Altum-Aktualitātes-Zemes fonda īpašumu portfelis sasniedzis 10 000 hektārus

Zemes fonda īpašumu portfelis sasniedzis 10 000 hektārus

ALTUM

14. May, 2019

Attīstības finanšu institūcijas ALTUM pārvaldītais Zemes fonds kopš darbības sākuma ir iegādājies vairāk kā 530 zemes īpašumus 10 000 hektāru platībā, darījumos kopumā ieguldot 28 miljonus eiro.

 

Kopumā pieprasījums pēc Zemes fonda pakalpojumiem saglabājas augsts ar pieaugošu tendenci. Šogad pirmo 4 mēnešu laikā Zemes fonds veicis 104 jaunus darījumus 6,9  miljonu eiro apmērā, iegādājoties 2188 hektārus, tai skaitā 1090 hektārus ar nomas un atpakaļpirkuma tiesībām lauksaimniekiem. Kopējais darījumu apjoms šogad ir divkāršojies salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu gan platību, gan ieguldīto resursu ziņā.

 

 

ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš:

 

“Nepilnos četros gados Zemes fonds portfelis sasniedzis pirmos 10 tūkstošus hektāru, darījumu apjomam ar katru gadu pieaugot. Īpaši jāizceļ reversās nomas pakalpojums, kura pieprasījums šā gada pirmajā ceturksnī pieaudzis par 110% salīdzinot ar pagājušo gadu. Pārdodot zemi fondam ar atpakaļpirkuma tiesībām lauksaimnieks iegūst finanšu resursus un saglabā tiesības lietot zemi, un pēc pieciem gadiem to atpirkt par garantētu cenu. Reversā noma šobrīd lauksaimniekiem palīdz pārvarēt grūtības, kas radušās pēdējo divu gadu smago laikapstākļu ietekmē, un kalpo par noderīgu instrumentu, lai turpinātu veiksmīgi strādāt un attīstīties. Kopējā lauksaimniecības zemes tirgū fonda darījumu īpatsvars ir ļoti neliels), vienlaikus tas kalpo kā efektīvs instruments zemes atgriešanā lauksaimnieciskajā darbībā, kā arī noteiktu lauksaimniecības jomas nepilnību risināšanā situācijās, kad saimniecībai finansēšanas iespējas komercbankās ir izsmeltas.”

 

Zemes fonds 2015.gadā nopirka 560 hektārus lauksaimniecības zemes (39 darījumi), 2016.gadā  – 1478 hektārus (73 darījumi), 2017.gadā – 2157 hektārus (141 darījums), 2018.gadā – 3623 hektārus (176 darījumi), savukārt 2019.gada pirmajos četros mēnešos – 2188 hektārus (104 darījumi).

 

Zemes fonds ir nopircis īpašumus visos Latvijas reģionos, un lielākās zemes platības ir iegādātas Zemgalē 3529 hektāri (tai skaitā reversās nomas darījumos 1238 hektāri) , Kurzemē fonds iegādājies īpašumus ar kopējo platību 2794 hektāri (reversā nomā 1252 hektāri), Vidzemē – 1717 hektāri (reversā nomā 356 hektāri), Rīgas reģionā – 1209 hektāri (reversā nomā 203 hektāri), savukārt Latgalē – 757 hektārus (reversā nomā 151 hektārs).

 

Iegādātie īpašumi vidēji divu mēnešu laikā tiek iznomāti – šobrīd 98% fonda īpašumu jau ir nomnieki – lauksaimnieki, kuriem lauksaimniecības zeme nepieciešama saimnieciskās darbības attīstīšanai. Tai skaitā zeme iznomāta arī vairāk kā 10 jaunajiem lauksaimniekiem.

 

Zemes fonds darbojas kopš 2015.gada jūlija. Tas pērk nekustamos īpašumus visā Latvijas teritorijā, kas atbilst noteiktiem kritērijiem. Fonds pērk īpašumus par cenām, kas nepārsniedz vidējās cenas tirgū līdzvērtīgai lauksaimniecības zemei attiecīgajā novadā un pagastā. 2017.gada novembrī fonds sāka piedāvāt reversās nomas pakalpojumu.

 

Zemes fonds iegādājas lauksaimniecības zemi no īpašniekiem, kas kādu iemeslu dēļ nevar vai nevēlas īpašumu apsaimniekot. Savukārt reversās nomas darījumā iegūtos resursus klienti visbiežāk izmanto, lai iegūtu naudu citas zemes vai tehnikas iegādei, ja nauda tam nav pieejama bankā, apgrozāmajiem līdzekļiem, kad banka lielu esošo kredītsaistību dēļ saimniecībai nevar izsniegt jaunu apgrozāmo līdzekļu aizdevumu kā arī, lai norēķinātos ar piegādātājiem.

Foto galerija

Saistītie raksti