum-Aktualitātes-Valdes locekļa amata nominācijas procesa rezultāts

Valdes locekļa amata nominācijas procesa rezultāts

ALTUM

05. Mar, 2021

Nominācijas komisijas informācija par “Attīstības finanšu institūcija Altum” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas procesa rezultātiem.

 

Atklāto konkursu uz “Attīstības finanšu institūcija Altum” valdes locekļa amatu organizēja nominācijas komisija: nominācijas komisijas vadītāja Līga Kļaviņa – Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece finanšu jautājumos, Altum padomes priekšsēdētāja, Jānis Šnore – Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks, Altum padomes loceklis, Kristaps Soms – Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktors, Altum padomes loceklis; Kristīne Černaja – Mežmale – Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes locekle, Kristīna Bērziņa – Latvijas Privātā un riska kapitāla asociācijas valdes priekšsēdētāja, Edgars Treibergs – Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs, Katrīna Zariņa – LTRK Politikas daļas direktore, Kristīne Priede – PKC Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante, Jānis Brazovskis – Finanšu nozares asociācijas valdes loceklis. Nominācijas procesā piedalījās personāla atlases konsultants Fontes Executive Search.

 

Atklāts konkurss uz Altum valdes locekļa amatu tika izsludināts 2020. gada 28. oktobrī ar pieteikšanās termiņu līdz 2020. gada 20. novembrim, publicējot to Altum mājaslapā, Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā, Finanšu, Zemkopības un Ekonomikas ministrijas mājaslapā un Pārresoru koordinācijas centra mājaslapā.

 

Konkursā tika meklēts valdes loceklis riska kapitāla pārvaldības jomā. Kopumā Altum valdes locekļa amatam tika izskatīti 30 kandidātu iesniegtie pieteikumi. Kandidāti uz Altum valdes locekļa amatu tika vērtēti 3 kārtās. Nominācijas komisija valdes locekļa amata kandidātus novērtēja, balstoties uz kandidātu vērtēšanas kritērijiem, kurus nominācijas komisija noteica, pamatojoties uz valdes loceklim nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību aprakstu.

 

Konkursa 1. kārtā tika veikta valdes locekļa amata kandidātu iesniegto dokumentu analīze, lai pārbaudītu un izvērtētu kandidātu atbilstību izvirzītajām obligātajām minimālajām prasībām, ko nodrošināja Fontes Executive Search.

 

Konkursa 2. kārtā nominācijas komisija veica intervijas ar kandidātiem, kuras laikā komisija izvērtēja kandidātu pieredzi, stratēģisko redzējumu un profesionālās zināšanas. Uz šo kārtu pretendentiem bija jāsagatavo stratēģiskais redzējums par Altum darbību riska kapitāla pārvaldības jomā nākamajiem 3-5 gadiem. Konkursa 2. kārta notika, izmantojot strukturētu interviju, uzdodot visiem kandidātiem vienādus jautājumus. Intervijas laikā nominācijas komisija izvērtēja katra kandidāta zināšanas un atbilstību valdes locekļa amatam izvirzītajiem kritērijiem un profesionālās pieredzes prasību aprakstam. Intervijas laikā nominācijas komisija vērtēja arī kandidātu iesniegtos stratēģiskos redzējumus un pārliecinājās par kandidātu latviešu un angļu valodas zināšanu līmeņa atbilstību.

 

3. kārtas kandidātu kompetenču vērtēšanu nodrošināja Fontes Executive Search.

 

Apkopojot konkursa trīs kārtu kandidātu vērtēšanas vērtējumus, nominācijas komisija pieņēma lēmumu Altum valdes locekļa amatam virzīt padomei izvērtēšanai 4  kandidātus, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu no punktu kopsummas rezultāta, norādot tos prioritārā secībā. Nominācijas komisija beidza savu darbu ar brīdi, kad tika pieņemts gala lēmums par konkursa rezultātiem un iesniegts priekšlikums Altum padomei.

Saistītie raksti